Euroregion Elbe/Labe

Odborné pracovní skupiny

Odborné pracovní skupiny Euroregionu Elbe/Labe představují základní prvek euroregionální odborné přeshraniční spolupráce. Členy skupin jsou čeští a němečtí odborníci z řad správních orgánů a dalších institucí různých zaměření. Setkání probíhají několikrát ročně střídavě na obou stranách hranice. V rámci těchto setkání se členové vzájemně informují o aktuální práci, navazují kontakty a plánují společné projekty.

Odborné pracovní skupiny Euroregionu Elbe/Labe existují od jeho založení. V roce 2015 byly restrukturalizovány a vybaveny vlastním ročním rozpočtem na projekty. V současné době existují tyto tematické skupiny:

  • kultura, cestovní ruch, rekreace
  • hospodářství, věda, vzdělávání
  • územní rozvoj
  • ochrana proti katastrofám a záchranářství
  • sociální záležitosti, mládež, sport
  • životní prostředí a ochrana přírody
  • doprava

Poslední dvě specializované skupiny mají virtuální charakter, což znamená, že se pravidelně nesetkávají, ale podle potřeby si vyměňují informace přes různé kanály.

ProCache: v401 Render date: 2024-04-22 09:34:23 Page render time: 0.3023s Total w/ProCache: 0.3070s