Euroregion Elbe/Labe

Obecné informace o FMP

Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe na období 2014-2020 končí. Příjem nových žádostí byl ukončen.

Očekává se, že od roku 2023  (podle současného stavu: pravděpodobně od července) bude opět fungovat nový fond malých projektů.

Co je ten fond malých projektů?

Fond malých projektů v EEL (FMP) podporuje především (ale nejen) setkávání lidí z Čech a Saska (tzv. projekty people-to-people). Cílem je posílení vzájemné důvěry, informovanosti, odbourání předsudků a intenzifikace přeshraniční spolupráce obecně.

FMP je dotační instrument v rámci  Kooperačního programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko (INTERREG A). Fond je financován prostředky EU. EEL je jeho správcem.

Pravidla FMP se řídí Společným realizačním dokumentem, který je platný ve všech čtyřech česko-saských euroregionech.