Euroregion Elbe/Labe

SachsenCup 2019 s mezinárodní účastí

Projektnummer:

EEL-0510-SN-12.11.2018

Lead Partner:

CitySki GmbH
Große Meißner Straße 15, 01097 Dresden

projektový partner:

LK Slovan K. Vary z.s.
Dr. Davida Bechera 18, 36001 Karlovy Vary
http://www.lkslovan.cz

období:

01.11.18 - 31.01.19

dotační prostředky:

14.778,75 Euro

Inhalt

Společně se svým českým partnerem plánuje žadatel v lednu 2019 uspořádat
závod v běhu na lyžích Sachsen Cup s mezinárodní účastí. Tohoto závodu v běhu na lyžích se zúčastní 400 dětí a mládeže z Německa (300) a z České republiky (100).
Plány zahrnují dva společné dny v Drážďanech, kde by měla být praktikována a prosazována mezikulturní výměna a přeshraniční spolupráce.
Příjezd mladých sportovců se uskeční v sobotu v brzkém dopoledni. Po malém občerstvení začne v 9 hodin závod. Startovat se bude v různých věkových skupinách, vždy rozděleně na dívky a chlapce.
Během sportovního klání budou účastníci kromě svých trenérů doprovázeni tlumočníky. Závod, jakož i doprovodný program (oběd, moderování apod.) bude komentován jak v němčině tak češtině.
Zástupci tisku z obou regionů jsou pozváni, aby o sportovní akci informovali a mediálně ji zviditelnili na obou stranách hranice.
Po slavnostním vyhlášení vítězů mají mladí sportovci až do večerního programu možnost odpočinku a posilnění se. V 19 hodin začne společný večerní program, při kterém mají účastníci možnost se seznámit a navázat spolu kontakt. V neděli dopoledne proběhne společná snídaně a následný odjezd účastníků.
Žadatel i jeho partner mají zájem o dlouhodobou spolupráci a chtějí ji rozšířit a upevnit prostřednictvím zimních sportovních akcí.
Díky současnému projektu chtějí projektoví partneři dlouhodobě nadchnout děti a mladé lidi pro zimní sporty a přeshraniční výměnu a etablovat tento sport v regionu.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Projekt je zaměřen především na děti a mládež z příhraničních oblastí v Německu a České republice. V popředí je radost ze společné sportovní události, bez ohledu na státní příslušnost účastníků nebo jazykové bariéry. Díky společnému zážitku se odbourávají možné předsudky a křivdy a vyvíjí se tolerance pro kulturní rozmanitost. Toto povědomí snižuje emocionální předsudky a otevírá tak přeshraniční výměny.
Současně slouží tato úzká organizační spolupráce mezi partnery k podpoře přeshraniční výměny a spolupráce a vytváří tak základ důvěry pro společné plánování a provádění dalších větších projektů.
Toto tvoří základ pro společnou realizaci dalších projektů v rámci mistrovství světa juniorů v regionu Oberwiesenthal / Klínovec při zapojení se dalších partnerů z oblasti zimních sportů.

Best practice

Am 19. Januar 2019 wurde am Dresdner Königsufer der Internationale Sachsencup 2019 in der Disziplin Skilanglauf ausgetragen. Eingeladen waren 400 Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Tschechien im Alter von 5 bis 18 Jahren. Im Vordergrund stand die Freude an einem gemeinsamen sportlichen Ereignis, unabhängig von der Nationalität der Teilnehmer und evtl. sprachlicher Barrieren. Als Austragungsort diente die Arena des eine Woche zuvor ausgetragenen Ski Welt Cups 2019. Die Kinder und Jugendlichen zeigten mit großer Freude ihr Können auf der Strecke der Profis und genossen die Atmosphäre des Weltcup Areals. Die feierliche Siegerehrung fand in der VIP-Lounge der Arena statt. Bei Kakao und einer großen Auswahl an Kuchen, Eis und Süssigkeiten hat die Teilnehmer die Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen und den ereignisreichen Tag Revue passieren zu lassen. Für Teilnehmer mit einer weiteren Anreise bestand die Möglichkeit in einer nahegelegenen Unterkunft zu übernachten. Nach dem gemeinsamen Frühstück erfolgte die Abreise.
Die Begeisterung für das Projekt war sehr groß und alle Beteiligten wünschen sich eine Wiederholung im kommenden Jahr.