Euroregion Elbe/Labe

Podklady vyúčtování detailně

Soupiska vyúčtování

Pro soupisku musí být použit formulář ve formátu Excel (ke stažení zde). Součástí formuláře je na liště vzorově vyplněná soupiska.

Excelová tabulka automaticky vyplní paušály pro osobní, kancelářské a administrativní náklady. Tyto údaje nezadávate sami.

Veškeré výdaje musí být v soupisce dokladů přepočítány na euro jednotným kurzem. Směnný kurz odpovídá aktuálnímu měsíčnímu kurzu Evropské centrální banky (ECB) platnému v měsíci, kdy je soupiska předložena kooperačním partnerem ke kontrole, tj. odeslána/odevzdána kontrolorovi. Měsíční směnný kurz ECB 

Doklady o zaplacení

Musí být prokázán tok plateb od příjemce k dodavateli.

Výdaje

Veškeré dokumenty k platbě, jako jsou faktury, doklady, smlouvy atd., mohou být předloženy v kopii. Všechny faktury musí být vystaveny na žadatele, veškeré smlouvy musí být uzavřeny s žadatelem. Vystavené faktury na projektového partnera nejsou v zásadě uznatelné. viz Informace k fin. stránce projektu.

Zádávání zakázek

Doklad o objednávce nebo zakázce může být ve formě dopisů, e-mailů nebo telefonních poznámek. Metodický pokyn k zadávání zakázek zde.

Příjmy

V případě příjmů je nutné předložit veškeré doklady jako je výpis z účtu, účetní kniha atd.

Prezenční listiny

K prokázání počtu účastníků na akci nestačí fotografie, ale je třeba předložit prezenční listiny účastníků. Musí obsahovat jména a podpisy účastníků. Vzor je k dispozici jako dokument ve formátu Word nebo jako PDF.

Doklady o opatřeních publicity

Ze všech dotovaných publikací a předmětů  musí být s vyúčtováním předloženy exempláře. Tyto je nutné označit pořadovým číslem patřičného dokladu v soupisce.

Závěrečná zpráva se žádostí o platbu

Závěrečná zpráva s integrovanou žádostí o platbu, je k vyplnění ve stejném online systému jako původní žádost. Musí být vyplněná v obou jazycích.

V bodě 7 „Příspěvek k „Best practice“ by měl být představen celý projekt v krátké formě. Tento text lze později použít např. jako informaci o podpořených malých projektech v publikacích anebo na webových stránkách Euroregionu. Text tedy není zaměřen na Euroregion, ale na publikum, které projekt nezná.