Euroregion Elbe/Labe

Obecné informace o FMP 2023-2028

Co je Fond malých projektů?

Fond malých projektů EEL (FMP) podporuje především setkávání lidí z Čech a Saska (tzv. projekty people-to-people). Cílem malých projektů je posilování vzájemné důvěry, informovanosti, odbourání předsudků a intenzifikace přeshraniční spolupráce obecně.

FMP je dotační instrument v rámci  Kooperačního programu  EU INTERREG ČR-Sasko na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko. Fond je financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe je jeho jediným správcem, který zajištuje správu fondu na obou stranách česko-saské hranice.

Pravidla FMP EEL se řídí Realizačním dokumentem [aktualizováno 10.04.2024].

Vaši žádost můžete předložit prostřednictvím online systému FMP EEL.

 

Další informace

Na tomto odkazu jsou bližší informace o Fondu malých projektů

Dotační podmínky

Vysvětlení podmínek získání dotace projektu FMP

Krok za krokem

Detailní popis krok za krokem Vám vysvětlí postup přípravy přeshraničního projektu od přípravy projektu, přes podání žádosti, jeho realizaci až k vyúčtování. V případě, že máte záměr realizovat malý projekt s dotací FMP, doporučujeme přečíst si tuto kapitolu velmi pečlivě.

Termíny

Veškeré termíny ohledně podání žádostí

Dokumenty ke stažení

Nejrůznější dokumenty, loga a různé zdroje, které vám mohou být užitečné.

Statistika

Přehled všech schválených projektů, zbývající prostředky a další zajímavé informace.

Kontakty

Vzhledem k novinkám v žádostech a masívním změnám systému FMP EEL doporučujeme všem žadatelům velmi důrazně konzultovat Váš záměr přímo na sekretariátu FMP EEL ještě před podáním žádostí. Předejte tím možným nedorozuměním a přispějete k hladkému průběhu projektů.

Fond malých projektů - Projektová a finanční manažerka  Jana Rožánková, tel.: +420411198002,  rozankova@elbelabe.eu

Fond malých projektů EEL je realizován jako projekt v rámci programu INTERREG Sasko-Česko. Číslo projektu je 100686415. Celkové náklady projektu včetně administrace a financování malých projektů činí 4 848 600 EUR. 

ProCache: v401 Render date: 2024-04-15 10:39:09 Page render time: 1.6545s Total w/ProCache: 1.6598s