Euroregion Elbe/Labe

Dotační podmínky

Předpoklady

Jaké základní požadavky musí projekt minimálně splňovat.

Obsahy

Které obsahy projektů jsou podporovány.

Způsobilí příjemci

Kdo může dotaci získat.

Paušální sazba a příjmy projektu

Jak vysoký je dotovaný podíl a co se stane s příjmem.

Varianta: Paušální platba na osobu a den

Projekty s přesně stanoveným počtem účastníků jsou placeny paušální sazbou na osobu a den.

Varianta: Návrhový rozpočet

Projekty bez zjistitelného počtu účastníků jsou fakturovány podle návrhu rozpočtu.

Způsobilé výdaje

Kdy projekt zahájit a jak dlouho může trvat.

ProCache: v401 Render date: 2024-04-23 20:44:58 Page render time: 1.7820s Total w/ProCache: 1.8145s