Euroregion Elbe/Labe

Naše projekty

Česká filmová středa

Každou první středu v měsíci promítáme v drážďanském kině Zentralkino jeden český film v originálním znění s titulky.

další informace

Jazyk sousedů od začátku!

Cílem projektu sasko-české spolupráce je seznámit co nejvíce dětí ze saského a českého příhraničí s jazykem a kulturou sousední země již v raném věku.

Díky přeshraniční spolupráci všech čtyř sasko-českých euroregionů a za odborné podpory LaNa a Tandemu budou v letech 2024 až 2026 v mateřských školách na obou stranách hranice vyzkoušeny, společně rozvinuty a trvale zakotveny modelové přístupy pro sousedskou jazykovou lázeň integrovanou do každodenního života.

Projektová homepage: www.sn-cz2027.eu

Projektová doba: 01.01.2024 do 31.12.2026

další informace

Madona z Fürstenau a kaple v Předním Cinovci

Projekt Euroregionu Elbe/Labe na virtuální vzkříšení bývalé kaple ve Vorderzinnwaldu s oltářem Fürstenauské madony

další informace

Příhraničí na historických mapách

Euroregion Elbe/Labe vydal v červnu 2022 u příležitosti 30 let své existence atlas historických map Čech, Saska zejména přeshraničního území dnešního euroregionu.

další informace

Aktivní lidé v příhraničí

Inspirativní příběhy aktivních lidí z pohraničí

další informace

Dny české a německé kultury

Euroregion Elbe/Labe organizuje od roku 2018 každý rok největší festival české kultury v zahraničí. Zároveň je také v české části EEL naopak prezentována německá kultura.

další informace

Sportovní hry dvou euroregionů

Každý rok organizují společně Euroregion Elbe/Labe a Euroregion Krušnohoří sportovní svátek pro mládé sportovce z Čech a Saska.

další informace

starší
COUREG - Mít kuráž a utvářet náš region
30 let Euroregionu Elbe/Labe

Euroregion Elbe/Labe oslavil v červnu 30 let. Při této příležitosti se 25. června 2022 od 11 hodin uskutečníl v prostoru Komáří vížky německo-český festival s kulturou obou zemí.

další informace

Výstava "Nejsme tu sami" (2020)

V rámci 22. Dnů české a německé kultury byla prezentována v Drážďanech, Dippoldiswalde, Sebnitz, Ústí nad Labem a Litoměřicích výstava, která se věnovala národnostním menšinám v ČR. Celkem se prezentovalo 12 portrétů osobností na tabulích a v krátkých videích.

Výstavu připravila pražská společnost Post Bellum o.p.s., která spravuje archiv Paměti národa. Fotografie a texty níže byly součástí výstavy. Odkazy pod potréty směřují do archivu Paměti národa, kde se můžete shlédnou další biografie, fotky a videa.

další informace

Výroční konference AGEGu 2019

Výroční konference Asociace evropských hraničních regionů (AGEG) se konala v roce 2019 v Drážďanech. Zahájena byla dne 23.10. tzv. Cross-Border School a následně pokračovala ve dnech 24. a 25. 10. zasedáním výkonného výboru, valné hromady a vlastní výroční konference. Ukončena byla dne 26.10. exkurzí do české části Euroregionu Elbe/Labe.

další informace

Konference přeshraniční kultury 2017/2018

V rámci asociace AGEG pracují různé sekce tzv. Task Forces. Např. Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) se věnuje tématům přeshraniční kulturní práce. T4CBC organizuje v průběhu roku konference na toto téma. Dvě z nich se konaly v letech 2017 a 2018 v Euroregionu Elbe/Labe.

další informace

Evaluace přeshraničních projektů (2018)

Euroregion Elbe/Labe realizoval malý projekt s cílem evaluovat Fond malých projektů z let 2007-2013.

další informace

Přeshraniční osy (2016-2018)

Studie přeshraničních rozvojových os územního rozvoje v Euroregionu Elbe/Labe zrelativizovala dojem nedostatečné návaznosti na hranicích v porovnání s grafickým znázorněním. Toto vnímání je ovlivněno rozdílným pohledem na instrument detailních os v regionální plánování.

další informace

ProCache: v401 Render date: 2024-02-23 12:10:39 Page render time: 0.6751s Total w/ProCache: 0.6797s