Euroregion Elbe/Labe

Labský parník v muzeu

Projektnummer:

EEL-0860-CZ-23.08.2021

Lead Partner:

Oblastní muzeum v Děčíně
Čs. mládeže 1/31, 40502 Děčín

projektový partner:

Stadtteilhaus Dresden-Äußere Neustadt e.V.
Preißnitzstraße 18,, 01099 Dresden

období:

01.09.21 - 30.06.22

dotační prostředky:

10.925,47 Euro

Inhalt

V EEL máme pestrou muzeální krajinu. Na druhé straně víme často jen velice málo o druhé straně a spousta zajímavých detailů zůstává skryta. Projektem hodláme přispět k „odhalování“ EEL jako společného kulturního prostoru.


Že v Děčíně nalezneme muzeum asi není až tak překvapivé. Pro mnoho lidí však může být překvapivé, že se nejedná o městské, ale o regionální muzeum, které zahrnuje také pobočky v Rumburku + Varnsdorfu. A víte něco o historii a sbírkových fondech tohoto muzea? Navíc má toto muzeum jedno velké specifikum: je specializované na historii lodní dopravy po celém toku Labe. Proto také muzeum disponuje jednou z největších knihoven o plavbě na Labi (vč. fotoarchivu, starých vodních map, konstrukčních nákresů, dobových reálií atd.). V rámci projektu hodláme proto představit CZ/DE- publiku celou šíři zaměření tohoto muzea, především pak dějiny lodní dopravy mezi Děčínem a Drážďanami + stálou expozici v Rumburku. Výstupy projektu (2 publikace ve 2 jazykových verzích + výstava) budou prezentovány na obou stranách hranice. Dále dojde k jazykové úpravě (pro DE-návštevníky) stálé výstavy v Děčíně.


Že v Drážďanech nalezneme muzeum, už nepřekvapí vůbec nikoho. Ale kdo – především na CZ-straně – zná Muzeum BRN? Toto muzeum provozuje v Drážďanské čtvrti Neustadt projektový partner. Muzeum BRN je zaměřeno na dějiny této čtvrti. BRN (Bunte Republik Neustadt/Pestrá republika Neustadt) je v DE známa hlavně jako oblíbený pouliční festival, který vznikl z kvasu 90. let 20. st. Muzeum má ale širší záběr – dokumentuje proměny/dění této čtvrti z pohledu kulturního, historického, turistického či architektonického. V rámci (zrcadlového) projektu hodláme proto představit CZ/DE- publiku i toto muzeum, se specifickým zaměřením na BRN/Muzeum BRN/posledních více jak 30 let vývoje této čtvrti. Také tyto výstupy projektu (2-jazyčná brožura + výstava} budou prezentovány na obou stranách hranice.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Dvě menší výstavy (DE/CZ), dvě brožury (DE/CZ), informace na internetových stránkách partnerů (DE/CZ). Díky projektu dojde k modernímu zpracování lokálních dějin na obou stranách hranice a k jejich přeshraniční prezentaci CZ/DE-publiku, a to ve 2 městech na Labi a s přesahem do nově vytvořené stálé expozice v Rumburku.


Přidaná hodnota
Zvýšení povědomí o zaměření a činnosti 2 muzeí z obou stran hranice. Zvýšení znalostí a informovanosti o 2 zajímavých lokalitách. Představení euroregionu jako společného kulturního a historického prostoru. Cenná je spolupráce i díky možnosti překladu odborné terminologie, což ulehčí budoucí komunikaci i pochopení textů ze strany návštevníků.


Udržitelnost
Vzniklé 2-jazyčné výstavy budou moci být zapůjčeny zájemcům z obou stran hranice pro specifické nebo doprovodné výstavy (např. Dny CZ-DE-kultury).


Jedná se o druhý formalizovaný společný projekt obou kooperačních partnerů. Společná témata (jako jsou lokální historie, místní a regionální kultura, Labe jako společná spojnice) tak propojují 2 subjekty a 2 města na Labi, což tvoří dobrý základ pro rozvoj další spolupráce.