Euroregion Elbe/Labe

Sasko-český festival "naturIMpuls"

Projektnummer:

EEL-0047-SN-02.02.2016

Lead Partner:

Yoga im Herzen e.V.
Dresdner Straße 38, 01844 Neustadt in Sachsen
http://www.yoga-im-herzen.de

projektový partner:

Krásnolipský spolek
Kamenná Horka 110, 40747 Krásná Lípa
http://www.krasnolipsko.cz

období:

08.02.16 - 30.11.16

dotační prostředky:

Euro

Inhalt

Oblast zdraví, zdravého životního stylu stejně jako umění a kultury jsou rozmanitým a obsáhlým základem pro lepší vzájemné porozumění přes německo-českou hranici. Cílem projektu je vyměnit si v těchto oblastech a jimi příbuznými tématy své zkušenosti a dále se v nich vzdělávat.

K tomuto účelu se bude o víkendu 15.-16.10.2016 na německé straně organizovat dvoudenní Sasko-český festival „naturIMpuls“. Projekt by chtěl využít zeměpisnou sounáležitost sasko-české přírody k upevnění sousedských vztahů mezi lidmi a poslat přes hranici srdečný impuls.

O festivalovém víkendu se představí řemeslnické a kreativně tvůrčí potenciály z nejrůznějších tradic obou stran hranice. Pozvou ke spolutvoření a vyzkoušení. Během obou dnů budou spoluorganizovány početné semináře a workshopy především z oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Doprovázet je budou nejrůznější stánky k tématu zdraví a také umění a kultury. Očekává se 400 návštěvníků festivalu. V pozornosti a úctě se můžeme navzájem učit a podporovat v sobě růst ve spojení s přírodou. Chceme něco společného rozhýbat a začít, často stresovaná těla a na neustále nejvyšších otáčkách pracujícího ducha uvolnit a přivést duši do harmonie.

Sasko-český festival "naturIMpuls" zve děti stejně jako dospělé a seniory z obou stran hranice k ponoření se do nové kvality léčivého natankování a oslavy umění života. Kooperační partneři chtějí po ukončení projektu spolupráci dále rozvíjet. Akce je otevřená pro všechny skupiny obyvatelstva bez rozdílu pohlaví, náboženství a etnického původu.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Projektem mají být dosaženy začátek a vybudování kooperace v oblastech zdraví, zdravého životního stylu, kultury a umění přes německo-českou hranici. Podporováno tím má být rozšiřování vědění, schopností a dovedností na obou stranách hranice. Výsledkem je vybudování živého a aktivního sousedství. K tomu budou sloužit trvalé programy k dalšímu vzdělávání s výměnou expertů a specialistů v nejrůznějších oborech. V tom je viděna šance, dát z regionální pospolitosti impuls pro partnerskou spolupráci. Srdečná setkání přinášejí více porozumění a pocit sounáležitosti. Chtěli bychom dlouhodobě společně růst do šťastné budoucnosti v srdci Evropy.