Euroregion Elbe/Labe

Aktivní lidé v příhraničí

Projektnummer:

EEL-0840-CZ-20.08.2021

Lead Partner:

Euroregion Labe
Velká Hradební 2,, 40001 Ústí nad Labem

projektový partner:

Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V.
An der Kreuzkirche 6, 01067 Dresden

období:

01.08.21 - 30.06.22

dotační prostředky:

15.000,00 Euro

Inhalt

Cílem projektu je ukázat (formou tištěné/digitální publikace) příklady dobré praxe aktivního občanství a angažovanosti lidí a iniciativ v českém příhraničí. Dojde nejen k síťování a zviditelnění těchto aktérů, ale také k šíření pozitivních, inspirativních příkladů a podpoře vlastní občanské angažovanosti. Lidé budou podpořeni ve své snaze se také aktivně zasazovat o pozitivní změny ve svém okolí. České příhraničí od středověku známé jako Sudety se dlouhá léta potýkalo s negativní pověstí. Je symbolem problematického regionu a do určité míry se stále potýká se specifickými problémy oproti jiným krajům. Tímto projektem chceme tuto zažitou představu nabourat a dodat inspiraci všem, kteří věří v pozitivní společenské změny. Projekt přinese také naději pro česko-německé vztahy, smíření a pozitivní přístup všem, kteří se chtějí zapojit.
Publikaci budou tvořit rozhovory s lidmi, kteří v pohraničí aktivně působí, rozvíjejí dobré sousedské vztahy, pečují o krajinu a reflektují česko-německou minulost. Mezi dotazovanými budou lidé známí i méně známí, zkušení i začátečníci.
Od září-prosince 2021 sesbírá společný tým 11 rozhovorů s aktéry (spolky, organizacemi, i jednotlivci) přímo v pohraničí. Jejich výběr bude proveden s ohledem na zastoupení mužů i žen, sociální status či vzdělání, aby byla skupina dotazovaných pestrá a vyváženě zastoupená. Následně bude vytvořena dvojjazyčná publikace, kterou projektoví partneři budou prezentovat na svých akcích v Česku i v Sasku jako výsledky celého projektu. K některým rozhovorům budou vytvořena také krátká videa, která budou zveřejněna na internetu především na sociálních sítích.
Spolupracujícími subjekty vedle EEL (CZ a SN) jsou: spolek Antikomplex, Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, kteří budou v projektu hrát také aktivní roli.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Výsledky projektu budou prezentovány v dvojjazyčné publikaci (papír/online), na které budou spolupracovat všichni partneři projektu. Vznikne také šest kratších videí pro internet a sociální sítě. Snahou partnerů je zlepšit pověst pohraničí, inspirovat a motivovat lidi tak, aby se občansky angažovali a rozvíjeli svoji kreativitu. Zároveň tento projekt slouží k propojení různých aktérů občanské společnosti, kteří často obtížně získávají svoje "místo na slunci". Jejich zviditelněním a také propojením podpoříme přeshraniční vazby, spolupráci a také identifikaci s místním regionem. "Vedlejším efektem" projektu bude také snadnější nalezení potenciálních projektových partnerů na druhé straně hranice pro budoucí spolupráci.