Euroregion Elbe/Labe

Film o Programu spolupráce Česko-Sasko

Tento film představuje některé přeshraniční projekty v sasko-českém pohraničí.

28.12.2021

Tento film byl vytvořen Společným sekretariátem Programu spolupráce Sasko - Česká republika 2014-2020, aby ilustroval výsledky spolupráce na některých projektech.