Euroregion Elbe/Labe

Festival Elbsandstein - Labské pískovce

Projektnummer:

EEL-0045-SN-02.02.2016

Lead Partner:

Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH
Markt 12, 01814 Bad Schandau
http://www.bad-schandau.de

projektový partner:

Město Děčín
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
http://www.mmdecin.cz

období:

08.02.16 - 31.08.16

dotační prostředky:

14.870,75 Euro

Inhalt

Projekt má za cíl zvýšit regionální a nadregionální úroveň povědomí o Labských pískovcích jako destinaci pro aktivní návštěvníky. Tato geologická jednota bude prezentována ve své celkové turistické infrastruktuře.

Součástí opatření k tvorbě a posilování kooperace je: společná plánovací fáze měst Děčína a Bad Schandau, realizace festivalu německými a českými aktéry 01.-03.07.2016, integrace turistických a sportovních infrastruktur na obou stranách hranice do průběhu festivalu (Labská cyklostezka a Pastýřská stěna), přeshraniční dosah působnosti festivalu (místa pořádání akce Děčín a Bad Schandau), získání a účast českých a německých soutěžících a návštěvníků a možnost prezentace pro regionální vystavovatele na prostranství akce.

Vedle klasických marketingových opatření (reklamní panely, webové stránky, social media) přispívají sportovní aktivity účastníků o tomto víkendu k širšímu povědomí v pohraniční oblasti, neboť se všechny aktivity konají ve veřejném venkovním prostoru. Povinným soutěžním tričkem s logem akce bude dále dosažena možnost identifikace se širokou působností pro účastníky stejně jako návštěvníky regionu.

S cílem rozšířit aktivní nabídku regionu během hlavní sezóny bude boulderová stěna na ploše akce v Bad Schandau ponechána pro zájemce k používání v rozestavěném stavu až do konce srpna. Dále je plánováno začlenit Pastýřskou stěnu v Děčíně do portfolia nabídky turistické aktivní nabídky Bad Schandau.

V dalších letech by se mohly díky uzavřené kooperaci uskutečnit v pohraničí podobné projekty. Projekt by chtěl oslovit mladé rodiny, aktivní rekreanty a skupinu návštěvníků, kteří mají zájem o aktivní dovolenou nebo outdoorové druhy sportu. Účast na akci a obzvláště na jednotlivých sportovních soutěžích je otevřená každému zájemci, a tudíž ve smyslu pohlaví, rasy a původu nebudou zvýhodňovány žádné skupiny obyvatel.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Cílem projektu je zvýšit povědomí o volnočasové sportovní infrastruktuře a dosáhnout tím oživení regionu. Díky tematickému rozšíření s ohledem na možnosti prezentace pro místní a regionální aktéry bude dosaženo co největší působnosti. Protože se projekt realizuje a utváří v nadnárodním smyslu, mohou spolu němečtí a čeští spolupracovníci, účastníci a návštěvníci navázat kontakt a vytvořit tak dlouhodobé kontaktní sítě. Díky obsahu projektu a kooperaci mají být aktuální rozhovory návštěvníků navíc obohaceny o nové podněty a rozhovory mají otevřít nové perspektivy. Bouldering se explicitně vztahuje na požadavek části německé lezecké komunity dodržovat pravidla Saského Švýcarska s cílem dosáhnout trvalé a v budoucnosti fungující koncepty pro celé pohoří. Také se sleduje aktuální trend vytvořit základnu pro bouldering jako rovnocenného sportovního odvětví. Jízda na kole slouží k trvalé mobilitě. Výstup po lezeckých trasách Pastýřské stěny v Děčíně jako samostatné disciplíny s plánovaným začleněním děčínské zoologické zahrady do soutěže má zaostřit zrak účastníků a návštěvníků na příkladně rozvinutou turistickou infrastrukturu projektového partnera.

Best practice

Vom 12. bis zum 14. August 2016 fand in Bad Schandau und Děčín das Festival Elbsandstein - Labské pískovce statt. Die deutschen und tschechischen Besucher konnten verschiedenen sportlichen Aktivitäten nachgehen.

Den Auftakt bildete die Filmvorführung „Reel-Rock 10“ am Freitagabend, bei der die weltweit besten Kletterfilme gezeigt wurden. Am Samstag folgte der Bouldercup für Jedermann mit anschließendem Finale der besten Kletterer in Bad Schandau an den Elbwiesen. Deutsche und tschechische Routenschrauber bastelten gemeinsam verschiedene Bewegungsprobleme, die mit Kraft und Geschick gemeistert werden wollten. Obwohl die deutschen Boulderer zahlenmäßig überlegen waren, kamen bei den Damen ausschließlich tschechische Sportler aufs Treppchen. Bei den Herren lagen die deutschen Starter vorn. Das deutsch-tschechische Moderatorenteam heizte die Stimmung auf, so dass neben den Wettkampf-Teilnehmern viele weitere Besucher das Finale verfolgten.

Ebenfalls am Samstag gab es einen Fahrrad-Klettersteig-Parcours. Mit hochwertigen Testfahrrädern konnten die Teilnehmer auf dem Elberadweg nach Děčín fahren und dort einen von drei Klettersteigen an der Schäferwand bewältigen. Die tschechischen Bergführer der Firma Enthusia begleiteten die Besucher und achteten auf deren Sicherheit. Danach ging es mit dem Rad zurück nach Bad Schandau. Am Abend gab es obendrein eine Life-Übertragung vom Boulder-Weltcup in München.

Kinder- und Mannschafts-Cup fanden dann am Sonntag statt. Vor allem der Wettkampf für den Kletternachwuchs wurde von vielen tschechischen Kindern wahrgenommen. Die Erwachsenen mussten sich in Vierer-Teams in den Disziplinen Bouldern, Slackline-Laufen und Beachvolleyball beweisen.

Durch das Projekt wurden persönliche Kontakte zwischen Projektpartnern angeknüpft. Das deutsche Publikum konnte das Aktivangebot in Děčín kennen lernen, die als einzige Stadt in der Tschechien über Klettersteige im Stadtzentrum verfügt. An Projektaktivitäten nahmen nicht nur Erwachsene sondern auch viele Kinder aus beiden Ländern teil. Das Projekt trug zum höheren Bekanntheitsgrad über Aktivangebote in der gemeinsamen Grenzregion und zu ihrer weiteren Nutzung bei.