Euroregion Elbe/Labe

Ochrana osobních údajů

Prohlášení ke zpracování osobních údajů (zkráceně „údaje“). Toto se týká jak online nabídky (web, aplikační portál pro malé projekty, Facebook, Instagram atd.), tak i dalších forem zpracování dat.

Zodpovědná osoba
Informace o odpovědné osobě ve smyslu GDPR naleznete v tiráži.

Typy zpracovávaných dat

  • Údaje (jména, adresy atd.)

  • Kontaktní údaje (e-mailové adresy, telefonní čísla atd.)

  • Obsahová data (texty, fotografie, videa)

Dotčené osoby

  • Osoby, s nimiž komunikujeme prostřednictvím textu nebo telefonu
  • Uživatelé online prezentace

Účel zpracování dat

  • Komunikace s osobami a institucemi
  • Správa Fondu malých projektů
  • Poskytování online prezentace

Bezpečnost
Zpracovaná data jsou uložena na našem vlastním serveru a částečně na připojených klientských počítačích, které jsou umístěny v našich uzamčených prostorách. Software je udržován na aktuální úrovni zabezpečení pravidelnými aktualizacemi. Přístup k údajům je regulován různými přístupovými právy.

Externí zpracování dat
Webovou stránku Euroregionu Elbe/Labe hostuje poskytovatel služeb IONOS. Informace o ochraně osobních údajů společnosti IONOS naleznete na adrese www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy/

Portál pro žádosti FMP (eel.kpf-fmp.eu) je provozován technicky na serverech společnosti jweilandt.net. Kromě elektronického systému komunity Euroregion jsou data zadaná v procesu žádosti také uložena v systému jweiland.net. K tomu také dochází, pokud žádost dosud nebyla podána. Informace o ochraně dat procesoru  předložení žádosti na jweiland.net najdete na adrese https://jweiland.net/unternehmen/dsgvo/vertrag.

Přenos dat třetím stranám

Euroregion KG neposkytuje žádné osobní údaje třetím stranám, pokud to nevyžaduje zákon. To je zejména případ při podávání žádosti FMP. Související údaje budou předány Saské rozvojové bance a v případě potřeby Svobodnému státu Sasko.

Vaše práva

Máte právo na informace o datech, která jsme o vás uložili. Můžete si vyžádat elektronickou kopii těchto údajů. Můžete požádat o doplnění nebo opravu vašich údajů, které jsme uložili. Můžete požádat o částečné nebo úplné odstranění těchto údajů. Pokud neexistují žádné jiné právní předpisy, budeme dodržovat.

Vymazání údajů

Data, která jsme o vás uložili, budou vymazána, jakmile již nebudou potřebná k účelu, pro který byla shromážděna, a pokud neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání údajů. To lze odůvodnit zejména obchodním a daňovým právem. Údaje shromážděné jako součást žádosti FMP budeme ukládat do 31. prosince 2031 kvůli požadavkům EU na jejich uchovávání. To lze provést v elektronické nebo papírové formě. Data jsou poté archivována v papírové podobě v městském archivu hlavního města Drážďan a případně v elektronické podobě v systémech obce.

Ochrana před spamem

K ochraně před zneužitím formulářů používáme řešení hCaptcha a Friendly Captcha. V procesu prokazování, že jste člověk, mohou být osobní údaje, jako jsou IP adresy, typ prohlížeče, typ platformy, typ zařízení, operační systém, datum a časové razítko přístupu a podobně, přenášeny na servery mimo oblast působnosti GDPR. Na zpracování těchto údajů se vztahují prohlášení o ochraně osobních údajů společností hCaptcha a Friendly Captcha.

Friendly Captcha je poskytovatel služeb z Německa a podléhá evropskému právu na ochranu osobních údajů. Z technických důvodů na tuto službu přecházíme jen postupně, takže se s hCaptcha můžete setkat i nadále.

 

zásady ochrany osobních údajů společnosti Friendly Captcha

zásady ochrany osobních údajů společnosti  HCaptcha

ProCache: v401 Render date: 2024-05-23 13:51:34 Page render time: 0.2969s Total w/ProCache: 0.3000s