Euroregion Elbe/Labe

Kalendář akcí Euroregionu Elbe/Labe

Projektnummer:

EEL-0089-SN-04.04.2016

Lead Partner:

Portal e.V.
Hüblerstraße 42a, 01309 Dresden
http://www.portal-ev.de

projektový partner:

Zapsaný spolek za Rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje
Stradov 111, 40339 Chlumec u Chabařovic

období:

01.06.16 - 30.04.17

dotační prostředky:

15.000,00 Euro

Inhalt

Hlavním cílem je zpřístupnit na internetu kalendář kulturních a sportovních akci v Euroregionu Elbe/Labe. Redaktoři budou vyhledávat a sbírat informace o akcích v EEL a budou je digitálně upravovat. Následně budou tyto sebrané informace o jednotlivých akcích předány českému partnerovi, který je vytiskne ve formě informačních brožur. Texty, fotografie a obrázky k akcím budou v průběhu rešerše a úpravy zpracovány německým lead-partnerem a budou shrnuty v databance. Následně budou zveřejněny v online kalendáři akcí.
Kromě toho budou vytvořeny audiovizuální upoutávky na akce, již stávající upoutávky budou upraveny, aby je bylo možno zveřejnit spolu s akcemi na internetu. Tímto způsobem bude obyvatelstvo po obou stranách hranice informováno o zajímavých akcích v regionu EEL. Kromě toho budou o zajímavých akcích informováni také návštěvníci a hosté regionu EEL.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Jako výsledek vznikne veřejně přístupný kalendář akcí v Euroregionu Elbe/Labe na internetu a v mobilních zařízeních. Ten bude publikován v německé a české verzi. Tím kalendář kulturních a sportovních akcí zasáhne zásadně širší publikum. Tím také vznikne účinný nástroj na informační podporu turistických nabídek v regionu. Za tím účelem bude naprogramován CSV export, který bude využívat stávající databanku informací a zároveň ji poskytne jako tiskovou předlohu. Akce na německé straně budou rešeršovány a detailně zpracovány a doplněny odpovídajícími grafickými materiály. Kromě toho budou vyrobena a zveřejněna dvojjazyčná videa k jednotlivým akcím. Očekáváme rozšíření vzájemného poznávání občanů, kteří žijí v Euroregionu Elbe/Labe, tedy v Sasku a severních Čechách. Návštěvou akcí (např. vánoční trhy, fotbalová utkání atd.) bude zásadně zintenzivněno sblížení Němců a Čechů. Také turistika participuje na oznamování akcí v regionu. Zrcadlový projekt českého partnera se zabývá zpracováním akcí na české straně a také tiskem kalendáře akcí v celém regionu EEL.

Best practice

Best Practice