Euroregion Elbe/Labe

Ústecký kraj – poznáníhodný evropský region

Projektnummer:

EEL-0097-SN-06.04.2016

Lead Partner:

Kultur Aktiv e.V.
Bautzner Str. 49, 01099 Dresden
http://www.kulturaktiv.org

projektový partner:

Collegium Bohemicum o.p.s.
Masarykova 3/1000, 40001 Ústí nad Labem
http://www.collegiumbohemicum.cz/

období:

03.06.16 - 30.11.16

dotační prostředky:

13.213,70 Euro

Inhalt

V evropském regionu Elbe/Labe probíhají již několik let četné aktivity a projekty zvoucí k výměně, které na obou stranách hranice vedly k tomu, že se nyní mnozí Češi a Němci lépe znají a více si jeden druhého váží. Přesto vidíme velice nevyužitý potenciál ve výměně kulturního dění na evropské úrovni.

Prostřednictvím projektu „Ústecký kraj – poznáníhodný evropský region“ chceme 12.08.2016 pozvat do Drážďan umělce a především návštěvníky ze sousedního Ústeckého kraje. Tato prezentace se uskuteční v rámci festivalu LOVEEUROPE, na kterém se v podobném duchu představí také Baskicko, Dolní Slezsko, Katalánsko a Bretaň. Touto akcí pozvedneme česko-německou výměnu na evropskou úroveň.

Před festivalem bude v regionu Ústeckého kraje zorganizována nejméně jedna akce, která představí v ČR myšlenku LOVEEUROPE. Též budeme tuto akci a naši mezinárodní spolupráci propagovat pomocí plakátů, letáků a inzerátů v novinách jak na německé, tak i na české straně.

Na festival bychom chtěli pozvat skupinku asi 50 návštěvníků, mezi němi i umělce, které vybere náš český partner. Skupina návštěvníků se bude skládat ze všech genderových, věkových i sociální skupin. Společně s partnery z hostujících regionů a Drážďan a též s ostatním publikem společně festival oslaví a prodiskutují. Na podzim se poté v regionu Ústeckého kraje uskuteční akce, která odprezentuje fotografie a film z festivalu v Drážďanech, čímž se podnítí navazující aktivity v hostujících krajích.

Za cílovou skupinu projektu považujeme lidi různého věku, pohlaví a původu. Díky naší propagaci a PR v Česku doufáme také v participaci značného množství českých návštěvníků, kteří navštíví festival z vlastní iniciativy.

Od 12 hodin – turistické a kulinářské stánky
14-16 hodin – poetry slamer Jaromír Konečný (nepotvrzeno)
16-17 hodin – Přivítání hostů a diskuze
17-18 hodin – taneční skupiny Lužičan
18-21 hodin – 3 hudební skupiny hrají na pódiu: Nauzea Orchestra, The Boom – Beatles Revival Band + n.n.
21-22 hodin – ohnivá show

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Abychom německo-českou mezinárodní spolupráci na projektu LOVEEUROPE zviditelnili, bude program regionu Ústí prezentován v jednom bloku hned první den festivalu. Vedle českých umělců též vystoupí v ten samý den i němečtí umělci, aby byla jejich spolupráce zdůrazněna i návštěvníkům.

Na festivalu LOVEEUROPE kromě uměleckých vystoupení na pódiu a náměstí budou prezentována i celkem známá společenská témata migrace a integrace a i díky našemu partnerovi Ausländerrat Dresden budou na tento festival pozváni také migranti a utečenci. Kromě toho budou na festivalu prezentovány též kulinářské a turistické nabídky, protože v našem pojetí kultury „jako celku“ tato oblast na LOVEEUROPE nesmí chybět. Nabízí se tak velký prostor přímé spolupráce s návštěvníky.

a) umělecký přínos: hudba, tanec, umění, poetry slam atd. na pódiu i náměstí
b) osobní setkání: diskuse na pódiu, výstava a cestovatelské přednášky
c) umělecké řemesla, turismus a kulinářské akce určené i pro rodiny

Česko-německá kooperace na LOVEEUROPE se nese ve znamení otevřenosti světa, tolerance a kulturní rozmanitosti v evropském rámci. Jako taková by tato kooperace měla být vnímána i přes Drážďany, Ústí nad Labem a evropský region Elbe/Labe. Zároveň spolupráce v rámci LOVEEUROPE obohatí evropskou ideu s konkrétní hmatatelnou spoluprácí Čechů a Němců.

Doufáme také v navázání kontaktů projektového partnera s partnery z ostatních hostujících regionů a v možné další navázání kontaktů přes návštěvníky, umělce, kulturní zprostředkovatele atd. Akce, které se budou odehrávat po festivalu, předurčují, že myšlenka festivalu a spolupráce nezmizí hned po jednom víkendu, ale naopak se přenese i do veřejného povědomí. Výsledky festivalu budou zdokumentovány a zveřejněny online na stránkách obou partnerů a též v rámci dokumentace festivalu LOVEEUROPE.

Best practice

Mit „Region Ustí – eine Europäische Region zum Erleben“ setzen die Vereine Kultur Aktiv aus Dresden und Collegium Bohemicum aus Ustí nad Labem weitere Zeichen der kulturellen Zusammenarbeit von Tschechen und Deutschen in der Euroregion Elbe/Labe.

Dabei erlebten wir eine lebendige und spannende kulturelle Vielfalt: A) Begegnungen in Mikulášovice/Nixdorf und im Khaatal während des Fotosymposiums „Melodien einer Landschaft“, B) Konzerte mit tschechischen Bands in Dresden beim Pragomania-Festival im Rahmen der tschechisch-deutschen Kulturtage mit vielen mitgereisten tschechischen Fans & C) tschechische Musiker auf dem Canalettomarkt in Pirna begeisterten das Publikum vor der Kulisse des wunderschönen Markts. Tschechische Spielfreude traf auf sächsische Lebenslust. Die Stadt Pirna, selbst ein historischer Grenzgänger zwischen Böhmen und Meißen, ist heute fest integriert in der Euroregion Elbe/Labe.

Präsentationen in Ústí nad Labem beim „Eňo Ňuňo“-Kabarett und im Stadtmuseum, sowie die Herausgabe des „pARTisanen“ Kunstalmanachs runden die Sichtbarkeit des Projekts und seiner Ergebnisse ab. Mit „Region Ustí – eine Europäische Region zum Erleben“ können so Impulse für weitere grenzüberschreitende Kooperationen in Europa und andernorts gesetzt werden. Das geschieht zu jeder Zeit mit jedem Menschen, der sich einmal auf dem Weg zu seinen Nachbarn begibt, ihnen zuhört, antwortet, ihnen ein Lächeln schenkt.