Euroregion Elbe/Labe

Přehled dotací

Další možnosti financování přeshraničních projektů

Fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe 2023-2028

Ve Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe mohou projekty získat dotaci až do výše 20.000 eur.  Fond se zaměřuje především na setkávání lidí na obou stranách hranice, ale lze jej využít na mnoho dalších neinvestičních projektů. Fondy malých projektů jsou také dostupné v mnoha dalších příhraničních regionech.

 

další informace

INTERREG Česko-Sasko

Program Interreg Česko-Sasko 2021-2027 podporuje projekty v česko-saském pohraničí ve čtyřech tematických oblastech. Částka dotace může činit několik milionů eur, žádosti je možné předkládat průběžně na SAB v Drážďanech. Konzultace na české straně probíhají také na jednotlivých krajských úřadech.

další informace

Regionální činnost

Podle směrnice Svobodného státu Sasko pro přeshraniční spolupráci (krátce: Regionální činnost) mohou malé projekty získat financování především v oblasti setkávání dětí a mladých lidí do výše 4.000 eur.

další informace (de)

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti se sídlem v Praze podporuje velké množství projektů, které slouží porozumění mezi Čechy a Němci. Finanční příspěvky obvykle nepřesahují 100 000 eur.

další informace

ProCache: v401 Render date: 2024-03-25 06:47:06 Page render time: 0.3562s Total w/ProCache: 0.3610s