Euroregion Elbe Labe Logo der Euroregion Elbe Labe

Více o přeshraničním regionu

Různá doporučení, kde se můžete dozvědět více o česko-saském hraničním regionu, o Německu, o Čechách, o lidech, kteří zde žijí, a o jejich vzájemných vztazích.

Literatura faktu

Astrid Lorenz, Hana Formánková: Politický systém Česka

Politický systém Česka

Astrid Lorenz, Hana Formánková (ed.)

Nakladatel:  Centrum pro studium demokracie a kultury 2019

Kniha poskytuje ucelený přehled o systému vlády v Česku, společnosti, politických stranách, médiích i vybraných politikách – zahraniční, hospodářské, migrační a regionální. Přitom se soustředí na hlavní znaky politiky a společnosti a ukazuje jejich souvislost s Evropskou unií. Popisuje proměnu vnímání demokracie v Česku v posledních letech a s ní související narativ krize, sleduje důležité vývojové trajektorie a třídí poznatky také na pozadí srovnání s ostatními státy. Kniha analyticky zkoumá, zda se země odklání od demokratizace započaté po roce 1989 nebo zda dosavadní interpretace politického vývoje spočívaly na nesprávných předpokladech a teoretických konceptech. Publikace je určena především odborníkům z oblasti společenských věd, studentům, osobám působícím v politice i státní správě a všem čtenářkám/čtenářům se zájmem o politicko-společenské dění v Česku. Autoři jsou uznávaní zahraniční a čeští vědci, kteří přinášejí vysokou míru odbornosti ve vztahu k Česku a Evropě.

Jiří Kořalka: Češi a Německo v dlouhém 19. století

Češi a Německo v dlouhém 19. století

studie k vzájemnému vtahu 1800-1918

Jiří Kořalka; nakladatelství Thelem; 2018.

 

Zuzana Vařilová (2020): Geologie Českosaského Švýcarska

Geologie Českosaského Švýcarska

Zuzana Vařilová (ed.); 2020.

Dlouho očekávanou publikaci o neživé přírodě přeshraniční pískovcové oblasti vydalo Muzeum města Ústí nad Labem spolu se Správou Národního parku České Švýcarsko a Ústeckým krajem. V publikaci je popsáno území zhruba odpovídající hranicím národních parků a sousedních chráněných území na české i německé straně.

Větší pozornost je pak při popisu samotné geologické stavby a geomorfologie věnována NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Zmíněny jsou také zajímavosti ležící na hranici či v těsné blízkosti pískovcové oblasti (tedy vybrané části Lužických hor, Šluknovské pahorkatiny a Českého středohoří), které s charakterem a vývojem zdejší krajiny úzce souvisejí.

V sedmi kapitolách autoři popisují historii poznání území, geologii, pestré tvary pískovcového reliéfu a nechybí ani obsáhlé kapitoly o těžbě nerostných surovin. Významnou součástí publikace je popis 26 geologicky zajímavých lokalit z české i saské strany území. Knihu zakončuje doslov o ochraně přírody.

Odborné texty jsou doplněny obrázkovými schématy, mapami či digitálními modely terénu a hlavně spoustou krásných fotografií od V. Sojky, Z. Patzelta, P. J. Juračky a dalších autorů. Kniha je psána v českém jazyce s anglickým a německým resumé. Kniha je doplněna rozsáhlým seznamem použité a doporučené literatury, pro snazší orientaci v textu slouží věcný, místopisný a jmenný rejstřík.

ISBN: 978-80-86475-47-9
EAN: 9788086475479
Doporučená cena: 690 Kč
Počet stran 575 stran
Rozměr 260x210 mm
Datum vydání 23. 04. 2020
jazyk český
   

 

Beletrie

Wolfgang Schwarz (ed.): Moje cesta k našim Němcům

Mein Weg zu unseren Deutschen (Moje cesta k našim Němcům)

Wolfgang Schwarz (Hrsg.); lichtung Verlag; 2019

Kniha vydaná péčí editora Wolfganga Schwarze Mein Weg zu unseren Deutschen (Moje cesta k našim Němcům), obsahuje příspěvky od deseti významných českých autorů (Radky Denemarkové, Jiřího Padevěta, Lídy Rakušanové, Jaroslava Rudiše, Erika Taberyho, Kateřiny Tučkové, Milana Uhdeho a dalších). 

Pojmem „ Naši Němci" jsou nazýváni sudetští Němci z Česka. Několik století žili obě národnostní skupiny vedle sebe v poklidu. Nacistický teror, vyhnání a komunistická ideologie ukončily násilně společné soužití. Komunismus démonizoval sudetské Němce paušálně jako revanšisty, sudetští Němci se zaměřili často jen na svou lítost. Od Sametové revoluce 1989 se vztahy výrazně uvolnily, především mladší generace přistoupila k tématům odsunu bez předsudků, odhalila zamlčované a bojuje proti falešným informacím.

Jak se dívají čeští spisovatelé, umělci a intelektuálové na bývale spoluobčany? Jaké mají s nimi nebo s Němci obecně osobní zkušenosti? Tato kniha je právě v krizovém období evropské integrace určitým přihlášením se k porozumění mezi Němci a Čechy bez předsudků.

 

Více: lichtung Verlag.

Film

Generace "N": Český Němec

Od režisérek:

Filmový projekt ´Generace "N: Český Němec´ probíhal v Sasku a v Česku (české a německé titulky, 83 min.). Propojil pamětníky druhé světové války a mladé lidi ze dvou sousedních zemí a prostřednictvím dialogu byla udržována kultura vzpomínání, díky níž bylo možné kriticky zpracovat válečné a poválečné období (z perspektivy různých generací, zemí a osudů).T

Tento česko-německý dokumentární film zobrazuje čtyři postavy z bývalých Sudet (tehdy součást Československa, 1939 anektovány nacistickým Německem, 1945 znovu připojeny k Československu). Dvě z nich byly v letech 1945/1946 odsunuty do Německa a ztratily svůj domov, dva další pamětníci museli zůstat v Československu. Film se pokouší zachytit dobovou situaci (Bílina - hřeben Krušných hor - Freiberk, Přísečnice - Vejprty - Dolní Podluží, Strupčice, Klosterle) a diskutovat otázku lidských práv. Kombinuje několik perspektiv a ukazuje, jak "velké dějiny" ovlivnily "malé" osudy jednotlivých lidí. Dokument podpořil kritické myšlení a vzájemné usmíření mezi zeměmi/lidmi uprostřed Evropy.

Projektové koordinátorky se shodují, že tato část dějin ještě není dostatečně známá a zpracovaná. Nyní je nejvyšší čas se tímto tématem - především za účasti pamětníků - zabývat.

Zdroj: Facebooková stránka projektu (facebook.com/GeneraceN/)

Tento film získal v roce 2017 Česko-německou novinářskou cenu v kategorii Multimedia.

Video na Youtube