Euroregion Elbe Labe Logo der Euroregion Elbe Labe

Vyúčtování a proplacení

Po ukončení projektu následuje vyúčtování. K proplacení dotačních prostředků dochází v režimu zpětného vyplacení na základě kontroly proplacených faktur nebo jiných dokladů. Na německé straně kontrolují vyúčtování, jak sekretariát FMP, tak Saská rozvojová banka (SAB). Na české straně kontrolu provádí sekretariát EEL, u některých projektů s nebezpečím střetu zájmů přebírá kontrolu Centrum pro regionální rozvoj v Chomutově.

Náležitosti vyúčtování:

 • soupiska výdajů v tistěné podobě a elektronicky (vzorový list ke stažení zde),
 • výpisy z účtu nebo rovnocenné účetní doklady/doklady o zaplacení,
 • faktury/doklady/smlouvy,
 • doklad o zadání zakázek, cenové nabídky,
 • objednávek popř. čestná prohlášení o objednávkách,
 • doklad o příjmech,
 • účetní evidenci (oddělenou)
 • čestná prohlášení (k žádosti o platbu, cestovnému, objednávkám a shodnosti dokladů)
 • prezenční listiny,
 • doklady o publicitě,
 • závěrečná zpráva s intergrovanou žádosti o platbu (z online systému),
 • příp. další relevantní doklady viz informace k finanční stránce projektů.

Zde najdete informaceo jednotlivých účetních dokladech: podrobné informace k vyúčtování

Kontrola vyúčtování a platba

Proces účetní kontroly až do vyplacení finančních prostředků je následující:

 • Vyúčtování předkládáte Euroregionu.
 • Euroregion provádí kontrolu úplnosti vašich dokumentů. V případě potřeby od vás budou požadovány další dokumenty.
 • Euroregion kontroluje legálnost a řádnost všech fakturovaných výdajů. V tomto kroku jsou někdy požadovány chybějící dokumenty nebo informace.
 • Žadost o platbu za projekty FMP se předávají na CRR v lednu, dubnu, červenci a říjnu. 
 • CRR informuje euroregion o výsledku kontroly a odesílá žádost o platbu na SAB
 • SAB vyplatí uznanou dotaci saské straně EEL, která neodkladně převádí prostředky české straně roregion vás bude informovat o výsledku kontroly a převede vám dotační prostředky.
 • Užitečné informace o posouzení délky kontroly naleznete v části předfinancování.

  Realizace projektu