Euroregion Elbe/Labe

Příhraničí na historických mapách

Euroregion Elbe/Labe vydal v červnu 2022 u příležitosti 30 let své existence atlas historických map Čech, Saska zejména přeshraničního území dnešního euroregionu.

Minulost ožívá

Pohled do starých map nám v mnoha ohledech otevírá nové perspektivy a poskytuje nové poznatky. Mapy ukazují, jakou představu měli lidé o světě v minulých dobách. Z map je zřejmé, jaký význam měla v různých dobách různá města, krajina, řeky atd. V průběhu staletí lze pozorovat historický vzestup a úpadek jednotlivých měst a sídel. Také v sasko-českém pohraničí ukazují historické mapy tradičně těsné vztahy napříč hranicemi.

Klikněte pro stažení jako PDF (55 MB)

Mapy také krásně dokumentují vývoj kartografie v čase. To platí nejen pro geografická zobrazování, ale také pro mnoho uměleckých detailů, které se na nich obvykle objevují. Mnohé z map jsou skutečnými uměleckými díly.

Historický atlas pohraničí

Euroregion Elbe/Labe nyní vydal atlas s historickými mapami Čech a Saska se zvláštním zaměřením na území dnešního euroregionu. Na 128 stranách naleznete exluzivní výběr 62 map. Nejstarší pochází už z roku 1280, nejnovější jsou turistické mapy z roku 1930. Ke všem mapám a různým kartografickým a historickým tématům jsou připojeny vysvětlivky v němčině a češtině (viz níže uvedený obsah).

Díky velkému formátu (38 × 31 cm) a kvalitnímu tisku je v mapách vidět spousta detailů. Některé zajímavosti jsou zase zvýrazněny na zvětšeninách.

Pokud si chcete udělat představu, co vše můžete v atlasu vidět, stáhněte si atlas ve snížené kvalitě ve formátu PDF (pozornost: 55 MB).

 

Vytvoření atlasu spolufinancovala Evropská unie z Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe.  Atlas vznikl z iniciativy Odborné pracovní skupiny EEL pro kultura a cestovní ruch v rámci projektu Příhraničí na starých mapách. (č. EEL-0774).

Kde je možné atlas získat

Atlas je k dostání v kanceláři Euroregionu v Ústí, muzeích v Děčíně a Ústí nad Labem a infocentrech Teplice a Ústí za cenu 500,- Kč.

Atlas Vám také můžeme zaslat. Cena se skládá z ceny aktuálního poštovného a ceny za atlas 500,- Kč. Platit se dá předem převodem na účet nebo na dobírku. V případě zájmu napište prosím e-mail na adresu lipskyelbelabe.eu nebo nás kontaktujte na čísle +420412198022.

Informace o doručení do Německa popř. do jiné země naleznete v německé verzi této stránky.

Obsah

I. OD PRAMENE

 • Ruyschova mapa světa
 • Planciova mapa světa
 • Clouetova mapa světa
 • Mollova mapa Evropy
 • Thompsonova mapa Evropy

II. ČESKOU KOTLINOU

 • Münsterova mapa Čech
 • Zalteriho mapa Čech
 • Crigingerova mapa Čech
 • Orteliova mapa Čech
 • De Jodeho mapa Čech
 • Aretinova mapa Čech
 • Hondiova mapa Čech
 • Vetterova Bohemiae Rosa
 • Mapové miniatury a kuriozity
 • Probstova mapa Čech
 • Hoffmannova mapa Čech
 • Vogtova mapa Čech
 • Müllerovy rukopisné krajské mapy
 • Müllerova mapa Čech
 • Zürnerova mapa Teplického panství
 • Julienovo vydání Müllerovy mapy Čech
 • Le Rougeho vydání Müllerovy mapy Čech
 • Petriho mapa Saska
 • Jaegerova mapa Litoměřického kraje
 • Jaegerova mapa Čech
 • Lidlova poštovní mapa Čech a Lužice
 • Reymannova topografická mapa
 • Kreibichova mapa severních Čech
 • Kořistkovy výškopisné mapy
 • Reussova petrografická mapa údolí Bíliny v Litoměřickém kraji
 • Lothova mapa Čech
 • Erbenovy mapy Čech
 • Hendelova mapa děčínského okresu
 • Fastrova mapa bílinského, duchcovského, mosteckého a teplického okresu
 • Rybičkova panoramatická mapa železniční trati z Prahy do Drážďan

III. SASKÝM POLABÍM

 • Münsterova mapa střední Evropy
 • Münzerova mapa německých zemí ze Schedelovy kroniky
 • Etzlaubova cestovní mapa střední Evropy
 • Ptolemaiova Germania Magna
 • Augustova rukopisná mapa Saska
 • Orteliova mapa Míšeňska a Lužice
 • Kusánského mapa střední Evropy
 • Waldseemüllerova mapa Německa
 • Orteliova historická mapa Německa
 • Mollova mapa Německa
 • Julienův vojenský topografický atlas
 • Jaegerova mapa Německa
 • Weigelova mapa Saska
 • Seutterova mapa Saského kurfiřství a Míšeňského markrabství
 • Lotterova poštovní mapa
 • Saska Veduty Drážďan
 • Schenkova mapa Míšeňska
 • Zürnerova poštovní mapa Saska
 • Seutterova mapa saského Krušnohoří
 • Zollmannova mapa Saska
 • Schenkova mapa „diecéze neboli superintendatury“ Großenhain
 • Seutterova mapa „diecéze neboli superintendatury“ Großenhain
 • Schenkova mapa „diecéze a správního obvodu Drážďany“
 • Seutterova mapa „diecéze a správního obvodu Drážďany“
 • Seutterův plán a veduta Drážďan
 • Reymannova topografická mapa
 • Staré turistické mapy Saského Švýcarska a okolí

IV. K VODÁM MOŘÍ A OCEÁNŮ

ProCache: v401 Render date: 2024-04-11 22:25:00 Page render time: 0.4975s Total w/ProCache: 0.5024s