Euroregion Elbe/Labe

Sportovní hry dvou Euroregionů 2020

Projektnummer:

EEL-0690-CZ-02.06.2020

Lead Partner:

Euroregion Labe
Velká Hradební 8, 40001 Ústí nad Labem
http://www.elbelabe.eu

projektový partner:

Euroregion Erzgebirge e.V.
Am St.-Niclas-Schacht 13, 09599 Freiberg
http://www.euroregion-erzgebirge.de

období:

23.06.20 - 30.10.20

dotační prostředky:

8.296,45 Euro

Inhalt

Na společném jednání pracovních skupin pro sport EEL a ERK/ERE dne 13.2.2020 v Lounech došlo k dohodě o realizaci sportovních her dvou Euroregionů v roce 2020.
Hry jsou putovní a střídají se každý rok strany ČR-Sasko a Euroregiony EEL a ERK/ERE. Místem konání pro již pátý ročník v roce 2020 byla stanovena Bílina/ČR.
Sportovní hry dvou Euroregionů jsou tradičně zaměřeny na děti a mládež do 16 let. Vedle měření sportovního výkonu mají hry také druhý společenský rozměr a to přeshraniční setkání lidí se společnými zájmy. Osloveni jsou nejen mladiství do 16 let, ale také trenéři a rozhodčí, kteří si mohou při neformálních setkáních v rámci her vyměnit zkušenosti.
Letos budou zařazeny následující sportovní disciplíny: fotbal (chlapci), atletika (smíšené týmy), volejbal (dívky).
Organizací sportovní části projektu budou pověřeny místní bílinské sportovní kluby.
Slavnostní zahájení a zakončení je v režii projektových partnerů.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Sport slouží jako prostředek, který umožnuje komunikaci lidí se společným zájmem i přes komunikační bariéry v podobě cizího jazyka. Mladí lidé mají příležitost se bez komplikací seznámit, bavit se, a od ostatních se něco nového naučit. Hry se v roce 2020 budou konat již popáté střídavě v Sasku a Čechách. Jelikož se stabilně udržují věkové kategorie, jsou účastníky her pokaždé jiné sportovkyně a sportovci. Do organizace her se zapojují také stále noví organizátoři, a také nositelé projektu se mění. Jedná se o prestižní záležitost celého příhraničního regionu. Cílem pořadatelů je snaha uspořádat hry lépe než v předchozím roce a přispět k organizaci inovativními nápady.
Princip rotace míst konání her umožní účastníkům lepší poznání různých přeshraničních oblastí Euroregionu Elbe/Labe a Erzgebirge/Krušnohoří a jejich zvláštností. Zástupci z obou Euroregionů počítají s pokračováním her i v následujících letech.

Best practice

Das Projekt „Sportspiele zweier Euroregionen“ wurde aus dem Programm Interreg VA SN-CZ kofinanziert, konkret aus dem Kleinprojektefonds in der Euroregion Elbe/Labe. Projektträger des Projektes Nr. EEL-0690-CZ war die DSO Euroregion Labe. Der sächsische Projektpartner war die Euroregion Erzgebirge.
Das Projekt der Sportspiele richtet sich traditionell an junge Sportler zwischen 12 und 15 Jahren. Im Jahr 2020 wurde aufgrund der Probleme mit der Covid 19-Pandemie und der Empfehlung, die Begegnung von mehr Menschen zu begrenzen, vereinbart, dass die Spiele nur in festgelegten Wettbewerben - Fußball, Leichtathletik und Volleyball stattfinden werden. Fußball und Leichtathletik fanden in einem Freiluftstadion statt, in dem der Abstand leicht einzuhalten ist. Volleyball fand in der Halle statt, wo vereinbart wurde, dass Mannschaften, die nicht spielen, auf Außenplätzen außerhalb der Halle bleiben.
Der wichtigste Beitrag von Sportspielen in diesem Jahr war die Stärkung des Vertrauens. Alle Teams, die sich angemeldet haben, nahmen wie geplant an den Spielen teil. Lediglich eine Fußballmannschaft zog sich aus Besorgnis der Eltern vor einer möglichen Infektion von der Teilnahme zurück. Da dies frühzeitig angekündigt wurde, stellten die Organisatoren ein Ersatzteam zur Verfügung. Die Wettkämpfe waren zur Zufriedenheit aller Teilnehmer erfolgreich.
Während der Spiele einigten sich die Teilnehmer darauf, die Spiele 2021 in der Euroregion Elbe/ Labe auf sächsischer Seite fortzusetzen.

ProCache: v401 Render date: 2023-09-28 10:14:46 Page render time: 0.3714s Total w/ProCache: 0.3739s