Euroregion Elbe/Labe

Asociace Euroregionů ČR

Asociace Euroregionů ČR se profesionalizuje

V pondělí 20. 3. 2023 se na MMR uskutečnila ustanovující schůze Asociace Euroregionů ČR, která přijala Stanovy spolku a zvolila orgány Asociace.

21.03.2023

Předsedou Asociace Euroregionů ČR se stal do konce roku 2023 zástupce Euroregionu Šumava Libor Picek a tajemníkem Ondřej Havlíček, výkonný ředitel Euroregionu Nisa.

Akce se konala pod záštitou vicepremiera a ministra per místní rozvoj Ivana Bartoše. Stanovy i orgány spolku odsouhlasilo všech 13 subjectů, které se aktivně hlásí ke spolupráci Euroregionů na všech 5 hranicích, kde se realizují přeshraniční aktivity. Jde o česko-rakouskou, česko-slovenskou, česko-polskou, česko-saskou and česko-bavorskou hranici. Ve všech těchto příhraničních regionech bude fungovat Program Interreg 2021 - 2027, a Euroregiony budou vykonávat funkci administrátorů Fondů malých projektů.

MMR, podle slov náměstka ministra Sršně, podporuje činnost Euroregionů a hodlá pomoct rovněž formou dotací na aktivity Asociace. Očekává taktéž podněty z euroregionů na zlepšení hospodářské a social situation v periferních oblastech. Na jednání zazněly hlasy na ustanovení či opětovné nastartování fungování mezivládních komisí pro přeshraniční oblasti, kde je nutné urychlit proces řešení takových otázek jako přeshraniční doprava, fungování IZS přes hranici, udržení vody v krajině v kontextu klimatických změn, efektivní spolupráce nemocnic a zdravotnických složek ve prospěch pacientů v pohraničních oblastech apod. Asociace jako den z nových členů Národní stálé konference bude usilovat o prezentaci aktivit spolku i jednotlivých členů už na nejbližším jednání NSK začátkem dubna 2023 v Plzni.

Za Euroregion Labe se jednání zúčastnili místopředseda Euroregionu Labe a primátor města Děčín pan Jiří Anděl a ředitel Euroregionu Labe Vladimír Lipský.

(This is an automatic translation by Google Translator.)

ProCache: v401 Render date: 2024-05-27 15:17:46 Page render time: 1.6556s Total w/ProCache: 1.6590s