Euroregion Elbe Labe Logo der Euroregion Elbe Labe

Projekty

Výroční konference AGEGu 2019 v Drážďanech

Výroční konference Asociace evropských hraničních regionů (AGEG) se konala v roce 2019 v Drážďanech. Zahájena byla dne 23.10. tzv. Cross-Border School a následně pokračovala ve dnech 24. a 25. 10. zasedáním výkonného výboru, valné hromady a vlastní výroční konference. Ukončena byla dne 26.10. exkurzí do české části Euroregionu Elbe/Labe.

další informace

Konference přeshraniční kultury 2017/2018

V rámci asociace AGEG pracují různé sekce tzv. Task Forces. Např. Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) se věnuje tématům přeshraniční kulturní práce. T4CBC organizuje v průběhu roku konference na toto téma. Dvě z nich se konaly v letech 2017 a 2018 v Euroregionu Elbe/Labe.

další informace

Přeshraniční osy (2016-2018)

Studie přeshraničních rozvojových os územního rozvoje v Euroregionu Elbe/Labe zrelativizovala dojem nedostatečné návaznosti na hranicích v porovnání s grafickým znázorněním.Toto vnímání je ovlivněno rozdílným hlediskem na instrument detailních os v regionální plánování.

další informace