Euroregion Elbe Labe Logo der Euroregion Elbe Labe

Obecné informace o FMP

Fond malých projektů v EEL (FMP) podporuje především (ale nejen) setkávání lidí z Čech a Saska (tzv. projekty people-to-people). Cílem je posílení vzájemné důvěry, informovanosti, odbourání předsudků a intenzifikace přeshraniční spolupráce obecně.

FMP je dotační instrument v rámci  Kooperačního programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko v letech 2014-2020 (INTERREG V A). Fond je financován prostředky EU. EEL je jeho správcem.

FMP se řídí Společným realizačním dokumentem, který je platný ve všech čtyřech česko-saských euroregionech.

Stav realizace

Informace k aktualnímu stavu realizace FMP v EEL jsou k dispozici zde.

Podrobné informace včetně čísel k předloženým a schváleným projektům s jejich dotacemi jsou zde: rozpis jednotlivých zasedání LŘV.

Seznam příjemců

Kompletní seznam příjemců od zahájení FMP v roce 2015 zde.

 

 
Dotační podmínky