Euroregion Elbe/Labe

Návaznost přeshraničních rozvojových os v Euroregionu Elbe/Labe (2016-2018)

Studie přeshraničních rozvojových os územního rozvoje v Euroregionu Elbe/Labe zrelativizovala dojem nedostatečné návaznosti na hranicích v porovnání s grafickým znázorněním. Toto vnímání je ovlivněno rozdílným pohledem na instrument detailních os v regionální plánování.

Odborná pracovní skupina EEL - územní rozvoj (OPS) zahájila v roce 2016 projekt, který zkoumal návaznost přeshraničních os uzemního rozvoje. V minulosti panoval názor, že tyto definované osy na hranicí na sebe ne vždy navazují. viz obr.

Institur IÖR Dresden a UJEP v Üstí nad Labem provedly společný výzkum a výsledkem jsou doporučená řešení. V průběhu výzkumu byla o výsledcích pravidelné informována OPS EEL. 

Dne 27.9.2017 představery závěry studie. Za účasti členů OPS a dalších odborných hostů z ČR a Saska byly tyto výsledky diskutovány. Ze strany odborní byl oceněn nový přínos k osvětlení často opomíjeného tématu. V roce 2018 vyšly výsledky také v tištěné formě (ke stažení níže).

 

Download brožuru

ProCache: v401 Render date: 2024-05-22 19:55:58 Page render time: 0.6726s Total w/ProCache: 0.6762s