Euroregion Elbe/Labe

Naše projekty

Dny české a německé kultury

Euroregion Elbe/Labe organizuje od roku 2018 každý rok největší festival české kultury v zahraničí. Zároveň je také v české části EEL naopak prezentována německá kultura.

další informace

Sportovní hry dvou euroregionů

Každý rok organizují společně Euroregion Elbe/Labe a Euroregion Krušnohoří sportovní svátek pro mládé sportovce z Čech a Saska.

další informace

COUREG - MÍT KURÁŽ A UTVÁŘET NÁŠ REGION
Výstava "Nejsme tu sami" (2020)

V rámci 22. Dnů české a německé kultury byla prezentována v Drážďanech, Dippoldiswalde, Sebnitz, Ústí nad Labem a Litoměřicích výstava, která se věnovala národnostním menšinám v ČR. Celkem se prezentovalo 12 portrétů osobností na tabulích a v krátkých videích.

Výstavu připravila pražská společnost Post Bellum o.p.s., která spravuje archiv Paměti národa. Fotografie a texty níže byly součástí výstavy. Odkazy pod potréty směřují do archivu Paměti národa, kde se můžete shlédnou další biografie, fotky a videa.

další informace

Výroční konference AGEGu 2019

Výroční konference Asociace evropských hraničních regionů (AGEG) se konala v roce 2019 v Drážďanech. Zahájena byla dne 23.10. tzv. Cross-Border School a následně pokračovala ve dnech 24. a 25. 10. zasedáním výkonného výboru, valné hromady a vlastní výroční konference. Ukončena byla dne 26.10. exkurzí do české části Euroregionu Elbe/Labe.

další informace

Konference přeshraniční kultury 2017/2018

V rámci asociace AGEG pracují různé sekce tzv. Task Forces. Např. Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) se věnuje tématům přeshraniční kulturní práce. T4CBC organizuje v průběhu roku konference na toto téma. Dvě z nich se konaly v letech 2017 a 2018 v Euroregionu Elbe/Labe.

další informace

Evaluace přeshraničních projektů (2018)

Euroregion Elbe/Labe realizoval malý projekt s cílem evaluovat Fond malých projektů z let 2007-2013.

další informace

Přeshraniční osy (2016-2018)

Studie přeshraničních rozvojových os územního rozvoje v Euroregionu Elbe/Labe zrelativizovala dojem nedostatečné návaznosti na hranicích v porovnání s grafickým znázorněním. Toto vnímání je ovlivněno rozdílným pohledem na instrument detailních os v regionální plánování.

další informace