Euroregion Elbe/Labe

Aktivní lidé v příhraničí

Aktivní lidé v příhraničí

zweisprachige Publikation
zweisprachige Publikation

Cílem projectu bylo ukázat (formou tištěné/digitální publikace) příklady dobré praxe aktivního občanství a angažovanosti lidí a initiative v českém příhraničí. Došlo k síťování a zviditelnění
techto aktérů, ale take k šíření pozitivních, inspirationalních příkladů a podpoře vlastní občanské angažovanosti. Lidé jsou podpořeni ve své snaze se take aktivně zasazovat o pozitivní změny
sveho okoli.

České příhraničí od středověku známé jako Sudety se dlouhá léta potýká s negativní pověstí. Je symbolem problematického regionu a do určité míry se stale potýká se specifickými
problémy oproti jiným krajům. Tímto projektem chceme tuto zažitou představu nabourat a dodat inspiration všem, kteří věří v pozitivní společenské změny. Project přinese take
naději per česko-německé vztahy, smíření a pozitivní přístup všem, kteří se chtějí zapojit.

Publikaci tvoří rozhovory s lidmi, kteří v pohraničí aktivně působí, rozvíjejí dobré sousedské vztahy, pečují o krajinu a reflektují česko-německou minulost. Mezi dotazovanými jsou jak lidé
známí i meně známí, zkušení i začátečníci.

Od září 2021 - dubna 2022 sesbíral společný tým 13 rozhovorů s aktéry (spolky, organizacemi, i jednotlivci) přímo v pohraničí. Jejich výběr byl proveden s ohledem na zastoupení mužů i žen, social status či vzdělání, but byla skupina dotazovaných pestrá a vyváženě zastoupená.

Následně byl vytvořena dvojjazyčná publikace, kterou projektoví partneři budou prezentovat na akcích v Česku iv Sasku jako výsledky celého
projectu. K některým rozhovorům byla vytvořena také krátká videa, která jsou zveřejněnana internetu především na sociálních sítích.


Spolupracujícími subjekty vedle EEL (CZ a SN) byly: spolek anticomplex, Dobrovolnické centrumÚstí nad Labem.

(This is an automatic translation by Google Translator.)