Euroregion Elbe/Labe

Výročí založení o.p.s. ČŠ a spolupráce s Tourismusverband SS

Projektnummer:

EEL-0848-CZ-20.08.2021

Lead Partner:

České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10, 40746 Krásná Lípa

projektový partner:

Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
Bahnhofstraße 21, 01796 Pirna

období:

02.08.21 - 31.12.21

dotační prostředky:

10.196,76 Euro

Inhalt

OPS ČŠ k výročí 20 let od založení a 16 let spolupráce s Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V, dále TVB, uspořádá akce směřované k mnohaleté působnosti OPS a přeshraniční spolupráci se Saským partnerem TVB, které budou připravené tak, aby propojily če i ně stranu.
Důležitým cílem projektu, je pomocí společných aktivit přispět k zachování, rozvoji a propagaci společného kulturního a přírodního dědictví přeshraničního regionu a NP ČŠ a SŠ.
Oslavy výročí OPS a spolupráce s TVB budou probíhat v 4 blocích, 3 v říjnu a 1 v listopadu. Na den 12.10. je připravován výjezd autobusem partnerů Destinačního fondu ČŠ do Saského města Sebnitz, kde se ke skupině českých partnerů ze stran obcí a podnikatelů přidají zástupci partnerů DF Saské strany. Společně podiskutují o zajímavostech z proběhlé sezony, vymění si zkušenosti, sdělí si výhledové plány na zimní sezónu. Účasten bude překladatel, který dle potřeby pomůže s komunikací. Partneři se již setkávají a řeší společně, jak a co dělat lépe pro spokojené obyvatele a turisty české i německé strany.
Dvoudenní oslavy OPS ČŠ a přeshraniční spolupráce s TVB budou probíhat v Krásné Lípě ve dnech 15.-16.10.2021. V pátek proběhne společné pracovní setkání členů správní rady, v kterém je účastno 9 něm a 15 čes partnerů. Odpolední a večerní program proběhne v DČŠ, na který budou pozváni významní pracovníci a osoby z če i ně strany. Připraven bude večerní
program, komorní koncert. V sobotu budou probíhat oslavy pro če i ně veřejnost před budovou DČŠ, kde budou trhy regionálních výrobců z če i ně strany a také výstava fotek. OPS i TVB tu budou mít také svůj propagační stánek s materiály v čj a ně jazyce. OPS zajistí také stánek EVVO. Budou probíhat komentované prohlídky Expozice ČŠ dvojjazyčně, pro děti zdarma. Připraveny budou soutěže o zajímavé ceny. V Infocentru bude posílen odborný personál pro detailnější info o společném regionu. Dne 23.11.21 proběhne společné setkání zaměstnanců a partnerů OPS s partnery TVB v Schöna, DE. Všem účastníkům budou hrazeny vstupy, občerstvení, doprava. Účastníci podiskutují o spolupráci pro zvýšení koordinace práce v společném přeshraničním regionu. Navštíví turistické zajímavosti.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Projekt podporuje výměnu zkušeností obou partnerů a vytváří nové možnosti přeshraniční spolupráce. Projekt přispěje k zachování, rozvoji a propagace společného kulturního a přírodního dědictví přeshraničního regionu a NP ČŠ a SŠ. Akce posílí propojení a dlouholetou spolupráci organizací, které se zabývají propagací společného regionu a organizací turismu a zvyšování vzájemné informovanosti v Česku i Sasku. Rozmanitost projektu propojí obyvatele všech věkových kategorií z české i saské strany ke společnému vytváření kulturních i osobních vazeb. Společné oslavy by měly být pozitivní reprezentací dlouholeté kvalitní přeshraniční spolupráce v jednom regionu. Oslavy i doprovodné akce oslav budou prezentovány na webových stránkách a sociálních sítí obou partnerů, také v mediích-Děčínský a Ústecký deník. Budou vydány dvojjazyčné letáky pro Infocentra a českou a německou veřejnost včetně marketingu. Kvalitní propagace a úspěšná realizace akcí spojených se společnými oslavami pomůže rozvíjet oblast vzájemné přeshraniční spolupráce v celém regionu Českého a Saského Švýcarska v oblasti široké veřejnosti. Před DČŠ bude instalována výstava fotek z období působnosti OPS a přeshraniční spolupráce s TVB. Bude se jednat o společnou prezentaci společného regionu, vzájemné spolupráce a jeho historie. Po skončení výstavy fotografií budou nadále k vidění a vystaveny v prostorách ČŠ po dobu 5 let.
Personál OPS ČŠ a TVB DE bude mít stejná trička s logem ČŠ, TVB včetně povinné publicity. Budou vyrobeny nové banery s prezentací spolupráce OPS a TVB, které budou instalovány na če i ně straně.