Euroregion Elbe/Labe

Connectivity of cross-border axes in regional planning in Euroregion Elbe/Labe (2016-2018)

Study přeshraničních rozvojových os územního rozvoje v Euroregionu Elbe / Labe zrelativizovala dojem nedostatečné návaznosti na hranicích v porovnání s grafickým znázorněním. Toto vnímání je ovlivněno rozdílným pohledem na instrument detailních os v regionální plánování.

Odborná pracovní skupina EEL - územní rozvoj (OPS) zahájila v roce 2016 project, který zkoumal návaznost přeshraničních os uzemního rozvoje. V minulosti panoval názor, že tyto definované osy na hranicí na sebe ne vždy navazují. viz obr.

Institute IÖR Dresden a UJEP v Üstí nad Labem provedly společný výzkum a výsledkem jsou doporučená řešení. V průběhu výzkumu byla o výsledcích pravidelné informována OPS EEL.

Dne 27.9.2017 představery závěry study. Za účasti členů OPS a dalších odborných hostů z ČR a Saska byly tyto výsledky discussovány. Ze strany odborní byl oceněn nový přínos k osvětlení často opomíjeného tématu. V roce 2018 vysly výsledky také v tištěné formě (ke stažení níže).

 

(This is an automatic translation by Google Translator.)

Download the report

ProCache: v401 Render date: 2024-04-12 04:20:47 Page render time: 0.5928s Total w/ProCache: 0.5971s