Euroregion Elbe/Labe

Mezinárodní setkávání žáků středních škol se zájmem o výtvarné umění

Projektnummer:

EEL-0778-CZ-22.02.2021

Lead Partner:

Camp Slunce
Na Sklípku 373/37, 40007 Ústí nad Labem
http://www.camp-slunce.cz

projektový partner:

Gymnasium Marienberg
Schulstraße 7,, 09469 Marienberg
http://www.gymnasium-marienberg.de

období:

01.05.21 - 31.07.21

dotační prostředky:

9.958,18 € Euro

Inhalt

Základní myšlenkou tohoto projektu je podpora setkávání žáků středních škol, které spojuje zájem o výtvarné umění, jazykovou výměnu a sport.
Žáci z české strany jsou členy spolku žadatele, mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji. Na straně německé se jedná o žáky, mající trvalé bydliště v okresu Sächsische Schweiz – Osterzgebirge a studují na Gymnasiu Marienberg. Obě skupiny žáků jsou ve věku 12-15 let.
Žadatel má v úmyslu realizovat podporu zmíněného setkávání formou společného pobytu žáků v pohraničním území mezi městy Sebnitz a Mikulášovice, pobytová akce pro žáky proběhne v lokalitě Mikulášovice od 21.6.2021 do 28.06.2021. Mezitím proběhnou přípravné a závěrečné akce - viz záložka 4.2.
Po předběžných jednáních obou partnerů bude mít následující programovou strukturu ve 3 hlavních tématech:
1. Podpora poznávání jazyka svých sousedů.
- denní kontakty, vyplývající ze společného pobytu
- interaktivní jazykové večery
- společné zpívání a recitace u ohně
- dvojjazyčné hodnotící komentáře na konci aktivit
- společné poznávání historických zajímavostí pohraničí
2. Podpora výtvarných kompetencí
- žáci budou mít zadáno přemýšlet a zpracovat vizuální podobu opuštěných industriálních objektů na obou stranách pohraničního pásma
- prezentace těchto objektů na Internetu s cílem navrácení původnímu účelu. Žadatel projedná s vedením obcí v pohraničí možnost pohybu v okolí těchto objektů. S Hospodářskou komorou ČR (zastoupená náměstkem ředitele OHK v Ústí n.L., panem Mgr. Zbyňkem Pěnkou) bude projednána prezentace těchto vizualizací, jednání s nimi bude jednou z aktivit projektu.
- malování přírodních útvarů a krajiny
- porovnávání prací sousedů, veřejná výstavka
- práce s fotografií a koláží
3. Sportovní a volnočasové aktivity
- fotbal, volejbal
- lukostřelba
- lesní běh s orientací
- šplh a lesní gymnastika
Partneři uspořádají 2 vzájemná přípravná setkání, a to v Ústí nad Labem a Mikulášovicích. V rámci těchto setkání dojde k osobním seznámením, přípravě teoretických komponentů semináře a praktických cvičení v industriálních objektech Mikulášovic.

Oba partneři mají připraveny plány setkávání do roku 2025 v podobných oblastech.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Žadatel má realizací projektu v úmyslu podpořit svůj primární cíl – setkávání mladých lidí, sdílení společných zájmů a učení se jazyku svých sousedů. K naplnění tohoto cíle přispěje též jeho forma – společný pobyt v atraktivní přírodní lokalitě a společné absolvování vhodných edukačních i volnočasových aktivit.
Žadatel chápe přidanou hodnotu projektu v rozvoji společné oblasti zájmů obou národnostních skupin účastníků projektu – výtvarném umění. Žáky krom přírody zajímá a spojuje zájem o ztvárňování nevyužitých industriálních objektů, které jsou v zájmové lokalitě hojně zastoupeny – bývalé textilky, strojírny a sklárny. V aktivitách projektu je počítáno s vizualizacemi těchto objektů směrem k jejich možné revitalizaci a nabídky podnikatelům k využití. Žadatel dohodl s Hospodářskou komorou v Ústí nad Labem zveřejnění žákovských prací formou veřejné výstavky v Mikulášovicích a prezentace ve svém podnikatelském fóru, kam mají přístup potenciální zájemci. Tato část projektu přispěje k posílení profesních kvalit žáků při jejich budoucím výběru pracovního uplatnění.
Udržitelnost projektu spočívá dle žadatele ve 2 rovinách:
- kontakty obou skupin žáků s výtvarným zaměřením trvají již 3. rok, je tedy zřejmé, že zájem o setkávání má trvalejší charakter. Do této doby se žáci setkávali pouze v rámci školních výstav a školních projektových dnů. Plánovaný pobyt a společné aktivity chápou obě skupiny, jako kvalitativní posun v jejich setkávání.
- již v této době jsou plánována další podobná setkávání recipročně