Euroregion Elbe/Labe

Více o přeshraničním regionu

Různá doporučení, kde se můžete dozvědět více o česko-saském hraničním regionu, o Německu, o Čechách, o lidech, kteří zde žijí, a o jejich vzájemných vztazích.

Literatura faktu

Astrid Lorenz, Hana Formánková: Politický systém Česka

přehled o systému vlády v Česku, společnosti, politických stranách, médiích i vybraných politikách

Jiří Kořalka: Češi a Německo v dlouhém 19. století

studie k vzájemnému vtahu 1800-1918

Zuzana Vařilová (2020): Geologie Českosaského Švýcarska

Beletrie

Wolfgang Schwarz (ed.): Moje cesta k našim Němcům

Film

Generace "N": Český Němec