Euroregion Elbe/Labe

Středověké sklárny a výroba skla v současnosti na česko-saském pomezí

Projektnummer:

EEL-0772-CZ-10.02.2021

Lead Partner:

Město Dubí
Ruská 264/128, 41701 Dubí
https://www.mesto-dubi.cz/

projektový partner:

Gemeinde Bannewitz
Schulstraße 6, 01728 Bannewitz
https://www.bannewitz.de/

období:

01.03.21 - 28.02.22

dotační prostředky:

15.000,00 € Euro

Inhalt

Projekt by měl přispět k popularizaci historické sklářské výroby na Teplicku, jeho středověkých kořenů jakož i současnosti.

Díky systematickým vykopávkám Dr. Evy Černé z Archeologického ústavu severozápadních Čech v 70. a 80. letech 20. století byly získány nové poznatky o středověké výrobě skla v regionu. Téměř současně se dějinami sklářského
řemesla na německé straně začalo zabývat několik amatérských badatelů, např. Dr. Albrecht Kirsche z Drážďan a Dietmar Geyer z Neuhausenu. Oba se díky úzké spolupráci s PhDr. Evou Černou začali tomuto tématu věnovat
na vyšší odborné úrovni.

Přínosy badatelů z obou stran hranice a dějiny středověkého sklářství a jeho současnost budou v rámci projektu uchovány ve formě česko-německého dokumentárního filmu (neboť tato forma v našem dnešním "rychlém" světě pro lidi lépe "stravitelná").

Dokumentární film bude představen v rámci CZ/D workshopu se zaměření na využití historie a současnosti regionálního sklářství v cestovním ruchu. Veřejnosti bude filmový dokument představen ve spolupráci s kiny v regionu. V rámci projektu budou vyrobena DVD, která budou distribuována v CZ a D ve spolupráci s Krušnohorskými novinami (tradiční non-profitní vlastivědný časopis).

Garancí autenticity výsledků projektu je, že projektoví partneři získali pro realizaci projektu právě výše uvedené odborníky.

V obecném povědomí byly dříve za významné sklářské oblasti považovány Lužické hory, Jizerské hory a Krkonoše. Dnes však víme, že k nim patří též Krušné hory. Ukázalo se totiž, že počátky výroby užitkového skla v Krušnohoří sahají do hluboké minulosti, do dob prvního osidlování horských hřebenů. Řada významných sklářů pochází právě z Krušných hor. Tyto skutečnosti budou v rámci projektu popularizovány a využity pro podporu cestovního ruchu.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

V rámci tohoto projektu vznikne česko-německý dokumentární film o středověkých sklárnách a výrobě skla v současnosti na česko-saském pomezí se zaměřením na Euroregion Labe/Elbe.

Dokumentární film bude představen v rámci CZ/D workshopu a ve spolupráci s kiny v regionu. V rámci projektu bude vyrobeno 5000 kusů DVD, která budou distribuována v CZ a D ve spolupráci s Krušnohorskými novinami (tradiční non-profitní vlastivědný časopis).

Výroba skla v regionu tak bude prezentována v kontextu světového kulturního dědictví.