Euroregion Elbe/Labe

Projekt horských luk v Regionu národních parků Českosaské Švýcarsko 2018

Projektnummer:

EEL-0369-SN-01.03.2018

Lead Partner:

Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.
Alte Straße 13, 01744 Dippoldiswalde OT Ulberndorf
http://www.lpv-osterzgebirge.de

projektový partner:

Správa Národního parku České Švýcarsko
Pražská 457/52, 40746 Krásná Lípa
http://www.npcs.cz

období:

01.05.18 - 31.12.18

dotační prostředky:

13.076,27 Euro

Inhalt

Projekt slouží primárně zachování horských luk. Protože člověk zpravidla chrání jen to, co zná, je zprostředkování informací důležitou součástí projektu. Zprostředkovávány jsou znalosti o floře a fauně horských luk jakož i o extenzivní péči o louky. Při tom hraje přeshraniční spolupráce v ochraně přírody a péči o krajinu velkou roli, která má být zintenzivněná obzvlášť v oblasti péče o otevřenou krajinu v českoněmeckém přeshraničním prostoru.
V regionu národních parků České a Saské Švýcarsko se vyhlašuje a provádí přeshraniční soutěž horských luk. Na slavnosti horských luk v Königsteinu - Ebenheit jsou prezentovány výsledky ekologické péče o louky a nejlepší horské louky jsou oceněny listinou a dárkem. Děje se tak v přítomnosti široké veřejnosti, osobností veřejného života a tisku. K tomu jsou na slavnosti horských luk nabízeny rozmanité aktivity k tématu ochrany krajiny, péče o krajinu a ochrany přírody. Také nově zpracovaná putovní výstava v podobě roll-upů bude mít premiéru.
Projekt horských luk velice přispěje k porozumění pro ekologickou a extenzivní péči o krajinu ve srůstající společné Evropě. Podporuje zachování horských luk a přeshraničně zvyšuje zájem obyvatelstva o drahocenné biotopy. Při tom se prohlubuje spolupráce mezi Svazem pro péči o krajinu (Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.), Centrem Národního parku Saské Švýcarsko (NationalparkZentrum Sächsische Schweiz), Správou Národního parku Saské Švýcarsko (Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz), Správou Národního parku České Švýcarsko a Český svaz ochránců přírody, základní organizace č. 38/02 - Pozemkový spolek Launensia.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Zachování a rozvoj horských luk zvyšuje atraktivitu naší krajiny. Jak na německé, tak na české straně slavnost horských luk zvyšuje zájem místního obyvatelstva o ekologickou péči o krajinu, ochranu přírody, ekovýchovu, místní floru a faunu jakož i tradiční kulturu. To slouží zachování naší kulturní krajiny. Při projekt mají být osloveni soukromní uživatelé a majitelé travnatých porostů, příp. luk jakož i zemědělské podniky. Obyvatelstvu venkovských oblastí mají být také zprostředkovány informace k tématu, obzvlášť vytvořením a prezentací putovní výstavy. Očekávaná účast na slavnosti horských luk je kolem 6000 návštěvníků, větší část účastníků si s sebou odnese udržitelně nové znalosti k tématu horských luk. Horské louky jsou krajinotvorná, krajně senzibilní součást naší kulturní krajiny. Jejich ochrana a zachování jsou nezbytně nutné pro ekologickou rovnováhu. Zásadní roli při tom hraje pravidelná extenzivní péče. Projekt horských luk má zprostředkovat znalosti, jak tyto cenné biotopy zachovat pro následující generace.

Best practice

Ausschreibung und Durchführung eines grenzüberschreitenden Bergwiesenwettbewerbes in
der Nationalparkregion der Sächsisch-Böhmischen Schweiz durch die Projektpartner im Jahr 2018.
Durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit
über die Presse, Plakate, Banner und Flyer war die Bevölkerung der Nationalparkregion der Sächsisch-
Böhmischen Schweiz ständig über unsere Aktivitäten informiert.
Bergwiesen bzw. Berg-Mähwiesen gehören mit
zu den gefährdeten Biotopen.
In der Liste zur Einstufung der Bedeutung für
den Arten- und Biotopschutz werden sie mit der
Wertstufe 2 angegeben. In der Liste der Lebensraumtypen sogar mit der Wertstufe 1.
Aus diesem Grund gilt es den Erhalt und die Entwicklung dieser typischen Offenlandbiotope zu sichern.
Das Bergwiesenfest fand am 16.09.2018 in Königstein-Ebenheit statt und bot ein breit gefächertes
Informationsangebot im Bereich der Offenland-
Pflege. Es wurden eine große Menge von Info-Veranstaltungen (z.B. über extensive Wiesenpflege, Was blüht und lebt in der Wiese, Imkerei, Apfelsortenbestimmung, Pilzberatung, Verwertung von Wiesenkräutern, Schafswollverarbeitung, Kinderbeschäftigung usw.) für die Besucher zum Thema Naturschutz und Landschaftspflege angeboten.
An diesem Tag wurden auch die Roll-Ups zum Thema Bergwiesen erstmalig als Ausstellung präsentiert. Anschließend stehen sie als Wanderausstellung in verschiedenen deutschen und tschechischen Einrichtungen.
Zum Bergwiesenfest waren ca. 6.000 Besucher
aus der heimischen Bevölkerung, sowohl von tschechischer und deutscher Seite gekommen.
Ca. 60% der Besucher des Bergwiesenfestes nahmen nachhaltig eine allgemeine Umweltbildung mit.
Die sehr gute Zusammenarbeit, zwischen den
beteiligten tschechischen und deutschen Partnern, sowie mit den Bewohnern der grenzüberschreitenden Region leistet einen großen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt und zum Zusammenwachsen in einem gemeinsamen Europa.
Als Anlage sind 3 Fotos digital beigefügt.