Euroregion Elbe/Labe

Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu - online občanský dialog tří zemí

25.10.2021 • 11:29

Dne 27. listopadu 2021 zveme 60-80 občanů ze Saska (Německo), Dolního Slezska (Polsko), Karlovarského a Ústeckého kraje (Česká republika) k prvnímu online dialogu. Bude se týkat současných výzev a budoucíchproblemémů EU. Tato akce booth navíc východiskem pro následný dialog šesti regionů.

Saské státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví (SMJusDEG) se aktivně podílí na procesu utváření budoucnosti EU. Proto zahajuje přeshraniční dialog. Tento byl zahájen na začátku října na fóru mládeže ze tří zemí v Görlitz.

Nyní vás zve k účasti na dialogu s občany ze Saska, Dolního Slezska (Polsko), Karlovarského a Ústeckého kraje (Česká republika), Grand Est (Francie) a Bádenska-Württemberska. Tento dialog proběhne ve třech krocích.

Geografická poloha Svobodného státu Sasko v trojmezí mezi Německem, Polskem a Českou republikou skýtá nejlepší podmínky pro formáty přeshraničního dialogu. Chceme naslouchat příhraničním regionům a zjistit, co je pro vás jako občany v souvislosti s Evropskou unií obzvláště důležité. Kde vidíte největší výzvy? Může za to změna klimatu? Je touha po přímější demokracii? Nebo něco úplně jiného?

Rádi bychom se vás zeptali, jak silně se cítíte být spojeni s Evropskou unií. Dokážete si představit evropské občanství? Měly by mít regiony na evropské úrovni větší pravomoce? Měli by mít občané EU volební právo od 16 let? Jak je to s dodržováním lidských práv v EU?

Prostřednictvím této výměny chceme shromáždit vaše nápady pro budoucí soužití v příhraničních regionech na východě a západě Evropské unie a společně přispět k utváření budoucnosti.

Registrace zde

POZNÁMKA: Navazující akce se uskuteční jako dialog šesti regionů za účasti Bádenska-Württemberska (SRN) a Grand Est (FRA) ve dnech 10.12.-11.12.2021 (pátek od 18-21 ha sobota od 9-15.30 h) jako. Zapište si prosím toto date předem do kalendáře! Přihlásit se můžete zde: https://mitmachen.sachsen.de/1026903

(This is an automatic translation by Google Translator.)

Address

Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu - online občanský dialog tří zemí

ProCache: v401 Render date: 2024-05-24 17:50:04 Page render time: 0.4050s Total w/ProCache: 0.4109s