Euroregion Elbe/Labe

Tábor pro děti a mládež 2021 2.0

Projektnummer:

EEL-0782-SN-14.02.2021

Lead Partner:

THW Jugend Sachsen e. V.
Rottwerndorfer Straße 45p, 01796 Pirna
http://www.thw-jugend-sachsen.de

projektový partner:

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Chabařovice
Teplicka 375, 40317 Chabarovice
http://www.sdhchabarovice.estranky.cz/

období:

01.02.21 - 31.03.22

dotační prostředky:

15.000,00 Euro

Inhalt

V rámci projektu se děti a mládež z THW-Jugend Pirna a SDH v Chabařovicích zúčastní společnéeho dětského tábora v táboře ERNA e.V. Během společných výletů a volnočasových aktivit bude kladen důraz na prohloubení přeshraniční spolupráce a porozumění. Spolupráce mezi oběma partnery trvá již od roku 2008 a spočívá na vícero společných akcí v roce. Spolupráce má samozřejmě pokračovat i v budoucnu. K předání myšlenky a tradice této spolupráce jsou nutná a potřebná i vícedenní setkání.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

V rámci projektu poznají děti Saské Švýcarsku a seznámí se spolu. To napomůže vytvoření nových a popř. upevnění stávajících přátelství. Stejně tak bude prohlouben základ pro další setkávání dětí a mládeže a pro pokračování spolu-práce mezi projektovými partnery. Stejně tak akce poslouží k odbourání předsudků vůči lidem odlišného původu či řeči a k získání "mezikulturní kompetence". Během tábora si účastníci a účastníce osvojí nejen technické znalosti, ale i důležité sociální schopnosti: budou se učit spolu a od sebe navzájem, vyzkouší si práci v týmu a zažijí pospolitost ve skupině. Účastníkům se také prohloubí pochopení významu dobrovolnického angažmá. Toto setkání tak odpovídá i úkolům THW Jugend Sachsen: "Podněcovat a podporovat k společenské spoluodpovědnosti a angažmá". Česko - německá spolupráce má -zejména v oblasti ochrany obyvatelstva- i praktické důvody(mj. dané Bayereuthskou úmluvou). K položení základu budoucí efektivní spolupráce neodmyslitelně patří i budování přeshraničních vztahů.Uskutečnění tohoto tábora umožní tyto vztahy utvořit, potažmo ty stávající upevnit a prohloubit. Také společná cvičení a vzdělávání dětí a mláděže v rámci tábora v budoucnu poslouží ochraně obyvatelstva.