Euroregion Elbe/Labe

Namaluj čmeláka

Projektnummer:

EEL-0794-CZ-31.05.2021

Lead Partner:

Spolek přátel umění Dolní Poustevna z.s.
Souběžná 361, 40782 Dolní Poustevna

projektový partner:

Stadtteilhaus Dresden-Äußere Neustadt e.V.
Prießnitzstr. 18, 01099 Dresden
http://www.stadtteilhaus.de

období:

01.10.21 - 30.06.22

dotační prostředky:

10.677,67 Euro

Inhalt

Cílem projektu je prostřednictvím malování a osvojení si různých malířských technik poznat lépe životní prostředí/přírodu po obou stranách hranice, se speciálním zaměřením na problematiku mizející biodiverzity, především pak hmyzu, konkrétně na příkladu čmeláků, kteří patří v obou zemích mezi chráněné a ohrožené druhy.

Během plánovaných čtyř 2-denních workshopů se zájemci z obou stran hranice (od dětí až po seniory) naučí pod vedením zkušených lektorů základům malování, popř. si vylepší své dosavadní znalosti a schopnosti, a to po stránce teoretické i praktické. Cílem není udělat z účastníků profesionální umělce, ale podpořit v účastnících tvůrčí schopnosti a současně je podnítit k bližšímu poznání krás CZ-SN pohraničí.

Po obsahové stránce budou workshopy zaměřeny na přírodu a životní prostředí na obou stranách hranice v prostoru Labského údolí (od Ústí nad Labem po Drážďany) a na ně navazující chráněné oblasti (NP Českosaské Švýcarsko, CHKO Labské pískovce / Saské Švýcarsko / Lužické / Žitavské hory). Během workshopů však budou účastníci nejen malovat, ale také se od odborníků dozví více informací o zdejší přírodě. Specificky se zaměříme na problematiku klesající biologické různorodosti hmyzu, především na příkladu čmeláků.

Z vytvořených maleb bude sestavena výstava, která bude prezentována veřejnosti na obou stranách hranice. Návštěvníci tak budou moci obdivovat nejen malby, ale prostřednictvím doprovodných textů a materiálů současně získají další informace o přírodě, významu hmyzu, čmelácích a jak jednotlivec může přispět k zachování biologické různorodosti.

Výstava (+ doprovodné materiály) bude prezentována v D.Poustevně a v Dráždanech a bude k dispozici dalším zájemcům jako putovní výstava. Výstupy projektu budou taktéž bezplatně a 2-jazyčně k dispozici v online podobě.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Výsledky
Díky projektu účastníci získají další informace o přírodě v pohraničí, jak malovat přírodu a o významu biodiverzity jak obecně, tak konkrétně na příkladu čmeláků. Současně dojde ke vzájemnému poznání a navázání kontaktů mezi účastníky z obou zemí. Výstupy projektu (výstava, doprovodné informace a podklady) budou prezentovány veřejnosti a budou k dispozici pro další využití také online.

Přidaná hodnota
Pomocí umění (malířství), které nezná hranice a spojuje lidi, přispějeme ke zlepšení znalostí o společné (přeshraniční) přírodě a na téma biodiverzity. Účastníci získají praktické informace, nejen jak lépe malovat, ale také jak lépe chránit čmeláky a další hmyz. Společné setkávání a společná tvorba lidí z obou stran hranice přispěje k lepšímu vzájemnému poznání.

Udržitelnost
Výstupy projekt budou i po ukončení projektu k dispozici zdarma a dvoujazyčně v offline podobě (putovní výstava) i v online podobě a kdokoli jich bude moci využít pro další aktivity (např. školy nebo ekologické spolky). Jedná se o první projekt obou partnerů na institucionální rovině a oba partneři hodlají ve spolupráci nadále pokračovat.

ProCache: v401 Render date: 2023-10-02 00:37:39 Page render time: 0.4676s Total w/ProCache: 0.4703s