Euroregion Elbe/Labe

Hospodářství a sociální věci

Obě strany Euroregionu Elbe/Labe jsou z hospodářského i sociálního hlediska velmi rozdílné. Německá část patří k ekonomicky nejsilnějším regionům Saska a východního Německa s relativně nízkou nezaměstnaností.

Sasko

Německá část patří k ekonomicky nejsilnějším regionům Saska a východního Německa s relativně nízkou nezaměstnaností. Zemské hlavní město Drážďany je sídlem moderních průmyslových odvětví, zejména v oblasti polovodičových technologií, a velkého počtu výzkumných a vývojových institucí a univerzit. Zemský okres Saské Švýcarsko-Krušné hory se vyznačuje relativně malými, ale úspěšnými společnostmi, které se zabývají jemnou mechanikou a obráběním kovů.

Česko

Na české straně naopak dominuje těžba hnědého uhlí, uhelná energetika a chemický průmysl. To nezpůsobuje jen hluboké rány v krajině a vysokou úroveň znečištění (i když se situace ve srovnání s dobou před rokem 1990 výrazně zlepšila). Snížená poptávka po pracovní síle v těchto odvětvích těžkého průmyslu způsobuje v českém měřítku vyšší nezaměstnanost a narůstání sociálních problémů (které mají mimo to i historické příčiny).

ProCache: v401 Render date: 2024-05-03 23:36:12 Page render time: 0.3054s Total w/ProCache: 0.3098s