Euroregion Elbe/Labe

Krušnohorská botanika

Projektnummer:

EEL-0800-CZ-31.05.2021

Lead Partner:

Botanická zahrada Teplice
Josefa Suka 1388/18, 41501 Teplice
https://www.botanickateplice.cz/

projektový partner:

Gemeinnützige GmbH Naturbewahrung Osterzgebirge
Am Bahnhof 1, 01773 Altenberg
https://www.naturbewahrung-osterzgebirge.de/

období:

01.05.21 - 30.11.21

dotační prostředky:

11852,01 Euro

Inhalt

Obyvatelé obou stran hranic jsou již rok vystaveni složitě situaci související s pandemií Covid-19, cestovní ruch se téměř zastavil. Obě botanické zahrady jsou v podstatě rok bez návštěvníků. Projekt má za cíl podpořit obyvatele obou stran Krušnohoří v poznávání kraje a tím pomoci i ke zvýšení informovanosti o zajímavých místech v kraji. Cílem je vyzdvihnout jedinečnost obou zahrad a rozšířit o nich povědomí mezi obyvateli Krušnohoří. Díky projektu vzniknou informační materiály, které budou distribuovány v daném území. Součástí informačních materiálů budou i poukazy na zvýhodněné vstupné do obou zahrad, tím budou občané motivování k návštěvě zahrady a jejího okolí. V rámci projektu bude provedena informační kampaň pomocí letáků a video spotů o obou zahradách. Dále budou zhotoveny informační banery. Pro informační kampaň budou využity zejména sociální sítě, které zasáhnou velmi široké spektrum občanů. Důležitým bodem projektu je realizace PR analýzy komunikace, profilace obou zahrad. Během projektu budou probíhat společná jednání (dle možnosti covidové situace – přímé setkání nebo on-line schůzky). Společná jednání umožní zahradám sdílet zkušenosti – v oblasti péče o rostliny, ale také v oblasti komunikace a péče o návštěvníky. Společně budou zástupci zahrad pracovat na výše uvedené analýze. Tato intenzivní spolupráce nastartuje společnou spolupráci do dalších let. Výsledky PR analýzy komunikace, profilace zahrad budou prezentovány na společném setkání na závěr projektu. Projekt osloví širokou skupinu obyvatel, protože kombinuje jak tradiční informační materiály, tak i informační kampaň pomocí sociálních sítí. Projekt podporuje rovnost příležitostí a nediskriminuje žádnou skupinu obyvatel.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Výsledkem projektu bude nastartování nové spolupráce mezi botanickými zahradami. Zahrady také využijí výsledky PR analýzy ke zlepšení své komunikace a k dalšímu rozvoji své vzájemné spolupráce. Shrnutí výsledků proběhne na závěrečném setkání projektu. Díky nastartování spolupráce spolu budou spolupracovat odborní pracovníci zahrad, budou si navzájem předávat své zkušenosti a z toho budou profitovat i návštěvníci zahrad. Díky informačním materiálům, se zvýší povědomí o botanických zahradách, mnoho obyvatel ani netuší, že mají v blízkosti dvě velmi zajímavé zahrady. Výsledkem projektu bude mimo jiné i vytištění 20000ks informačních letáků, které budou distribuovány v rámci daného území. Informační kampaň bude provedena pomocí sociálních sítí i klasických informačních letáků, díky tomu se o existenci botanických zahrad a jejich jedinečnosti dozví široká skupina osob. Projekt zlepší informovanost obyvatel Krušnohoří. Společně bude také naplánována další spolupráce.

ProCache: v401 Render date: 2023-09-28 20:58:49 Page render time: 0.5438s Total w/ProCache: 0.5465s