Euroregion Elbe/Labe

Kronika Tisá - Historie a příběhy lidí z Tisé

Projektnummer:

EEL-0852-CZ-20.08.2021

Lead Partner:

Obec Tisá
Tisá 205, 40336 Tisá

projektový partner:

Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V.
An der Kreuzkirche 6, 01067 Dresden

období:

23.08.21 - 31.12.21

dotační prostředky:

11480,05 Euro

Inhalt

Kronika obce Tisá je zajímavým historickým dokumentem, který chceme pomocí Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe představit čtenářům, zejména obyvatelům v Tisé. Cílem je ukázat současným obyvatelům, že obec Tisá zůstává stále jen jedna, i když se po roce 1945 úplně vyměnilo její obyvatelstvo. Německá kronika byla psána od roku 1922 do roku 1943, ale kronikář podává ucelený přehled také o nejstarších dějinách obce a o vzniku zdejšího průmyslu.
Nejdříve je nutné převést kroniku z kurentem psané němčiny do elektronické podoby. Následně bude provedena revize a jazyková úprava německé části. Pak bude n následovat překlad kroniky do češtiny. Na závěr musí být provedena redakce a jazyková úprava.
Na podzim budou uspořádána setkání s diskusi o česko–německých vztazích na podkladu událostí popisovaných v kronice.
A bude uspořádán slavnostní křest kroniky – na podzim roku 2021.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Jako první přímý výsledek projektu bude zachování a zpřístupnění kroniky obce Tisá pro veřejnost. V současné době je tato kronika přístupná pouze úzké odborné veřejnosti v rukopise (německá část v kurentu). To znamená v budoucnu bude kronika přístupná široké veřejnosti v češtině a v němčině, jak v tištěné formě, tak i v digitální podobě na webových stránkách obce Tisá.

Obyvatelům obce Tisá bude tímto způsobem zpřístupněná historie obce před rokem 1945. Tím je umožněná určitá identifikace obyvatel a zároveň se zvýší pocit odpovědnosti za region a společenství. Zároveň stoupne občanská aktivita. Návštěvníkům ze Saska se tím naopak otevírá možnost seznámit se s historií místa, které charakterizuje kouzelná skalní krajina, kterou často navštěvují. I toto přispěje k lepší identifikaci s hraničním regionem a zároveň napomůže odstranění hranice v jejich mysli.