Euroregion Elbe/Labe

Česká Kamenice - Bad Schandau fest

Projektnummer:

EEL-0816-CZ-17.02.2022

Lead Partner:

Město Česká Kamenice
náměstí Míru, č.p. 219, 40721 Česká Kamenice
https://www.ceska-kamenice.cz/

projektový partner:

Stadt Bad Schandau
Dresdner Str.3, 01814 Bad Schandau
https://www.bad-schandau.de/

období:

07.03.22 - 31.10.22

dotační prostředky:

15.000,00 Euro

Inhalt

Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice - Bad Schandau prošel v roce 2021 určitou transformací a modernizací. V roce 2022 bude festival probíhat v termínu 9.-11. června, na české straně v centru města Česká Kamenice na dvou pódiích a dalších místech. Na německé straně se uskuteční festival přímo v Bad Schandau, kde budou hrát čeští a němečtí buskeři, tedy pouliční hudebníci, kteří se prostřídají na několika stanovištích přímo v centru města.
V rámci festivalu se připravuje například také letní kino, výstava a podobně. Letos klademe důraz na spolupráci s mladými lidmi, oslovili jsme střední školy v okolí. Spolupráce by se měla týkat kreativních záležitostí, do čehož bychom rádi zapojili nějaké německé střední školy.
Mezinárodní hudební festival výrazně přispívá k propagaci hudby v regionu. Zároveň dochází k výměně zkušeností mezi kapelami z různých zemí a srovnání kvality jejich produkce v mezinárodním měřítku. Kromě porovnání kvality souborů a možnosti výměny zkušeností je i výbornou příležitostí k navázání spolupráce mezi jednotlivými kapelami a získání kontaktů. Díky hudebním vystoupením dochází k přirozenému setkávání lidí bez rozdílu věku, pohlaví a národnostní identity, kteří mají příležitost ve veřejném prostoru partnerských měst trávit kvalitně svůj volný čas.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Hudebníci mají možnost své výstupy vzájemně konzultovat. Získávají tak cennou zpětnou vazbu, kontakty a příležitost k navázání spolupráce a získání kontaktů. Jednotlivé koncerty, které se v rámci hudebního festivalu konají na náměstích v České Kamenici a v partnerském městě Bad Schandau, zprostředkovávají hudební zážitek všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví a národnostní identity a zajímavým způsobem zatraktivňují veřejný prostor měst provedením kvalitního hudebního vystoupení. Tato místa se tak stávají zajímavými jak pro místní občany, tak pro návštěvníky měst.
Tímto typem akce partnerská města podporují rozvoj turistického ruchu a zároveň zkvalitňují dané místo pro pobyt ve veřejném prostoru města. Na veškerá vystoupení v rámci festivalu na obou stranách hranice je vstupné zdarma. Žadatel předpokládá, že hudební festival navštíví zhruba 5 000 návštěvníků všech věkových kategorií.