Euroregion Elbe/Labe

Umění nezná hranic

Projektnummer:

EEL-0333-CZ-14.11.2017

Lead Partner:

Město Krásná Lípa
Masarykova 246/6, 40746 Krásná Lípa
http://www.krasnalipa.cz

projektový partner:

Gemeinde Großschönau
Hauptstraße 54, 02779 Großschönau
http://www.grossschoenau.de

období:

16.11.17 - 31.10.18

dotační prostředky:

8688,1 Euro

Inhalt

Cílem projektu je pomocí společných aktivit přispět k zachování, rozvoji a propagaci společného kulturního dědictví přeshraničního regionu Žitavských a Lužických hor.
Všechny aktivity projektu jsou vzájemně provázané a mají společný cíl, tj. přispět k zachování, rozvoji a propagaci společného kulturního dědictví.
11. března 1781 se narodil v Krásném Buku (část Krásné Lípy) Anton Philipp Heinrich (naproti Jägrově vile, obchodník) . 7. října 1800 umírá jeho strýc – podnikatel, obchodník s přízí, nitěmi, který ho adoptoval. Devatenáctiletý Anton se stává dědicem celého majetku včetně prosperujícího podniku. Roku 1803 Heinrich prodává dům, který zdědil po svém strýci významnému průmyslníkovi K. T.Hielle. Učitelem, výborným varhaníkem byl Thaddeus Adalbert Gottfried Palme, který byl mladému Heinrichovi vzorem a získal díky němu hudební vzdělání, které ho později světově proslavilo. Jeho (A. P. Heinricha) osobnost tak byla v průběhu mládí ovlivněna tehdejší česko-německou kulturou a vzděláním v Krásné Lípě.
Vzhledem významnosti tohoto skladatele bychom chtěli publikovat knihu a uspořádat 2 koncerty o Anthony Philipu Heinrichovi, abychom veřejnosti dodali ucelený pohled na významnost tohoto skladatele. Pro tuto aktivitu oslovíme osoby, zajímající se o Heinricha (např. Ing. MgA. Pavel Farský a spol.). Následně s nimi budeme domlouvat obsah knihy (bez honoráře), zajistíme povolení publikovat obrazový materiál v knize. Po tomto kroku bude nutné texty přeložit do německého jazyka. Kniha bude neprodejná, 500 ks předáme něm. partnerovi.
Účastníci z obou míst udělají v rámci projektu exkurzi do obou destinací (Krásná Lípa, Großschönau a okolí). Jeden den půjdeme po cílech na české stráně a jiný den na německé stráně.
K tomuto účelu se objednají autobusy vč. průvodce a občerstvení. Dále vytiskneme společné česko-německé letáky s turistickými cíli z obou města a jejich okolí.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Obě dotčená města se budou snažit o pevnou přeshraniční spolupráci, která by mohla vést k dalším společným projektům. Města usilují o dlouhodobou spolupráci, kde by měly být společně plánovány a realizovány další společné aktivity. Výsledkem spolupráce měst bude:
- Vytvoření partnerských vztahů
- Odbourání předsudků
- Oboustranné poznání
- Zájem občanů o další spolupráci
- Udržet tradici
- Zorganizování exkurze do obce Großschönau a Krásná Lípa
- Prezentace krásy a zajímavosti Českého Švýcarska a Horní Lužice
- Objev nových turistických destinací.
V letáčcích bude zajištěna publicita, budou v nich tur. Cíle obou měst, vytištěny budou samozřejmě v obou jazycích.Tyto materiály budou zdarma k dispozici v informačních střediscích v obou městech. Dotisk prospektů bude hrazen z městských rozpočtů.
Význam projektu spatřujeme ve výchově občanů ve smyslu společné spolupráce bez ostychu a jazykových bariér, ve vytvoření uceleného produktu, který zdůrazní význam česko-německého skladatele, a jeho díla propojovala kultury v obou národech.
Aktivity budou prezentovány na internetových stránkách partnerů a v médiích (Děčínský deník,Vikýř, Unser Niederland,…).Projekt by měl být na konci považován jako pozitivní příklad přeshraniční spolupráce, který bude v různých formách veřejně prezentován a samozřejmě povede k mezikulturní rozmanitosti v příhraniční oblasti.

Best practice

Das Projekt „Kunst ohne Grenzen„ sollte die bisherige Informationen und Kenntnisseüber den bedeutenden Komponist erneuern, erweitern
und beleben. Wir glauben, dass es uns gelungen.
Im Folgenden stellen wir die wichtigsten Ergebnisse
des Projekts:
- Schöpfung, Befestigung und Entwicklung der gegenseitigen
Partnerbeziehungen
- gemeinsame Treffen/Exkursionene in beiden Städten,
- Werbematerialen (Fleyer) mit deutsch-tschechischen Texten,
- deutsch-tschechisches Buch über A. P. Heinrich - Anthony Philip Heinrich der amerikanische Beethoven aus Krásná Lípa.
Wir legen Fotos, Broschüren, Bücher, Anwesenheitsliste, Presseartikel , Printscreen von der Website an.