Euroregion Elbe/Labe

Příhraničí na historických mapách

Projektnummer:

EEL-0774-CZ-27.02.2021

Lead Partner:

Euroregion Labe
Velká Hradební 484/2, 40001 Ústí nad Labem
http://www.elbelabe.eu

projektový partner:

Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V.
An der Kreuzkirche 6, 01067 Dresden
http://www.elbelabe.eu

období:

31.03.21 - 28.01.22

dotační prostředky:

13.432,89 Euro

Inhalt

V rámci projektu vznikne atlas historických map příhraničního území mezi Saskem a Čechami se zaměřením na oblast Euroregionu Elbe/Labe. Atlas zřetelně ukáže staleté a velmi úzké propojení Saska a Čech. Historický vývoj obou stran hranice se vždy vzájemně ovlivňoval, což je patrné i na mapách. Na nich se dá velmi dobře sledovat např. průběh přeshraničních cest, existenci sídel, která již dnes neexistují, růst a význam měst, ale i další místa v krajině. Projekt je příspěvkem k demonstraci dlouhodobého propojení lidí na obou stranách hraničního území. Zároveň bude představen širší veřejnosti průřez historickou německou, českou (popř. rakouskou) kartografickou tvorbou.
Pracovní skupině EEL (OPS) pro kulturu, cestovní ruch byl prezentován podobný atlas z jiné hranice. OPS následně vyslovila jednomyslný souhlas s realizací takovéto publikace pro EEL.
Konkrétně chtějí žadatelé vytisknout 500 kusů atlasu o rozměrech 297x375 mm se 128 mapami. Následně polovinu nákladu věnovat institucí (knihovnám, školám, infocentrům ad.) Polovina nákladu bude prodána.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Přínosem projektu je možnost shromáždit v jedné knize nejdůležitější historické mapy s česko-saským příhraničí tak, jak ještě neexistují. Je to příspěvek k vytváření společného příhraničního regionu. I z tohoto důvodu půjde zdarma polovina vydání do vzdělávacích a informačních institucí. Zároveň atlas přispěje k k vzájemnému porozumění, odbourávání bariér a vyšší identifikací s regionem.