Euroregion Elbe/Labe

Týdenní přehled č. 39

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo vedení vysokorychlostní trati - Nový český velvyslanec v Berlíně - Stabilní čísla hnízdících sokolů stěhovavých - Průzkum: většina pro zálohy na plechovky - Na Václavské náměstí bude opět jezdit tramvaj

28.06.2024

Ústecký kraj schválil vedení vysokorychlostní železniční tratě

Vorschlag für neuen Bahnhof Ústí von Lenka Pechanová, Diplomarbeit 2015

Vorschlag für neuen Bahnhof Ústí von Lenka Pechanová, Diplomarbeit 2015 (© Lenka Pechanová)

 

Návrh nového ústeckého nádraží od Lenky Pechanové, diplomová práce 2015 (© Lenka Pechanová)
Výstavba nové železniční trati Drážďany-Praha překonala v České republice důležitou překážku. Ústecké krajské zastupitelstvo schválilo její trasu. Ta počítá s pokračováním krušnohorského tunelu do Chlumce, dalším tunelem Českým středohořím a novým terminálem v Ústí na místě současného západního nádraží (Ústí-západ). Pro navrhovanou trasu hlasovalo 30 zastupitelů, 13 bylo proti a 8 se zdrželo hlasování.

Krajský úřad se předtím musel vypořádat s více než 600 připomínkami k navrhované trase. Chvíli dokonce hrozilo, že by zastupitelstvo nemuselo rozhodnout ještě v tomto volebním období. V září se budou v krajích konat volby.

Nyní, když je trasa definitivně určena, může investor, státní správa železniční dopravní cesty, pracovat na přípravě potřebných povolení. Kolem trasy však ještě může dojít ke zpoždění. Zejména výjezd z tunelu u Chlumce, ale i výjezd z tunelu jižně od Českého středohoří u Hrobců, jsou ostře kritizovány. Obě obce se nepodařilo přesvědčit a nyní ohlásily právní kroky. V případě Chlumce správa infrastruktury nepředložila žádné alternativy, ale od počátku trvala pouze na jedné variantě.

Trasa z Prahy přes Roudnici, kde se buduje terminál, do Lovosic/Litoměřic je však bezesporu přijatelná. Tam se má začít stavět v dohledné době. Výstavba přes Krušné hory má být zahájena v roce 2030. Posledním úsekem by měl být úsek přes České středohoří. S jeho dokončením se však nepočítá dříve než v roce 2045.

Der Bau der Neubaustrecke Dresden-Prag

Nový český velvyslanec v Berlíně

Jiří Čistecký
Jiří Čistecký

Česká republika jmenovala Jiřího Čisteckého svým novým velvyslancem v Berlíně. Čistecký již byl schválen německou vládou a nahrazuje dosavadního velvyslance Tomáše Kafku. Funkce se ujme na začátku října.

Čistecký pracuje na českém ministerstvu zahraničí již 30 let a prošel řadou zahraničních postů. V letech 2019 až 2023 vedl generální konzulát v Istanbulu. Poté donedávna vedl českou ambasádu v Moskvě v době nepřítomnosti řádného velvyslance.

Změna v Berlíně proběhne téměř současně se změnou diplomata v Drážďanech. Tam od září nahradí Markétu Meissnerovou ve funkci generální konzulky Ivona Valhová. Valhová přichází do Drážďan z ministerstva zahraničních věcí. Tam působila jako vedoucí oddělení společné mezinárodní bezpečnostní politiky v Evropské unii. Předtím zastávala různé manažerské pozice. Na ministerstvu zahraničí pracuje od roku 2002 a hovoří německy, anglicky a francouzsky. Jednou z prvních oficiálních povinností nové generální konzulky bude zahájení Česko-německých kulturních dnů v Drážďanech 24. října.

 

Stabilní hnízdění sokola stěhovavého

Wanderfalken-Jungtiere bei der Fütterung
Mláďata sokola stěhovavého při krmení (© Václav Sojka)


Dobré zprávy z Českého Švýcarska a Labských pískovců: hnízdní sezóna sokola stěhovavého vypadá dobře. Podle předběžných sčítání odchovaly hnízdící páry v letošní sezóně nejméně 19 mláďat. Což by bylo o jedno mládě více než v loňském roce.

Aby měli ptáci klid na rozmnožování, jsou každoročně dočasně uzavírány migrační trasy mimo klidovou zónu v blízkosti hnízd. Uzavírka pro sokoly stěhovavé a orly mořské potrvá do neděle. Uzavřeny jsou také čtyři oblasti, kde hnízdí čáp černý. Uzávěra bude platit až do konce července.

Až do roku 2020 se počet mláďat sokola stěhovavého v Národním parku a přírodní rezervaci Labské pískovce v některých případech pohyboval vysoko nad 20. V roce 2020 došlo k hlubšímu poklesu. V té době se sokolům stěhovavým narodilo pouze 15 mláďat. U čápů černých byl pokles ještě výraznější. Místo 17 mláďat bylo v roce 2019 napočítáno pouze 7 mláďat. Od té doby se počet mláďat sokola stěhovavého opět pomalu zvyšuje. Rozsáhlé uzavírky silnic v důsledku lesního požáru v roce 2022 však zřejmě neměly na populaci sokola stěhovavého významný vliv.

 

Průzkum: Většina pro zálohování plechovek a PET láhví

 

Im Film "Vratné lahve" nahm Zdeněk Svěrák nur Glasflaschen an.

Zdeněk Svěrák ve filmu Vratné lahve přijímal pouze skleněné lahve

Česká vláda hodlá v červenci předložit návrh na rozšíření zálohového systému. V České republice se zálohový systém vztahuje pouze na skleněné lahve. Zejména PET lahve a plechovky byly dosud v ČR ze záloh vyjmuty. Česká republika má propracovaný systém třídění odpadu. I PET lahve a tetrapaky se sbírají odděleně.

Vláda však doufá, že zálohový systém povede k ještě většímu zamezení vzniku odpadu. Podle průzkumu dělá vláda vše správně. Podle agentury Ipsos se tři čtvrtiny respondentů vyslovily pro zálohy. Nejvyšší souhlas je v ústeckém kraji na hranicích se Saskem, a to 84 procent. Je to způsobeno dobrým příkladem, který dává Sasko?

Návrh zákona navrhuje zálohu ve výši 4 korun (16 centů), což je o něco méně než v Německu. Na pivní láhve je záloha 3 koruny (12 centů), což je více než v Německu. To již občas vedlo k zálohové turistice.
 

 

 


 

Wenn Sie unseren Wochenrückblick regelmäßig in Ihr Email-Postfach bekommen möchten, melden Sie sich für unseren Newsletter an.

Zur Newsletter-Anmeldung

 

Die Erstellung dieses Newsletters wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

ProCache: v401 Render date: 2024-07-11 14:46:53 Page render time: 0.6235s Total w/ProCache: 0.6273s