Euroregion Elbe/Labe

Literární krajina

V rámci projektu TU Dresden, TU Liberec a HTW Dresden byla vytvořena interaktivní mapa významných literárních míst v sasko-českém pohraničí. Mapa obsahuje informace v češtině, němčině a angličtině o celé řadě litárátů působících v tomto regionu a zároveň poskytuje informace o místech jejich života a tvorby.