Euroregion Elbe/Labe

Týdenní přehled č. 40

Významný krok vpřed pro CHKO Krušné hory - Pokles počtu obyvatel v ČR - Krupka uzavře zříceninu hradu Kyšperk - Stavební povolení za 30 dní - Sokolský slet v Praze

05.07.2024

Významný krok vpřed pro chráněnou oblast Krušné hory

Vláda za několik týdnů oznámí svůj záměr vyhlásit chráněnou krajinnou oblast (CHKO) pro rozsáhlé části Krušných hor na české straně. S rozlohou 1 200 km2 půjde o největší území svého druhu v České republice. Ministerstvo životního prostředí, které má projekt na starosti, věří, že se vyhlášení zdaří.  V posledních měsících probíhala jednání s obcemi. Nyní s nimi byla podepsána dohoda. Jedním ze zapojených měst je i Jáchymov. Předmětem jednání je kompromis, který dává městům a obcím volnou ruku v dalším rozvoji vnitřních oblastí obcí. Vnější území by naopak chránila budoucí CHKO.

Jakmile bude proces spuštěn zveřejněním záměru na vyhlášení CHKO, začne běžet 90denní lhůta pro podání připomínek. Očekává se velký odpor, zejména ze strany horské obce Boží Dar. Obec je od počátku proti chráněné krajinné oblasti a při projednávání se ji nepodařilo přesvědčit. Skeptický byl i Jáchymov, zejména proto, že část města je již pod ochranou UNESCO (hornický region). Nyní jsou však s dosaženým kompromisem spokojeni.

Krušné hory jsou jediným nízkým pohořím v České republice bez souvislé ochrany. V posledních letech je kritizováno například nelegální kácení bukových lesů. Před několika lety byly podobné bukové lesy v Jizerských horách prohlášeny za světové přírodní dědictví, jediné v České republice. Opakovaně jsou kritizovány také velké projekty větrných elektráren. Krušné hory byly dlouho považovány za neatraktivní. Až do 90. let 20. století trpěly hory silnými průmyslovými emisemi, zejména v české kotlině. Zlepšení ekologické situace zvýšilo atraktivitu tohoto dlouhého a řídce osídleného pohoří na české straně. Stále výborný  tip je v hledáčku investorů, kteří zde chtějí stavět rekreační domy, kondominia nebo rekreační parky. V posledních 15 letech se zde zvýšily investice do středisek zimních sportů a jejich celoročního využití.

Pokles počtu obyvatel v České republice

Počet obyvatel České republiky se v prvním čtvrtletí snížil o 41 000 osob. Podle údajů Českého statistického úřadu žilo na konci března v České republice 10,86 milionu obyvatel. To je zároveň čtvrtý nejvyšší počet v historii České republiky, která je samostatná od roku 1993. Na konci roku 2023 se počet obyvatel poprvé vyšplhal nad hranici 10,9 milionu.

Za poklesem stojí návrat mnoha ukrajinských uprchlíků do vlasti. Mnozí z nich měli status zvláštní ochrany, který vypršel 1. března letošního roku. Kromě toho byla úmrtnost výrazně vyšší než porodnost. To je však podle statistického úřadu v prvních čtvrtletích běžný jev.

Do začátku roku 2020 česká populace stabilně rostla, ale v důsledku pandemie koronaviru utrpěla bolestivý úbytek téměř 200 tisíc osob. Obnovení růstu od roku 2021 silně podpořili uprchlíci z Ukrajiny. Do poloviny roku 2022 byl pokles způsobený koronavirem vyrovnán, a dokonce překonán. Česká republika patří mezi země, které přijaly proporčně nejvíce uprchlíků z Ukrajiny. V některých obdobích u nás našlo útočiště až 600 000 uprchlíků. Přijímání byla zároveň nakloněna již tak silná ukrajinská menšina.

Statistici zjišťovali také počet sňatků. Ten se v prvním čtvrtletí oproti stejnému období loňského roku snížil o 800 na 3,2 tisíce. Naopak počet rozvodů se ve stejném období zvýšil o 100 na více než 5 000.

Krupka uzavírá zříceninu hradu Kyšperk

Hrad Kyšperk

Zřícenina hradu Kyšperk

Město Krupka uzavřelo nedalekou zříceninu hradu Kyšperk kvůli chátrání. K opatření přistoupilo poté, co se ze zbytků věže uvolnily kameny. Město předpokládá, že by se mohly uvolnit i další části, a vydalo naléhavé varování před vstupem na zříceninu. Město nyní doufá, že získá finanční prostředky na obnovu. Zřícenina hradu je oblíbeným výletním cílem v Krušných horách.

Stavební povolení do 30 dnů

Od začátku července platí v České republice nový stavební zákon. Nová legislativa, jejíž příprava trvala několik let, má žadatelům usnadnit život. V budoucnu bude žádosti vyřizovat pouze jeden úřad. Žadatelé již nebudou posíláni z úřadu na úřad, aby získali potřebná potvrzení, která jsou podmínkou pro vydání stavebního povolení. Pokud budou v žádosti například chybět potřebná vyjádření odpovědných orgánů, stavební úřad se o to postará sám.

Digitalizace administrativy je předpokladem rychlejšího vyřizování žádostí. Protože však zpracovatelé zatím neumějí s novou aplikací pracovat, očekávají se počáteční potíže. Navíc žádosti podané před 1. červencem budou muset být stále zpracovávány starým způsobem.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, do jehož gesce digitalizace spadá, si od toho slibuje po přechodném období jednoznačně pozitivní efekty pro všechny strany. V budoucnu by tak získání povolení ke stavbě rodinného domu mělo trvat pouze 30 dní. Na 60 dnů se má zkrátit i povolování složitějších stavebních projektů. Po přechodnou dobu mohou úřady tyto lhůty ještě o 60 dní prodloužit.

Dosud lidé v České republice čekali na povolení stavby rodinného domu v průměru 3 až 6 měsíců. U složitějších projektů může získání povolení trvat rok i déle.

Sokolský slet slaví v Praze

Až 2 000 cvičenců na hřišti stadionu Slavie v Edenu, kteří předvedou až 12 choreografií. To bude vrcholem letošního víkendového sokolského sjezdu. Po šesti letech se členové sokolského hnutí z domova i ze zahraničí opět sešli v Praze na svém sjezdu.

Tyršův most v Děčíně
Tyršův most v Děčíně

Sokolské hnutí vzniklo z gymnastického hnutí a bylo ovlivněno německým otcem gymnastiky Jahnem. Tělocvičné hnutí založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Oba byli původně Němci s německými rodiči a německými jmény: Fridrich Emanuel Tyrš a Heinrich Anton Fügner. Oba si později nechali svá jména počeštěná. Sokolské hnutí má blízko k národnímu obrození. Mimochodem, Tyrš se narodil v Děčíně, kde se po něm dodnes jmenuje starý most přes Labe.

Sokolské hnutí se rozrostlo se vznikem samostatného Československa. V období německého protektorátu bylo zakázáno, ale v podzemí působilo dál. Členem sokolského hnutí byl i Jozef Gabčík, jeden ze dvou úspěšných atentátníků na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Spolu s Janem Kubišem se mohl opřít o hustou a loajální síť pomocníků z řad Sokolů.

Sokol byl také trnem v oku komunistickým vládcům, kteří byli u moci od roku 1948. Ti sice organizaci zakázali, a snažili se ji nahradit vlastními sportovními sjezdy. Sokolské hnutí se pak přesunulo do zahraničí, kde se konaly pravidelné sokolské sjezdy. Sokol byl v ČR obnoven v roce 1990.

 


 

Wenn Sie unseren Wochenrückblick regelmäßig in Ihr Email-Postfach bekommen möchten, melden Sie sich für unseren Newsletter an.

Zur Newsletter-Anmeldung

 

 

Vydávání tohoto zpravodaje je spolufinancováno z daňových prostředků na základě rozpočtu schváleného saským zemským sněmem.

(Jedná se o automatický překlad DeepL Translator.)

ProCache: v401 Render date: 2024-07-12 21:55:21 Page render time: 0.5170s Total w/ProCache: 0.5194s