Euroregion Elbe Labe Logo der Euroregion Elbe Labe

Termíny FMP

Předkládání žádostí FMP je možné průběžně. Doporučujeme předkládání žádostí nejméně dva měsíce před plánovaným počátkem projektu. Lokální řídící výbor (LŘV) zasedá 4x ročně (viz rozhodnutí o projektech)

V roce 2020 platí tyto termíny:

uzávěrka předkládání žádostí registrace do zasedání LŘV
31.01.2020 02.03.2020 06.04.2020 (oběžné řízení)
01.05.2020 01.06.2020 19.06.2020
24.07.2020 24.08.2020 11.09.2020
09.10.2020 09.11.2020 27.11.2020

  

  před podáním žádosti podání žádosti