Euroregion Elbe/Labe

Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Děčín – Bad Schandau

Projektnummer:

EEL-0041-CZ-21.01.2016

Lead Partner:

Dům kultury Česká Kamenice
Komenského 288, 40721 Česká Kamenice
http://www.bad-schandau.de

projektový partner:

Stadt Bad Schandau
Dresdner Str.3, 01814 Bad Schandau
http://www.bad-schandau.de

období:

01.04.16 - 31.10.16

dotační prostředky:

15000 Euro

Inhalt

V roce 2016 se bude konat již 17. ročník Mezinárodního hudebního festivalu.
Za tu dobu si festival získal mnoho příznivců jak mezi účastníky, tak i mezi návštěvníky. Projekt má za cíl především propagaci tohoto hudebního žánru a zároveň navázání spolupráce mezi jednotlivými muzikanty. Na tomto projektu již dlouhodobě spolupracujeme s partnerským městem Bad Schandau. Můžu říci, že spolupráce na tomto festivalu je velice zdařilá. Na německé straně je festival velice kladně hodnocen. Nově jsme navázali spolupráci i s městem Pirna. Orchestry tedy mají koncertní vystoupení v obou těchto německých městech. Vzájemná spolupráce po ukončení projektu trvá, protože nový ročník festivalu se připravuje hned po skončení toho stávajícího. Cílovou skupinou projektu jsou všichni kdo mají rádi kvalitní hudbu. Tohoto projektu se účastní lidé bez ohledu na pohlaví či rasu. Hudba má v sobě dar lidé mezi sebou vzájemně propojit a prožít si její krásu. V tomto projektu se to daří. Když vystoupí na závěr monstrkoncertu na náměstí v České Kamenici společně všechny dechové orchestry a zahrají najednou třeba Ódu na radost, tak celé náměstí se ani nepohne a nejednomu návštěvníkovi se zalesknou slzy v očích.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Projekt má za cíl dále prohlubovat vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi muzikanty. Velkým cílem projektu je podporovat děti a mladé muzikanty v jejich nadšení pro tento druh hudby. V rámci festivalu se pořádá seminář, kterého se účastní muzikanti a porota. Probíhá mezi nimi vzájemná diskuse o předvedeném hudebním výkonu. Tento seminář je pro muzikanty velice přínosný. Mají totiž možnost bezprostředně po svém hudebním vystoupení získat zpětnou reakci od odborníků na svůj výkon. Získají tím cenné rady, jak své hudební nadání nadále rozvíjet.
Organizátoři se snaží každý rok návštěvníkům představit něco nového, a tím jim zajistit nevšední hudební zážitek.

Best practice

Der wichtigste Beitrag des Projektes ist die Unterstützung und Zusammenarbeit zwischen Orchestern und die Propagation des Musikgenre. In diesem Jahr wurde unser Festival
ins Programm „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“ eingegliedert. Das Programm enthält die 25 bedeutendsten Veranstaltungen der Region Aussig. Das Festival hat sich seit seiner Entstehung
vor 17 Jahren zur wichtigsten und ausgewähltesten Veranstaltung in unserer Region entwickelt.