Euroregion Elbe/Labe

Obecné informace o FMP

Co je ten fond malých projektů?

Fond malých projektů v EEL (FMP) podporuje především (ale nejen) setkávání lidí z Čech a Saska (tzv. projekty people-to-people). Cílem je posílení vzájemné důvěry, informovanosti, odbourání předsudků a intenzifikace přeshraniční spolupráce obecně.

FMP je dotační instrument v rámci  Kooperačního programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko v letech 2014-2020 (INTERREG V A). Fond je financován prostředky EU. EEL je jeho správcem.

Pravidla FMP se řídí Společným realizačním dokumentem, který je platný ve všech čtyřech česko-saských euroregionech.

Další informace

Na tomto odkazu jsou bližší informace o Fondu malých projektů

Dotační podmínky

vysvětlení podmínek získání dotace projektu FMP

Krok za krokem

Detailní popis krok za krokem Vám vysvětlí postup přípravy přeshraničního projektu od přípravy projektu, přes podání žádosti, jeho realizaci až k vyúčtování. V případě, že máte záměr realizovat malý projekt s dotací FMP, doporučujeme přečíst si tuto kapitolu velmi pečlivě.

Termíny

veškeré termíny ohledně podání žádosti

Dokumenty ke stažení

nejrůznější dokumenty, loga a různé zdroje, které vám mohou být užitečné

Statistika

Přehled všech schválených projektů, zbývající prostředky a další zajímavé informace.