Euroregion Elbe/Labe

Aktuální stav realizace Fondu malých projektů v EEL

Seznam příjemců z Fondu malých projektů v EEL

Kompletní seznam příjemců od zahájení FMP v roce 2015 zde.

Aktuální statistika FMP českých žadatelů v EEL 2015-2020 zde.

Počet projektů Fondu malých projektů v EEL

  D CZ D+CZ
projektové žádosti od 2015 115 126 241
  z toho schváleny 104 111 215
z toho zamítnuty 11 15 26

Čerpání dotačních prostředků Fondu malých projektů v EEL

stav 14.09.2020  D CZ D+CZ

celkem bylo EU poskytnuto 2015-2021

1.403.953,00 € 1.226.139,03 € 2.630.092,03 €
projekty navázáno od zahájení v roce 2015 1.337.360,59 € 1.208.941,00 € 2.546.301,59 €
  z toho vyplaceno  696.656,02 € 775.201,19 € 1.471.857,21 €
z toho se vrátilo do rozpočtu 156.352,45 € 165.409,52 € 321.761,97 €
zbývá k dispozici do roku 2021 (včetně vrácených prostředků) 222.944,86 € 182.607,55 € 405.552,41 €