Euroregion Elbe Labe Logo der Euroregion Elbe Labe

Aktuálně

Na této stránce jsou k dispozici všechny zprávy z Euroregionu Elbe/Labe od dubna 2020. Starší zprávy jsou uloženy v archivu.

2020

Ano, hranice je otevřená. • 05.06.2020

Německo-česká hranice se od dnes poledne, 12 hodin, znovu otevřela, alespoň z české strany.

Česká vláda se dnes ráno rozhodla, že české hranice se sousedními zeměmi budou znovu otevřeny od poledne. Vstup a výstup jsou možné bez omezení.

Hranice otevřená už zítra? • 04.06.2020

Premiér Babiš dnes oznámil, že německo-česká hranice bude už zítra kompletní otevřena.

Během návštěvy Karlovarského kraje předseda vlády Andrej Babiš dnes podle idnes.cz oznámil, že už zítra hranici budou kompletní otevřeny. Babiš uvedl:

„Svolal jsme mimořádnou vládu na pátek v 7:00. Předpokládám, že rozhodneme o tom, že nejen Rakousko, ale i Německo a Maďarko a všechny tyto země a jejich a naši občané budou moci volně cestovat, jak to bylo před tím, než přišel vir, bez nějakých certifikátů nebo karantén nebo testování. Já budu navrhovat, abychom to dělali co nejdřív. Takže doufám, že zítra od půlnoci by se uvolnil cestovní ruch s těmito zeměmi.“.

(zdroj: idnes.cz)

Německo je zelené - hranice bude otevřena brzy! • 01.06.2020

Česká vláda dnes rozhodla, že od 15. června nebudou žádná omezení týkající se cestování do bezpečných zemí - včetně Německa.

Česká vláda dnes schválil systém tzv. semaforu, který klasifikuje země podle rizika korony od 15. června. Bezpečným zemím je dána zelená barva. Češí tam mohou cestovat a vracet se bez omezení. Z těchto zemí bude také možné cestovat bez omezení do České republiky.

Jaké štěstí: Německo je zelené!

Oranžové země jsou o něco méně bezpečné, takže cizinci stále potřebují negativní negativní test na covid-19 pro vstup do České republiky. Při návratu ze zemí označených červeně potřebují také Češí negativní koronový test.

(zdroj: novinky.cz)

Zítra proběhne znovu několik setkání na hranici • 29.05.2020

Zítra 30.5. je plánováno 12 setkání na česko-saské hranici.

Zítra v sobotu 30.5. se budou konat opět setkaní podél česko-německé (a -polské) hranice, čímž účastníci chtějí výjádřit silné přání po skutečném otevření hranice. Podél sasko-české hranice je plánováno 12 míst (viz mapa níže). Zástupci Euroregionu Labe/Elbe budou přítomni na setkání na místě Eulentor (Soví brána) u Rosenthalu. Tentokrát bude součástí setkání kolokvium s přednáškami na různá témata.

Hraniční kontroly pouze namátkově, vlaky zase jezdí • 25.05.2020

Od zítra budou na hranici prováděny pouze namátkové kontroly. Některé vlaky Eurocity obnovily provoz přes hranice.

Česká vláda se dnes rozhodla, že od zítřka, 26. května, nebudou na hranicích s Německem a Rakouskem probíhat  nepřetržité hraniční kontroly, ale pouze namátkové. Omezení vstupu však přetrvávají, tj. požadavek na negativní koronový test a dobrý důvod k cestování (další informace najdete zde).

Některé vlaky Eurocity už jezdí mezi Berlínem a Prahou. Nabídka má být rozšířena v červnu. Dráha národního parku/U28 stále přes hranice nejezdí.

(zdroj: landesecho.cz)

Zpravodaj "Švýcarský pískovec" ke stažení • 19.05.2020

Informační bulletin poskytuje měsíční informace o přírodě národního parku, zážitcích a regionálních tématech.

Informační bulletin poskytuje měsíční informace o přírodě národního parku, zážitcích a regionálních tématech. V aktuálním vydání jsou uvedeny potenciály a problémy, aby se využil čas na „přehodnocení“, na hledání nových způsobů, jak přežít v krizích (jako nyní u COVID-19).

Bulletin ke stažení (jenom německá verze)

Zdroj: Společná iniciativa Státního podniku Sachsenforst správy národního parku Saské Švýcarsko a spolku Landschaf(f)t Zukunft e. V.

WiFi4EU | Bezplatné WiFi ve veřejných prostorách • 19.05.2020

Přes iniciativu WiFi4EU lze podpořit zavedení bezplatného wi-fi připojení pro občany a návštěvníky ve veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea v celé Evropě.

Komuny mají možnost požádat o poukázku v hodnotě 15 000 EUR na financování instalace wi-fi sítě. Zařízení bezdrátové sítě musí být umístěno ve veřejných prostorách dané komuny, které ještě nejsou vybaveny bezplatným wi-fi připojením. Žádosti je možné předkládat do dne 04/06/2020, 17:00 hod. Další informace a zdroj naleznete zde.

Opět setkání na německo-české hranici • 17.05.2020

Včera se na společné hranici opět setkali lidé z České republiky a Německa, aby žádali o jejich otevření.

Všude na české vnější hranici - stejně jako před dvěma týdny - se lidé z České republiky a sousedních zemí včera setkali na uzavřených hranicích, aby požadovali jejich otevření. Na německo-české hranici proběhlo zvlášť velké množství setkání. Mapu všech schůzek naleznete na www.hej-nachbar.de. K dispozici je také tisková zpráva.

Setkání v Euroregionu Elbe/Labe proběhlo mezi Špičákem a Oelsenem. Tentokrát se sešlo kolem 120 lidí. Zpívali, mluvili, jedli, pili, opalovali se ... Policie byla přítomen na české straně, ale nezasahovala.

Tentokrát tam byla jak saská, tak česká televize:

reportáž na CNN Prima (minuta 25:00)

reportáž na MDR Sachsenspiegel

Další tiskové zprávy:

Ústecký deník

Sobota pro sousedství • 13.05.2020

V sobotu 16. května se Češi a Němci opět vydají na hranici, aby se i přes její uzavření mohli setkat.

Stejně jako před dvěma týdny, i tuto sobotu se lidé z České republiky a Německa opět setkají na hranici, aby ukázali, jak moc jim chybí setkání s lidmi ze sousední země, a budou požadovat, aby byly hranice brzy otevřeny.

V našem regionu je možné se setkat na dvou místech:

 • na louce mezi Oelsen a Krásným lesem pod Špičákem, kde budou přítomni také zástupci Euroregionu,
  Mapa
 • a na louce u Betteleck (Žebrácký roh) mezi Holzhau a Moldavou.
  Mapa

Nejedná se o demonstrace proti opatřením přijatých v boji proti pandemii Covid-19. Všechna předepsaná ochranná opatření budou dodržována.

Dotazníkové šetření k přeshraniční podpoře od roku 2021 • 13.05.2020

Za účelem výběru dotačních oblastí budoucího programu spolupráce Sasko-Česko (od roku 2021) probíhá dotazníkové šetření.

V rámci příprav dotačního období 2021-2027 se aktuálně pracuje také na budoucím programu Interreg na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Během příprav programu je pro nás důležité mít informace o poptávce po jednotlivých tématech, o možných projektových nápadech a potenciálních nositelích projektů.

Za účelem výběru, určení priorit a vymezení dotačních oblastí budoucího programu spolupráce potřebujeme Váš názor a Vaše nápady. Z tohoto důvodu provádíme dotazníkové šetření.

Pokud se zajímáte o přeshraniční spolupráci, přemýšlíte o možných projektech nebo již plánujete přeshraniční aktivity, které chcete zrealizovat s partnery v České republice nebo v Sasku, můžete svými informacemi významnou měrou přispět k utváření programu.

Českou jazykovou verzi online dotazníku naleznete v české jazykové verzi Portálu pro veřejnost Saské státní vlády pod odkazem

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/sn-cz2020cz/beteiligung/aktuelle-themen/1020094.

Než se pustíte do vyplňování dotazníku, je třeba učinit následující kroky:

1. Výše uvedený odkaz vede k české jazykové verzi dotazníku. Aby však bylo možné se v systému kompletně pohybovat v českém jazykovém prostředí, je třeba systém přepnout na český jazyk pomocí symbolu zeměkoule/glóbu v záhlaví Portálu pro veřejnost. Poté budete mít celé portálové prostředí k dispozici v českém jazyce.  

2. Na stránce klikněte na odkaz “Dotazníkové šetření“ (vlevo nahoře), abyste se dostali přímo k dotazníku.

Dotazníkového šetření je možné se zúčastnit od 11. května do 5. června 2020.

Od 11. května je otevřeno více hraničních přechodů ČR-Sasko • 06.05.2020

Od pondělí 11. května je možné překračovat hranice všem kategoriím cestujících na místech, která jsou v současnosti k tomu určená, v čase od 5 do 23 hodin.

Ve stejném režimu jsou zpřístupněna další tři místa pro překračování hranice s Německem: Dolní Poustevna/Sebnitz, Hřensko/Schmilka a Kraslice/Klingenthal.

Kromě toho budou zprovozněny některé hlavní vlakové koridory, např. údolí Labe.

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky

Petice za otevření hraničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz pro pendlery • 06.05.2020

Starosta Dolní Poustevny Robert Holec zaslal vládě petici za otevření hraničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz pro pendlery.

Starosta Dolní Poustevny Robert Holec zaslal vládě petici za otevření hraničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz pro pendlery. Petice požaduje důstojnou možnost cestovat za prací. Otevření přechodu požadují zástupci měst na české i německé straně Euroregionu Elbe/Labe.

"Rizika s uvolněním hranice ve srovnání s dopady na život lidí, kteří musí denně dojíždět 150 km, nejsou velká, protože se jedná o stále stejnou skupinu lidí, kterých se tato starost a potřeba týká, vyhodnotil jsem v pořadí druhé jmenované dopady jako vážnější,“ uvedl starosta.

Zdroj: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/dolni-poustevna-sebnitz-hranicni-prechod-pendleri-koronavirus.A200504_142141_usti-zpravy_pakr

Setkání na uzavřené hranici • 03.05.2020

V sobotu 2. května se lidé z České republiky a Německa potkali na šesti místech podél uzavřené hranice, aby podpořili své přání otevřít hranici.

Česko-německá hranice je uzavřena od poloviny března až na některé výjimky. Toto uzavření hranice je kritizováno z různých stran. V sobotu se setkali občané obou zemí celkem na šesti místech, aby dali najevo přání otevřít co možná nejrychleji hranice. V Euroregionu Elbe/Labe se konaly setkání v Ostrově u Tisá a na Cínovci. Mělo dojít k překročení hranice bez zásahu státní moci.

Facebooková skupina (s fotografiemi a diskusí)

článek v Usteckém deníku

Kolik Čechů vlastně pracuje v Sasku? • 01.05.2020

Studie DGB (Německý odborový svaz) ukázala, že v Sasku pracuje kolem 11.000 Čechů (stav ke 30.06.2019). Studie obsahuje také řadu zajímavých informací, které se týkají mimo jiné i Euroregionu Elbe/Labe.

Zajímavé v souvislosti s koronavirovými omezeními: ke 30.06.2019 pracovalo v Sasku 11.129 občanů ČR, kteří zde platili sociální pojištění. K tomu je třeba připočítat 986 zaměstnanců se zkrácenými úvazky, kteří do této statistiky nebyli zahrnuti.

Většina ze zaměstnanců platících sociální pojištění, přesně 9.134, jsou pendleři s trvalým bydlištěm v ČR. Podíl českých pendlerů (82%) je podstatně vyšší než např. u Poláků (52%). 

Na prvním místě žebříčku branží se - pro někoho možná překvapivě - nenachází gastronomie nebo zdravotnictví, ale zpracovatelský průmysl s téměř čtvrtinou českých zaměstnanců.

Na saské straně Euroregionu Elbe/Labe pracuje 3.307 občanů ČR, z toho je 2.629 pendlerů. K tomu ještě 350 osob pracovalo na zkrácený úvazek.

V celém Německu pracuje kolem 35.700 pendlerů z ČR (v Bavorsku asi 25.000). Z těchto údajů je patrné, jaký dopad mají současná omezení v souvislosti s uzavřením hranic.

Více informací (i pro polské zaměstnance v Sasku) je k přečtení na Kurzinfo des DGB z 28.04.2020 (PDF, německy).

Lesní požár na hranici uhašen společně - navzdory koronaviru • 29.04.2020

Lesní požár na Cínovci byl uhašen společným zásahem českých a saských hasičských sborů. Hranice byla pro tento účel otevřena navzdory protikoronavirovým omezením..

V úterý odpoledne hořel kus lesa na Cínovci asi 350 m od hranicen, na českém straně. Jelikož požár nebyl přístupný ze saské strany, bylo povoleno německým hasičum provést zasáh z území ČR jako pomoc českým kolegům.

Hasičské sbory z Altenbergu, Zinnwaldu, Duchcova, Teplic a Dubí tak hasily společně. Požar se hasičům podařilo do věčera uhasit.

Přeshraniční spolupráce hasičů zafungovala velmi dobře. Starosta města Altenberg Thomas Kirsten ocenil dobrou součinnost, která se společně nacvičovala již minulý podzim.

Těší nás, že dlouholeté společné úsilí o zlepšení spolupráce saských a českých hasičských sborů přináší pozitivní výsledky.

zdroj: Sächsische Zeitung (online, 29.04.2020)

Zajímavé video (bohužel jenom na Facebooku): https://www.facebook.com/hzsulk/videos/273606083802160/

Česko-německá hranice se otevírá o něco více • 26.04.2020

Od 27. dubna 2020 budou možné služební cesty přes německo-českou hranici. Turistické výlety nebo soukromé návštěvy jsou bohužel stále zakázány.

Občané Německa do Čech (a zpět)

Od 27.04.2020 mohou očané ze zemí EU cestovat do ČR za těchto podmínek:

 • za účelem výkonu ekonomické činnosti (nutno doložit),
 • maximálně 72 hod. pobyt v ČR,
 • nutno předložit nagativní test na koronavirus, který není starší než 4 dny.

Podobné podmínky platí pro studující v ČR ze zemí EU.

Nadále platí různé výjimky pro osoby zabývající se přeshraničním poskytováním služeb v oblasti dopravy,  pendlery a pracovníky v  kritické infrastruktuře.

Přesná pravidla naleznete zde.

Češi do Saska (a zpět)

Státní příslušníci ČR (a cizinci s trvalým pobytem) mohou neomezeně vycestovat z ČR. Pro návrat bez nutnosti absolvovat 14 denní karaténu je třeba předložit negativní test na Covid 19.

Vstup do Saska je omezen. Příchozí z ČR do Saska musí z pravidla do 14 denní karantény. Výjimku tvoří:

 • pracovníci v dopravě
 • zaměstnanci kritické infrastruktury
 • pendleři
 • zaměstnanci, kteří jsou nejméně na 3 týdny zaměstnáni v německé firmě
 • lidé s obzvláště důležitým důvodem k cestě

Všichni, kteří stráví v zahraničí méně než 48 hodin

zdroj: Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung vom 17. April 2020

Odbory z pohraničí požadují neprodleně obnovit volný pohyb • 24.04.2020

Odbory z Česka, Německa a Polska požadují ve společném prohlášení neprodleně obnovit volný pohyb v Trojzemí.

Odborové svazy působící v Trojzemí Česka, Saska a Polska dnes zveřejnily společné prohlášení k situaci v pohraničí:

„Vyzýváme vlády Německa, Polska a České republiky, aby neprodleně obnovily volný pohyb pracovníků na přeshraničním trhu práce v Trojzemí pro všechny přeshraničně pracující osoby. Uzavření hranic není nástrojem boje proti šíření koronaviru, nýbrž akutně ohrožuje pracovní místa a existence přeshraničních pracovníků,“ uvedl Markus Schlimbach, předseda saského obvodu Německé konfederace odborových svazů DGB.

Odbory s rozhořčením konstatují, že evropská soudržnost v současnosti uvízla někde na půl cesty. Trpí tím především zaměstnanci pracující na společném přeshraničním trhu práce. V Sasku pracuje v pracovních poměrech zakládajících povinnou účast na sociálním pojištění více než 11 000 zaměstnanců z České republiky a cca 20 000 z Polska, z toho více než 9 000 přes­hraničních pracovníků z Česka a více než 10 000 z Polska.

Z důvodu karanténních opatřeních v Česku a Polsku jim bylo téměř znemožněno dojíždět do práce na území Německa. Obě země tím porušují právo na volný pohyb osob. Přeshraničním pracovníkům tak hrozí propouštění!

Meziregionální odborová rada (MEROR) Labe-Nisa byla založena v roce 1993 a zasazuje se za sociální a spravedlivý rozvoj pohraničí. Jsou v ní zastoupeny Obvod DGB Sasko, regionální rady a sdružení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a polské odborové centrály OPZZ a NSZZ „Solidarność“.

14 nových malých projektů schváleno • 24.04.2020

Podpora dalších 14 projektů z Fondu malých projektů v Euroregionu Labe/Elbe v celkové výši 169.834,65 EUR byla schválena v oběžném řízení.

Dne 6. dubna rozhodl Lokální řídící výbor (tentokrát kvůli koronakrizi v oběžném řízení) o podpoře 14 projektů z Fondu malých projektů v Euroregionu Labe/Elbe. Osm projektů bylo předloženo na české a šest na saské straně Euroregionu, žádná žádost nebyla zamítnuta. Celkový objem dotace je 169.834,65 EUR.

Pro mnoho žadatelů je nejasné, zda budou moci realizovat své plánované aktivity. Euroregion se pokusí najít řešení pro každý individuální případ tak, aby zůstala dotace zachována.

Více informací k jednotlivým projektů naleznete zde.

DTJV proti uzavření hranic • 23.04.2020

Německo-české sdružení právníků (DTJV) považuje uzavření hranic mezi Českou republikou a Německem za zbytečné.

Německo-české sdružení právníků (DTJV) zveřejnilo na svých webových stránkách (německy) ostrou kritiku uzavření hranic mezi Českou republikou a Německem. Ani Euroregion Elbe/Labe nemá ze současné situace radost.

Program Česko-německého fondu budoucnosti proti koronavirové krizi • 20.04.2020

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá s mimořádnými programy v období koronavirové krize institucím a organizacím působícím v česko-německém příhraničí.

Zpráva Česko-německého fondu budoucnosti:

Milí přátelé Česko-německého fondu budoucnosti,

nastalo jaro a ukazuje se nám, i přes zavřené hranice, ze svých nejkrásnějších stránek – snad aby nám připomnělo, že na hezké věci je spolehnutí i v dobách krize :-)

Spolehlivost je v těchto týdnech nejistoty nezbytná. Protože jestli nám současná krize něco dennodenně staví před oči, pak je to toto: sám ji člověk nezvládne. Je potřeba nasazení a spolupráce nás všech – politiků i občanské společnosti.

Také ve Fondu budoucnosti jsme si kladli otázku, kde je naše pomoc právě nejnutnější – a jak můžeme rychle a nebyrokraticky podpořit ty, kteří jsou v česko-německém společenství nejvíce pandemií zasaženi. Pro ně jsme připravili mimořádnou možnost podpory v celkové výši 373 000 Euro.

Část z těchto peněz věnujeme organizacím, které v České republice pečují o dosud žijící oběti nacismu. Tito lidé hráli klíčovou roli při znovuobnovování důvěry ve vztazích mezi Čechy a Němci. Vzhledem ke svému věku a prožitému utrpení jsou pandemií nejvíce ohroženi a potřebují nyní obzvlášť ochranu.

Další směr naší podpory poputuje na volné noze stojícím stavitelům mostů, kteří se v uplynulých letech významným způsobem přičinili o zlepšení vztahů mezi Čechy a Němci a na které nyní dopadají hospodářské důsledky krize. Připravili jsme pro ně Mimořádný program pro stavitele mostů.

Oporu chceme poskytnout také těm, kteří v česko-německém pohraničí pomáhají v sociální a zdravotní oblasti – nechceme dát v sázku důvěru, kterou se za posledních třicet let podařilo mezi sousedy z obou stran hranice důvěru vybudovat, a která může těžce utrpět sociálními a strukturálními dopady krize, jež mohou v těchto oblastech být obzvlášť citelné.

Pokud víte o organizacích v česko-německém pohraničí, které nabízejí pomoc obzvlášť ohroženým skupinám obyvatelstva a potřebují finanční podporu, prosím, informujte nás o nich prostřednictvím formuláře Mimořádného programu pro pohraničí.  

Jsme si jistí, že společně se nám podaří poskytnout oporu těm, kteří to nejvíce potřebují.

Neztrácejte důvěru ani Vy a buďte zdraví!

Váš Česko-německý fond budoucnosti

Sdělení SAB projektovým partnerům • 09.04.2020

Propuknutí pandemie COVID-19 ovlivňuje nečekanou a čím dál větší měrou fungování Programu spolupráce Česká republika – Sasko 2014–2020. Tady Vám Saská rozvojová banka představila možnosti, jak dopad krize COVID-19 na Váš projekt zmírnit.

1  Úvodem

Níže uvedená ulehčení nepředstavují žádnou změnu stávajícího právního rámce v realizaci partnerských projektů. Slouží pouze ke snížení negativních dopadů krize COVID-19 na realizaci programu.

Chcete-li využít některých z uvedených možností ulehčení, je Vaší povinností důvěryhodně doložit souvislost mezi aktuálním stavem Vašeho projektu a krizí kolem koronaviru. Musíte doložit či prokázat, že jste neměli možnost ovlivnit výši nákladů a že jste vědomě podnikli vše pro to, abyste se vzniklým nákladům vyhnuli, nebo je alespoň minimalizovali. Příslušnou dokumentaci můžete předat spolu s vyúčtováním výdajů Kontrolorovi (SAB nebo CRR). Při hodnocení stavu věci se bude v prvé řadě přihlížet k úspěchu projektu jako celku. K tomu patří realizace aktivit, dosažení projektových cílů a výsledky projektu.

Ustanovení a nařízení Smlouvy o poskytnutí dotace a Společného realizačního dokumentu včetně zadávání veřejných zakázek a příslušných nařízení Evropské unie platí i za těchto ztížených podmínek.

                         

2     Způsobilost výdajů v aktivitách projektů

-  Pokud Vám vznikly náklady na realizaci projektových aktivit, které mohly nebo mohou být kvůli krizi COVID-19 zrealizovány jen zčásti (jako např. platba nájmu za prostory navzdory zrušené akci, cestovní náklady, nemožnost refundace již zaplacených účastnických poplatků ze strany pořadatele, stornovací poplatky), mohou být tyto výdaje dotovány.

- V případě, že Vám byly vzniklé náklady proplaceny či vyrovnány jinou cestou (např. pojištěním, příspěvkem na práci na zkrácený úvazek atd.), je třeba toto oznámit SAB/CRR. Způsobilé náklady pak budou sníženy o částku poskytnutou třetí stranou.

- Výdaje, které by mohly vzniknout realizací projektových aktivit v alternativním formátu (např. online meetingy, e-learning apod.), musí významnou měrou přispět k projektovým cílům. Je rovněž nezbytné tyto aktivity dostatečně zdokumentovat a odůvodnit.

-  Výdaje za pořízené produkty či služby (např. vybavení, dárky nebo soutěžní ceny) původně plánované pro projektové aktivity, kterých žadatel kvůli krizi COVID-19 na projekt nevyužije, ale může jich využít později na jinou aktivitu mimo projekt, jsou nezpůsobilé.

3     Realizace projektových aktivit

- Změny projektu jako celku musí Lead partner oznámit SAB, a to před koncem doby realizace projektu.

- O změnách, které nemají zásadní dopad na dosažení projektových cílů (např. odložení akcí, změna formátu akce, jako např. „online“ místo prezenční formy, prodloužení doby realizace projektu za účelem realizace naplánovaných aktivit), rozhoduje SAB.

- O  zásadních změnách, jako např. o změně plánu výdajů a financování nebo o změně projektových aktivit, které by významně narušily dosažení projektových cílů, rozhoduje Monitorovací výbor.

- Projektové aktivity, které nemohly být zrealizovány, ale jsou přesto pro dosažení projektových cílů nezbytné, se uskuteční dodatečně, nebo pro ně bude po domluvě se Saskou rozvojovou bankou (SAB) nalezeno náhradní řešení.

- Na tomto místě je třeba upozornit na skutečnost, že i v případě pozměněných projektových aktivit musí být dodržována ustanovení a pravidla pro zadávání veřejných zakázek podle Smlouvy o poskytnutí dotace a Společného realizačního dokumentu, pokud se změny tohoto dotýkají.

4     Lhůty

- Informujte svého Kontrolora (SAB nebo CRR), pokud lhůtu nejste schopni dodržet. Kontrolor s Vámi dojedná nový termín.

- V případě, že urgentně potřebujete vyplacení prostředků, oznamte to svému Kontrolorovi. Vaše předložené vyúčtování obdrží novou lhůtu, nebo budete požádáni o zaslání dodatečné Žádosti o platbu.

                               

 5     Fond malých projektů

Pro příjemce Fondu malých projektů platí obdobná ustanovení jako ve výše uvedených odstavcích, přičemž jednotlivá hlášení a informace musí být předloženy příslušnému euroregionu. V případě dalších dotazů doporučujeme spojit se s příslušným projektovým sekretariátem Vašeho euroregionu.

                                                                                                                                                                                           

 © Sächsische Aufbaubank – Förderbank –. All rights reserved. 09.04.2020

Informace k realizaci projektů FMP, které byly omezené opatřeními proti šíření koronaviru. • 17.03.2020

Pro projekty Společného fondu malých projektů v EEL (FMP), které nemohly být řádně zrealizovány v souvislosti s nouzovým stavem v ČR (od 12.3.2020), platí následující pravidla:

 • pokud se daná aktivita projektu neuskuteční v řádném termínu, je nutné ji realizovat v náhradním termínu tak, aby byly dodrženy schválené aktivity projektu
 • storno poplatky z důvodu opatření proti šíření koronaviru jsou uznatelným výdajem.Tyto poplatky uvede žadatel do soupisky výdajů,
 • v případě přesunu termínů za původní termín ukončení projektu je třeba požádat o změnu smlouvy a provést prodloužení projektu,
 • v případě, že přesunem termínu dojde k navýšení nákladů na projekt, má žadatel možnost požádát LŘV o navýšení rozpočtu. Toto je možné pouze v případě, že celková dotace nepřevýší 15.000,- €.  

Doporučujeme vždy konzultovat konkrétní problémy se sekretariátem EEL.

Hledají se dobrovolníci v Regensburgu a v Plzni • 10.03.2020

jeden dobrovolník od 1. září na 1 rok do projektu ahoj.info v Plzni a dva dobrovolníci pro Tandem v Regenburgu

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni hledá na projekt ahoj.info německou dobrovolnici nebo dobrovolníka na dobu 12 měsíců (01.09.2020 - 31.08.2021).
Paraleně k tomu projektu hledá Tandem v Regensburgu dva české dobrovolníky nebo dobrovolnice. Dobrovolná služba probíhá v rámci Evropského sboru solidarity (předtím program Erasmus+/ Evropská dobrovolná služba).

Přihlášky do Tandemu v Regensburgu (česky):
www.tandem-org.cz/aktuality/hledaji-se-dobrovolnici-do-projektu-ahoj.info-2020

Přihlášky do Tandemu v Plzni (německy): www.tandem-org.de/newsletters/tandem-kurier-12020/jobboerse_ahoj.info.html

Uzávěrka přihlášek pro všechny zájemce je do 31. března 2020.

Předejte informace mladým lidem ve věku od 18 do 30 let, kteří mají zájem o německo-českou výměnu. Děkujeme!

Informační večer o přeshraniční spolupráci 25. března 2020 v Dippoldiswalde • 03.03.2020

Všichni zájemci, kteří se chtějí dozvědět více o možné podpoře Euroregionu Elbe / Labe pro přeshraniční projekty, kteří hledají individuální rady ohledně navázání kontaktů nebo finanční podpory, jsou srdečně zváni na informační akci v Dippoldiswalde.

Euroregion Labe / Labe podporuje přeshraniční spolupráci mezi Saskem a Českou republikou již téměř 28 let. Na realizaci se podílí velký počet aktivních lidí z NGO a komunální sféry i dalších institucí.
Všechni zájemci, kteří se chtějí dozvědět více o možné podpoře Euroregionu Elbe / Labe pro přeshraniční projekty, kteří hledají individuální rady ohledně navázání kontaktů nebo finanční podpory, jsou srdečně zváni na informační akci v Dippoldiswalde. Kdy?
Ve středu 25. března 2020 v 18:00 v kulturním zařízení Parksäle Dippoldiswalde, Dr.-Friedrichs-Straße 25, 01744 Dippoldiswalde.
Akce se také zaměří na další možnosti podpory přeshraničních projektů s Českou republikou a zodpoví vaše dotazy.
Pro lepší naplánování akce se prosím zaregistrujte, pokud máte zájem do 19.03.2020, paní Viera Richter na mail richter@elbelabe.eu nebo +49 351-48287815.

Čtené Česko: Tereza Semotamová - Ve skříni • 24.02.2020

Čtení a diskuze s autorkou a s překladatelkou dne 21. dubna 2020 v 19:30 hod. v Ústředním knihovně Drážďany.

Mladá žena putuje rodinnou džunglí a prožívá konec vztahu, neustále se snaží uniknout z každodenního života. Pohybuje se z České republiky do Německa a cestuje do Londýna, kde se vrhá do nočního života. Sní o zaměstnání v bance a hledá si práci jako kočí. Čteme o zlomcích a ohniskách toxických lásek a zvláštních terapeutických sezeních. Zoufalá po svých neúspěšných pokusech integrace, konečně učiní radikální rozhodnutí: přesune se do skříně.

Tereza Semotamová jemně a se spoustou humoru vypráví o absurdním hledání své vlastní cesty ve světě, ve kterém nikdo přesně neví, kam má jít.

 Tereza Semotamová (* 1983 v Boskovicích) je prozaičkou, publicistkou a překladatelkou. Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na Janáčkově akademii muzických umění, germanistiky na Masarykově univerzitě v Brně.

Doktorská dizertační práce se věnovala německým rozhlasových hrám z 50. let. Píše rozhlasové hry, hrané filmy a rubriky, překládá německou literaturu do češtiny, vyučuje a pracuje pro německo-českou platformu já-du.

Foto: Richard Klíčník

Ve spolupráci s Euroregionem Elbe / Labe, Městskou knihovnou v Drážďanech, Českým literárním centrem a Českého centra v Berlíně.

Setkání zástupců euroregionů EEL a ERK s hejtmanem Ústeckého kraje • 18.02.2020

Tradiční setkání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a jeho spolupracovníků se zástupci Euroregionů Labe a Krušnohoří se uskutečnilo v úterý, 18. února 2020 v Ústí na krajském úřadu.

Důležitým bodem jednání byl stav příprav nového dotačního programu v oblasti přeshraniční spolupráce. K tomu byla vytvořena společná pracovní skupina tvořená předsedy obou euroregionů, jejich zástupců a jednatelů. Za Ústecký kraj to budou zástupci odboru regionálního rozvoje.

Zástupci euroregionů poděkovali za podporu kraje a aktivní účast pracovníků Krajského úřadu. Na setkání se představila nová jednatelka Euroregionu Krušnohoří Ing. Petra Konečná, která od 1. 4. 2020 vystřídá dlouholetého jednatele Mgr. Františka Bínu. S ním se za všechny rozloučil hejtman Bubeníček, poděkoval mu za dosavadní práci a předal mu medaili hejtmana Ústeckého kraje s pamětním listem.

Další informace najdete v tiskové zprávě ÚK.

Dobrovolnické místo v Kulturním centru Řehlovice od března do října • 14.02.2020

Kulturní centrum Řehlovice nabízí dobrovolnické místo na období 1.3.-31.10. 2020.

Evropský sbor solidarity umožní Kulturnímu centru v Řehlovicí vznik nového dobrovolnického místa. Toto dobrovolnické místo je plánováno na období 01.03. až 31.10. 2020.

Zájemce čeká léto plné umění, kultury, politiky a společnosti. Staň se součástí projektů, prožij mezinárodní setkání.

 

Nabízíme ubytování, cestovné a jízdné, semináře, stravu a kapesné. více na andre.schmahl@posteo.cz nebo  Instagram @kulturdaca


 

Nabídka stipendií na univerzitní letní kurzy v Česku • 31.01.2020

MŠMT ČR nabízí stipendia účastníkům letních kurzů 2020 na VŠ Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň, Poděbrady a Praha.

uzávěrka žádostí 28.2.2020

další informace:

https://tu-dresden.de/gsw/slk/slavistik/das-institut/news-und-termine/ausschreibung-sommerschulen-tschechien-2020

poštou a jako PDF e-mailem na:
Dr. Astrid Winter
Institut für Slavistik

žádost mohou předložit studenti, kteří jsou imatrikulováni na německých vysokých školách. Samoplátci se obratí rovnou na vybranou školu.

Společný sekretariát v Drážďanech nabízí stáž • 30.01.2020

Chceš se dozvědět víc o přeshraniční spolupráci?
Mluvíš česky, německy a případně i anglicky?
Jsi komunikativní a hledáš nové výzvy?

Začít můžeš hned.

Náplň práce:

- podpora při organizaci výroční konference programu
- zveřejňování zpráv, cílů a výsledků přeshraničních projektů

Nabídka šestiměsíční stáže je podpořena iniciativou Interreg Volunteer Youth , která je určena mladým lidem ve věku od 18 do 30 let. Organizace AGEG, která projekt koordinuje, nabízí finanční podporu ve výši 28 € za den a příspěvky na cestovné a pojištění.

Příhlášky na kontakt@sn-cz2020.eu

Více informací o iniciativě IVY nalezneze pod tímto odkazem: https://www.interregyouth.com/.

Zdroj: SAB

Collegium Bohemicum vypisuje výběrové řízení na pozici kulturního manažera/kulturní manažerky • 25.01.2020

Uzávěrka žádostí do FMP 31.1.2020 • 21.01.2020

Dne 31.1.2020 končí lhůta pro předkládání žádostí FMP v EEL.

Dne 31.1.2020 končí lhůta pro předkládání žádostí FMP v EEL. Další lhůta končí 1.5.2020. Info zde: KleinprojFond malých projektů, seznam termínů: zde.

EAB: Czech-German Young Professionals Program • 20.01.2020

Im Rahmen des Czech-German Young Professionals Program der Europäischen Akademie Berlin können 14 junge Menschen in den Genuss eines interessanten Programms zur beruflichen Weiterentwicklung kommen. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2020.

Europäische Akademie Berlin: Auch in diesem Jahr kommen 14 Young Professionals bei einer Reihe von Workshops mit ausgewählten Expert*innen ins Gespräch, um praxisbezogene Empfehlungen, Ideen und Anregungen für ihre zukünftige Karriere zu erhalten.

Das diesjährige Thema knüpft an die aktuellen Herausforderungen und Lösungsansätze an, die sich für unsere Gesellschaft, für die Wirtschaft und Politik aus dem Klimawandel ergeben. Unter dem Schwerpunkt ”Sustainable Business & Lifestyle – Czech and German Answers” finden folgende drei Workshops statt:

 • vom 12. bis 15. März 2020 in Berlin,
 • vom 18. bis 21. Juni in Prag sowie
 • vom 24. bis 27. September in je einer deutschen und tschechischen Stadt in der Grenzregion

Young Professionals aus Deutschland oder Tschechien, die grenz- und berufsübergreifend netzwerken und sich mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen möchten, können sich bis zum 31. Januar 2020 bewerben.

Bewerbungsvoraussetzungen sind mindestens drei Jahre Berufserfahrung sowie sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache.

Die Ausschreibung finden Sie in der Anlage sowie hier.

Das Projekt wird vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert.

2019

Lokální řídící výbor schválil 11 projektů • 29.11.2019

Dnes schválil LŘV FMP EEL v Chlumci následujících 11 projektů:

 • Elbe Pokal - III.Jahrgang (ASK Lovosice, HSV Dresden, 15.000 €)
 • Globales Klima und lokale Ereignisse (Umweltzentrum Dresden, Gymnázium Teplice, Spiegelprojekt 7.883,07 +15.000 €)
 • Austauschpraktikum der Auszubildenden in den medizinischen Berufsfachschulen (Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft, Vyšší odborná a Střední škola zdravotnická Ústí n.L., Spiegelprojekt 12.285,67+15.000 €)
 • Sport - United.eu 2019/2020 (Stadt Sebnitz, Město Dolní Poustevna, 12.407,84 €)
 • Länderübergreifender Mountainbike-Trailpark Sebnitz/Neustadt/Dolni Poustevna (Stadt Sebnitz, Město Dolni Poustevna, Stadt Neustadt/S., 15.000 €)
 • Grenzübergreifende Vernetzung und Vermarktung des bedeutenden historischen Festungserbes der Euroregion Elbe-Labe (Festung Königstein, Město Terezín, Europäisches Festungstourismus- und Festungsmarketing-Netzwerk e.V., 15.000) €
 • Praktikum der Schüler des Lyceums in sozialen Einrichtungen für Senioren in Dresden und Umgebung (Vyšší odborná a Střední škola zdravotnická Ústí n.L., Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft, 15.000 €)
 • 30 Jahre der Freiheit (Schola ludus e.V., Biskupské gymnázium Bohosudov, 4.782,11 €)
 • Voneinander lernen! Planspielbegegnung mit Berufsschüler*innen (Brücke/Most-Stiftung, Dům dětí a mládeže Ústí n.L., 15.000 €)

Jeden projekt byl zamítnut.

Retrokvíz • 12.11.2019

Kulturní centrum Řehlovice: Retrokvíz

V sobotu 9.11., 30 let po pádu Berlínské zdi, ve 14:00 hod. se potká "Kofola s Rotkäppchen". Počet účastníků je omezený a pokud se chcete zúčastnit našeho "retro kvízu" v Kulturním centru Řehlovice, přihlašte se prosím do středy 06.11. na adrese kc.rehlovice@gmail.com. Vstupné je zdarma, součástí "kvízu" bude malé občerstvení a ochutnávka dřívějších produktů.
Projekt je součástí Česko-německých dnů kultury ve spolupráci s Collegium Bohemicum.

Kulturní centrum Řehlovice
Na Statku 20
403 13 Řehlovice
+420 475 215 175
+420 775 233 318
www.kcrehlo.cz

více