Euroregion Elbe/Labe

Fenomén BRN

Projektnummer:

EEL-0818-SN-23.08.2021

Lead Partner:

Stadtteilhaus Dresden-Äußere Neustadt e.V.
Prießnitzstraße 18, 01099 Dresden

projektový partner:

Oblastní muzeum v Děčíně
Čs. mládeže 1/31, 40502 Děčín

období:

01.10.21 - 30.06.22

dotační prostředky:

15.000,00 Euro

Inhalt

V EEL máme pestrou muzeální krajinu. Na druhé straně víme často jen velice málo o druhé straně a spousta zajímavých detailů zůstává skryta. Projektem hodláme přispět k „odhalování“ EEL jako společného kulturního prostoru.

V Drážďanské čtvrti Neustadt provozuje DE-partner Muzeum BRN (Bunte Republik Neustadt/Pestrá republika Neustadt), které je zaměřeno na dějiny této čtvrti. BRN je v DE známa hlavně jako oblíbený pouliční festival, který vznikl z kvasu 90. let 20. st. Muzeum má ale širší záběr – dokumentuje proměny/dění této čtvrti z pohledu kulturního (nejen festival), historického (místní dějiny), turistického (turistické trasy, kameny zmizelých) či architektonického. Projektem hodláme zpřístupnit veřejnosti především posledních více jak 30 let vývoje této čtvrti (za dob DDR byla určena k likvidaci), se specifickým zaměřením na BRN/Muzeum BRN, a to formou 2-jazyčné (DE/CZ) brožury a výstavy, včetně jejich prezentace na obou stranách hranice.

Oblastní muzeum v Děčíně má delší historii než Muzeum BRN a pokrývá také větší území (pobočky v Rumburku + Varnsdorfu). Nicméně historie, zaměření, sbírkové fondy a expozice tohoto muzea/muzeí jsou na DE-straně známy jen úzkému okruhu lidí. A přitom má toto muzeum jedno velké specifikum: je specializované na historii lodní dopravy po celém toku Labe. Proto také muzeum disponuje jednou z největších knihoven o plavbě na Labi (vč. fotoarchivu plavidel, starých vodních map, konstrukčních nákresů, dobových reálií atd.). V rámci (zrcadlového) projektu hodláme proto představit CZ/DE- publiku celou šíři zaměření tohoto muzea, specificky pak dějiny lodní dopravy mezi Děčínem a Drážďanami. Výstupem projektu bude i v tomto případě 2-jazyčná (DE/CZ) brožura a 2-jazyčná (DE/CZ) výstava, které budou takéž prezentovány na obou stranách hranice.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Výsledky zrcadlovýh projektů
Dvě měnší výstavy (DE/CZ), dvě brožury (DE/CZ), informace na internetových stránkách partnerů (DE/CZ). Díky projektu dojde k modernímu zpracování lokálních dějin na obou stranách hranice a k jejich přeshraniční prezentaci CZ/DE-publiku, a to ve 2 městech na Labi.


Přidaná hodnota
Zvýšení povědomí o zaměření a činnosti 2 muzeí z obou stran hranice. Zvýšení znalostí a informovanosti o 2 zajímavých lokalitách. Představení euroregionu jako společného kulturního a historického prostoru.


Udržitelnost
Vzniklé 2-jazyčné výstavy budou moci být zapůjčeny zájemcům z obou stran hranice pro specifické nebo doprovodné výstavy (např. Dny CZ-DE-kultury). Vydané 2-jazyčné brožury budou zdarma ke stažení na webových stránkách projektu.


Jedná se o druhý formalizovaný společný projekt obou kooperačních partnerů. Společná témata (jako jsou lokální historie, místní a regionální kultura, Labe jako společná spojnice) tak propojují 2 subjekty a 2 města na Labi, což tvoří dobrý základ pro rozvoj další spolupráce.