Euroregion Elbe/Labe

Česko-Německé zimní soustředění mládeže

Projektnummer:

EEL-0854-CZ-20.08.2021

Spiegelprojekt:

EEL-0858-SN-17.08.2021

Lead Partner:

Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Keplerova 800/56, 40007 Ústí nad Labem

projektový partner:

Handball Elbland e.V.
Elsterweg 9, 01109 Dresden/Drážďany

období:

01.02.22 - 31.03.22

dotační prostředky:

15.000,00 Euro

Inhalt

Jedná se o zrcadlový projekt (projektový partner požádá na německé straně EEL o dotaci na projekt se stejným názvem.
Obsahem projektu je společné zimní házenkářské soustředění pro kategorii žactva a dorostu. V rámci soustředění proběhnou společné tréninky v Aj a NJ, besedy s lektory a hráčkami A týmu žen DHK Baník Most, exkurze ve sportovním středisku Altenberg (bobařská dráha), společné teambuildingové aktivity (kurz na běžkách, návštěva regeneačního centra). Tréninkové jednotky povedou trenéři DHK Baník Most, 8 násobného mistra ČR a pravidelného účastníka Evropských pohárů, účastníka lLgy mistrů (viz. příloha Seznam lektorů a trenérů).
Projekt je změřen na vzájemné poznání a sbližování českých a německých hráček a realizačních týmů, předávání a sdílení zkušeností mezi hráčkami, trenéry a lektory, překonávání jazykové bariéry a poznání kulturních a společenských zvyklostí obou partnerských zemí.
Deklarovaným cílem obou partnerů je zvýšení výkonnostní úrovně házené na obou stranách hranic a vzájemné sblížení a poznání se pro možnou další spolupráci.
Vzájemná kooperace, která překračuje hranice států, bude úspěšná díky společným přípravám, plánování i samostatnému průběhu sportovního týdne.
Sportovní soustředění bude medializováno v tisku.
Projektu se zúčastní přibližně 100 dětí ve věku 11 - 17let a 10 dospělých trenérů.
Budou zrealizovány 2 týdenní kempy (zvlášť pro kategorie žactva a zvlášť pro kategorii dorostu) v termínu 13.-27.2.2022 ve sportovním komplexu Landesleistungscentrum Altenberg
Projekt nerozlišuje pohlaví ani původ a každý účastník bude mít rovnou příležitost a nebude diskriminován.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Společné házenkářské soustředění rozvíjí vzájemnoou spolupráci partnerských klubů. Hledali jsme cestu jak propojit tréninkový proces na obou stranách hranic a navzájem si předat zkušenosti a umožnit
dětem společné trávení volného času. Tento projekt poslouží ke kulturnímu i sportovnímu rozvoji. Bude zaměřen na výměnu zkušeností v
oblasti tréninku, metodiky házené a rozvoj jazykových znalostí a předávání trenérských zkušeností.
Společné akce mají přidanou hodnotu především ve vzájemném předávání trenérských zkušeností pro pracovníky házenkářských klubů.
Udržitelnost projektu bude zajištěna předáním a využitím získaných znalostí a dovedností v budoucím čase. Po skončení soustředění plánujeme společná přátelská utkání a další aktivity.