Euroregion Elbe/Labe

Návrat madony

Projektnummer:

EEL-0902-SN-18.02.2022

Lead Partner:

Kirchgemeinde Fürstenwalde-Fürstenau
Kirchpl. 1, 01744 Dippoldiswalde
http://www.kirche-altenberg.de

projektový partner:

Spolek pro vybudování Památníku cest za svobodou, z.s.
Baarova 1352/3, 41501 Teplice
http://www.pamatnikcestzasvobodou.cz

období:

01.03.22 - 31.10.22

dotační prostředky:

15.000,00 Euro

Inhalt

Takzvaný oltář Madony z Fürstenau stál v centru řady historických událostí v příhraničí, díky čemuž má velký potenciál stát se jedním ze symbolů úzkých česko-saských vztahů v uplynulých staletích. V 19. století byl umístěn v nově postavené kapli v Předním Cínovci na české straně hranice a po zničení obce po roce 1945 je nyní umístěn v expozici Regionálního muzea v Teplicích.

Díky projektu spolku Naturschutzstation Osterzgebirge vznikne v létě 2022 na místě kaple v Předním Cínovci nové česko-německé místo setkávání. Kromě toho bude na jaře 2022 v prostřednictvím projektu podpořeného z Fondu malých projektů virtuálně prakticky vzkříšena kaple v Předním Cínovci včetně oltáře.

V rámci tohoto projektu se nyní madona vrátí do Fürstenau v moderní, stylizované umělecké podobě, díky čemuž tak vznikne saský protějšek českého místa setkávání. Umělecké dílo se stane krystalizačním bodem a spolu s vysvětlujícími výstavními texty podnítí zájemce, aby se zabývali tímto specifickým příkladem česko-saských vztahů. Vedle uměleckého díla bude vytvořena výstava s informacemi o historii a o projektu.

Kromě toho je klíčovým aspektem tohoto projetu, že obě místa setkávání (vzdálená od sebe asi 2 km) budou propojena a naplněna sousedským životem. Za tímto účelem se plánuje následující:

- každoroční společné slavnosti na německé a české straně, které připomenou historické vazby mezi oběma obcemi a oběma zeměmi,
- přeshraniční vzdělávací programy pro německé a české skupiny (ve spolupráci s Naturschutzstation Osterzgebirge, Euroregionem Elbe/Labe a dalšími partnery),
- Využití obou historických míst v propagaci cestovního ruchu.

Během realizace projektu bude věnována pozornost přístupnosti obsahu i fyzické přístupnosti pro co nejširší cílovou skupinu. Aspekty rovnosti a nediskriminace budou hrát důležitou roli, zejména v kontextu vzdělávacích aktivit.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Přímým výsledkem projektu bude vznik nového přeshraničního místa setkávání ve Fürstenau, které bude prostřednictvím různých aktivit propojeno s místem setkávání v Předním Cínovci. Nové umělecké dílo bude viditelným jádrem místa. Historie oltáře a moderní podoba uměleckého díla přiláká veřejnost a podnítí ji k tomu, aby se zabývala příběhem a historií madony, místa, regionu a obou zemí. Tímto způsobem se zvýší míra porozumění společné historii a posílí regionální přeshraniční identita.

Spolu se zřízením místa setkávání se uskuteční řada vzdělávacích a setkávacích aktivit, které budou společně realizovat partneři projektu i další partneři. Tím se také zejména u mladé generace posílí přeshraniční pocit sounáležitosti. Starší generace bude oslovena také prostřednictvím aktivit, jako jsou slavnosti, přednášky a turistické zážitky (výstava a brožura). Mládež se bude podílet na vzniku uměleckého díla prostřednictvím debaty s umělcem v ateliéru.

Z dlouhodobého hlediska budou obě místa setkávání ve Fürstenau a v (Předním) Cínovci, která obnoví úzké historické spojení mezi oběma obcemi, sloužit jako ohniska pro nejrůznější přeshraniční aktivity významným přesahem i do vzdálenějších příhraničních oblastí. Tyto pozitivní impulsy z historicky poznamenaného příhraničního regionu přispějí k rozvoji česko-saských vztahů.