Euroregion Elbe Labe Logo der Euroregion Elbe Labe

Před podáním žádosti

Konzultace

Doporučujeme žadatelům kontaktovat nejprve příslušný Euroregion a sjednat si zde konzultaci. Dotace FMP není komplikovaná, ale i přesto existují určitá úskalí a nebezpečí, které mohou mít vážné následky na vyplacení dotace.

Ve FMP platí princip Lead-partnera. Je nutné tedy domluvit se předem, který z partnerů bude Lead-partnerem. Podle sídla tohoto lead-partnera je určen také příslušná strana Euroregionu.

Koordinátorkami FMP na české straně EEL jsou Milada Heinzlová a Jana Rožánková a na saské strane EEL se jedná o paní Richter a paní Kosourovou.

Kontakty: pro německé žadatele  pro české žadatele

Ostatní česko-saské euroregion:

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa
Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
Euregio Egrensis

 

Předfinancování

Dotace se v rámci FMP výplácejí zpětně  až po ukončení a vyúčtování projektu. Projekt není možné předfinancovat zálohou.

Nepodceňujte prosím potřebnou dobu předfinancování. Ta se může protáhnout třeba až na 1,5 roku:

  1. Doba realizace Vášeho projektu může trvat až 12 měsíců. Tzn. všechny výdaje můžete vyúčtovat až po ukončení projektu. 
  2. Všechny platby musí proběhnout nejpozději 30 dnů po ukončení projektu tak, aby mohly být zařazeny do vyúčtování projektu a později zpětně proplaceny 
  3. Následně předáte sekretariátu EEL na české straně požadované podklady. Zde proběhne věškerá kontrola. V případě nedostatků je žadatel vyzván tyto opravit. Ve chvíli, kdy je vše v pořádku, je žádost zařazená na čtvrtletní soupisku ukončených projektů a následně je tato soupiska odeslána na CRR do Chomutova. CRR provádí samostatně kontrolu výbraných projektů, příp. schválí žádost a přepošle žádost o platbu na Saskou rozvojovou banku (SAB). SAB proplatí podle soupisky prostředky na konto Lead-partnera. (v našem případě saská strana EEL) Následné poukáže saská strana EEL prostředky na náš účet a následně odesíláme prostředky na účet konečné žadatele.

Je tedy zřejmé, že se i v případě bezproblémového průběhu jedná o relativně dlouhý proces. 

 

  Dotační podmínky Termíny