Euroregion Elbe/Labe

Kultur–Shuttle

Projektnummer:

EEL-0267-CZ-29.05.2017

Spiegelprojekt:

EEL-0251-SN-29.05.2017

Lead Partner:

Veřejný sál Hraničář, spolek
Prokopa Diviše 1812/7, 40001 Ústí nad Labem
http://www.hranicar-usti.cz

projektový partner:

Kultur Aktiv e.V.
Bautzner Straße 49, 01099 Dresden
http://www.kulturaktiv.org

období:

01.08.17 - 31.07.18

dotační prostředky:

Euro

Inhalt

Kultur-Shuttle („Kulturní kyvadlová doprava“) je česko-německý výměnný projekt pro občany zajímající se o kulturu. V rámci projektu se koná spousta kulturních akcí na odlišných místech v Regionu Elbe–Labe. Tyto akce nabízejí nejrůznější umělecké žánry jako hudbu, fotografii a literaturu a částečně zasahují i do jiných oblastí. Pohraniční region Elbe-Labe disponuje rozsáhlým kulturním dědictvím a představuje tak velký umělecký potenciál. Především rozmanitost subkulturních způsobů vyjádření regionu (např. nejrůznější hudební žánry, rozdílné druhy fotodokumentace, urban art aj.) je potřeba předávat v příhodném rozsahu, aby mohla být prezentována publiku.
Kultur-Shuttle nabízí mladým lidem a začínajícím umělcům nejrůznějších žánrů právě takovýto rozsah a rozšiřuje tím kulturní nabídku v pohraničním regionu. Zároveň dokazuje místním lidem rozmanitost kulturní krajiny.
Máme velmi dobré zkušenosti s uměleckou výměnou z předchozích let. Pozvali jsme do Německa spoustu českých umělců a opačně. Tato výměna je pro uměleckou práci velice přínosná a rozšiřuje obzory. V letošním roce plánujeme zařadit nový komponent: výměna publika.
Kultur-Shuttle má umožnit, že kulturní akce v Německu nenavštíví pouze místní publikum, ale také české publikum, kterému zařídíme kyvadlovou autobusovou dopravu a opačně, německé publikum pojede na akce, které se budou konat v České republice. Tímto bychom chtěli publiku ukázat kulturní rozmanitost oblasti Elbe-Labe. Kulturní akce jako jsou např. koncerty nabízejí nízkoprahový přístup k setkání, tvoří základ pro výměnu v osobním rozsahu a tím i lepší propojení mezi lidmi v pohraničí. Kultur-Shuttle funguje přitom jako pilotní projekt. Velká rozmanitost formátů a žánrů akcí se výborně hodí k tomu, abychom zjistili, které události jsou nejvhodnější k výměně publika a co nyní lidem brání v tom, aby si všímali i kulturní nabídky na druhé straně hranice.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Rozměry četných akcí a událostí, které se v rámci projektu konají, jsou tak mnohostranné a pestré, že jistě osloví nejrůznější cílové skupiny. Publiku na jedné i druhé straně hranice představíme širokou paletu kulturní tvorby v pohraničí.
Akce budou probíhat se začleněním místních aktérů. Událostí se zúčastní především umělci nejrůznějších žánrů. Začleněním aktérů a umělců z obou stran hranice docílíme cenných kontaktů, které v budoucnu usnadní další společné projekty a akce. Z výměny zkušeností a znalostí vyplynou pozitivní efekty, které budou působit v budoucnosti.
Na tomto projektu je nová a jedinečná aktivní výměna publika. Obyvatelům pohraničí dokážeme kulturní rozmanitost, kterou pohraniční oblast nabízí. Právě lidé z venkovských regionů si tím rozšíří obzory. Možná, že pak i v budoucnu budou z vlastní iniciativy vyhledávat kulturní ak- ce na druhé straně hranice.
Představení nových a jedinečných rozměrů kulturních akcí nabízí inspiraci pro podobné formáty na druhé straně hranice. Kulturní tvorba se tímto inspiruje a to vede k velké kulturní rozmanitosti v pohraničním regionu.
Zároveň se na akcích budou potkávat četné skupiny zájemců z řad Čechů a Němců. Tato setkávání nabízejí nízkoprahový základ pro výměnu také v osobním životě a tím i lepší propojení mezi lidmi v pohraničí.
Množstevní vyhodnocení počtu návštěvníků objasní, které druhy akcí zajímají publikum na druhé straně hranice. Obsáhlé kvalitní dotazování vysvětlí, jaké mohou být důvody pro malou návštěvnost určitých kulturních nabídek, jak lze překonat překážky a co se musí zlepšit na infrastruktuře. Tyto výsledky zařadíme do plánů následujících roků a zveřejníme je v rámci projektu.