Euroregion Elbe/Labe

Knížecí barokní letní rezidence

Projektnummer:

EEL-0504-CZ-06.11.2018

Spiegelprojekt:

EEL-0492-SN-09.11.2018 - Knížecí barokní letní rezidence

Lead Partner:

Zámek Děčín
Dlouhá jízda 1254, 40502 Děčín
http://www.zamekdecin.cz

projektový partner:

Barockgarten Großsedlitz
Parkstraße 85, 01809 Heidenau
http://www.barockgarten-grosssedlitz.de

období:

01.06.19 - 31.05.20

dotační prostředky:

4267,90 Euro

Inhalt

Jedná se o zrcadlový projekt k projektu "Knížecí barokní letní rezidence" našeho partnera Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH/ Barockgarten Großsedlitz. Náš projekt bude ale oproti zrcadlovému projektu časově posunut o 5 měsíců. Důvodem je to, že jedna z hlavních aktivit projektu je putovní výstava fotografií, která bude u našeho projektového partnera v Großsedlitz vystavena v létě 2019 a u nás v Růžové zahradě zámku Děčín na jaře a v létě 2020. Projekt je zaměřen na výměnu zkušeností a vzájemné poznávání sousedů z Čech a ze Saska. Při příležitosti 300. výročí zahrady Großsedlitz proběhne v červnu 2019 v Großsedlitz mezinárodní odb. konference, hlavním pořadatelem bude náš projektový partner. My oslovíme referenty z ČR a objednáme a zajistíme simultánní tlumočení. Další akcí bude Den růží v Růžové zahradě. Tentokrát se více zaměříme na návštěvníky ze sousední země. Zajistíme propagaci v Sasku, dále dvojjazyčné plakáty a letáky v ČJ i NJ. Při akci nabídneme komentované prohlídky Růžové zahrady v obou jazycích. Stěžejní akcí bude workshop - restaurování barokní sochy v Růžové zahradě. Při workshopu proběhne snímání sochy z balustrády v Růžové zahradě a diskuse mezi odborníky - restaurátory z obou zemí o metodách restaurování. Socha musí být pro workshop sejmuta, aby všichni účastníci dobře viděli míru jejího poškození. Po celou dobu workshopu bude zajištěno tlumočení a občerstvení. Na jaře 2020 bude zrestaurovaná socha v rámci vernisáže putovní výstavy fotografií znovu slavnostně instalována na balustrádě v Růžové zahradě. Důležitou součástí projektu bude propagace turistických cílů v obou zemích vždy pro návštěvníky druhé země. Ve dvoujazyčném periodiku Zážitky v Českém Švýcarsku bude zveřejněn PR článek o Růžové zahradě děčínského zámku. Kromě toho uspořádáme v létě 2019 exkurzi pro veřejnost do saských barokních zahrad a zámků pro cca 50 osob, exkurzi pro saskou veřejnost do Čech uspořádá náš projektový partner. Pro kolegy uspořádáme odborný workshop po českých barokních zahradách, kolegové ze Saska uspořádají workshop pro nás. Bude vydána publikace Děčínské zámecké zahrady, která zohlední poznatky získané při konferenci.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Zámek Děčín již více než 10 let spolupracuje s organizací Hrady, zámky a zahrady Saska, dosud hlavně se zámkem Weesenstein. Plánovaná spolupráce s barokní zahradou Großsedlitz v předkládaném projektu vztahy s partnerskou organizací ještě prohloubí. V rámci konference se mohou mezi sebou seznámit vědci a badatelé z obou zemí a navzájem sdílet svá badatelská témata. Významným výsledkem projektu na naší straně bude možnost porovnání metod restaurování barokních soch. Při odborném workshopu se podělí o své zkušenosti restaurátoři z obou zemí, předpokládáme účast cca 20 odborníků. Posléze bude vybraná socha (Herakles) zrestaurována a v rámci vernisáže výstavy "Historické barokní letní rezidence" opět slavnostně umístěna na své místo v Růžové zahradě děčínského zámku. Den růží v Růžové zahradě děčínského zámku bude příležitostí k setkání návštěvníků ze Saska i z Čech. Podle zkušeností z letošního roku, kdy byla návštěvnost akce cca 500 osob, převážně Čechů, očekáváme v roce 2019 díky cílené propagaci v Sasku zvýšení návštěvnosti o cca 400 osob - Němců. Návštěvníci této akce neznamenají pro naši organizaci žádné náklady. Výstava Historické barokní letní rezidence nabídne českým milovníkům památek možnost seznámit se s vybranými zámky a parky v sousední zemi. Výstava přiblíží fotografiemi nejkrásnější zámky a zámecké zahrady v severních Čechách i v Sasku návštěvníkům a tím je pozve k návštěvě. Díky spolupráci s novináři se Růžová zahrada v Děčíně i barokní zahrada Großsedlitz dostanou do povědomí českých i saských návštěvníků. Tím docílíme zatraktivnění příhraničního regionu. Odborné exkurze pro širokou veřejnost nabídnou možnost více se seznámit s historií sousedního regionu a také jí porozumět. Také čeští návštěvníci budou mít možnost poznat Großsedlitz i jiné barokní zahrady při návštěvě rodinného dne i z fotografií v rámci výstavy. Vznikne nová publikace o děčínských zámeckých zahradách, bude k dispozici v obou jazycích. Z celkového nákladu 800 ks (400 Č, 400 N) bude 200 ks rozdáno a 600 ks prodáváno za symbolickou cenu 80 Kč/ks. Prodej publikace se uskuteční až po realizaci projektu.

Best practice

Es war ein Spiegelprojekt mit dem Partner Staattliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen GmbH./Barockgarten Grosssedlitz. Aufgrund der Covid 19-Pandemie fand im Frühjahr 2020 keine Ausstellung im Schlossgarten statt. Das Projekt fand während der Konferenz im Frühjahr 2019 in Großsedlitz zu einem Erfahrungsaustausch und einem gemeinsamen Treffen statt. Im September 2019 wurden die Statuen von der Balustrade entfernt. Der Workshop konnte im Frühjahr 2020 aufgrund von Covid 19-Maßnahmen nicht mehr stattfinden. Aufgrund einer personellen Veränderung in der Position des Direktors der Organisation wurde die Veröffentlichung nicht gedruckt. Die Ergebnisse des Projekts wurden nur teilweise erreicht.